fbpx

Kadrovski števec Golobove vlade: 95

Foto: STA

29.6.2022 Kadrovske menjave –  3; skupaj 95

Razrešili so Miho Škerbinca z mesta poveljnika sil Slovenske vojske. Nadomestil ga bo Roman Urbanč. Škerbinc je ob tej novici na Facebook zapisal: “Očitno so prišli tudi po mene. Dobro, da berem novice, ko sem na dopustu. Morda zato, ker so vse naloge opravljene z odliko in je čas za nove izzive. Veliko sem stavil na enotnost v Slovenski vojski. Prišel bo čas tudi za to. Se vidimo v naslednji vojni.”

Vlada je razrešila Petro Grah Lazar in na njeno mesto, vodje NPU, imenovala Boštjana Mlačnika.

Do zamenjave je prišlo tudi v Službi generalnega direktorja Policije, vodjo Igorja Lambergerja je nadomestil Uroš Lepoša.

28.6.2022 Kadrovske menjave –  1; skupaj 92

Vlada je imenovala Blaža Zgago na mesto svetovalca v kabinetu ministrice za pravosodje, Dominike Švarc Pipan.

21.6.2022 Kadrovske menjave –  1; skupaj 91

Vlada je kot generalnega direktorja odstavila Janeza Rupnika in imenovala Roberta Ferenca iz vodstva policije.

17.6.2022 Kadrovske menjave –  1; skupaj 90

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o kandidaturi Janeza Kopača za mesto generalnega sekretarja Sveta za regionalno sodelovanje.

15.6.2022 Kadrovske menjave –  19; skupaj 89

Vlada je razrešila dr. Jelko Pirkovič z mesta vršilke generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Na to mesto so imenovali Špelo Spanžel.

Vlada je imenovala prof. dr. Vasilko Sancin, dr. Vesno Bergant Rakočević, prof. dr. Aleša Galiča, izr. prof. dr. Boštjana Zalarja in izr. prof. dr. Veroniko Fikfak na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Vlada je na seji v Svetu Javnega zavoda Hiša za otroke, kot predstavnico ustanovitelja, razrešila Vero Granfol, na njeno mesto pa imenovala Mijo Cankar.

Vlada je sklenila, da se mag. Marjan Hribar razreši s položaja direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije. Zamenja ga mag. Franci Jagodic.

Vlada bo Državnemu zboru Republike Slovenije predlagala, da v svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) imenuje Istoka Prodana.

Vlada je danes sklenila predlagati državnemu zboru, da zaradi neizpolnjevanja pogojev za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) odpokliče Boža Emeršiča in Leona Cizlja.

Razrešili so generalno direktorico Direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo Uršulo Menih Dokl.

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da prof. Jure Vidmar, Dr. phil., PhD, Ana Stanič, LL.M., prof. dr. Senko Pličanič, Miro Prek, PhD, dr. Marko Ilešič in dr. Saša Sever, LL.M. izpolnjujejo formalne pogoje za opravljanje funkcije sodnice ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu, in ga pošlje predsedniku Republike Slovenije.

14.6.2022 Kadrovske menjave –  4; skupaj 70

Vodja kabineta ministrice za digitalizacijo je postala Inge Kobe.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije je postal Boštjan Lindav.

S položaja namestnika generalnega direktorja je odšel Danijel Žibret.

S položaja direktorja uprave kriminalistične policije so razrešili Vojka Urbasa, nadomestil ga je David Antolovič.

9.6.2022 Kadrovske menjave –  3; skupaj 66

Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije je vlada z 10. junijem 2022 imenovala Petra Gruma.

Na položaj vodje Kabineta predsednika Državnega zbora se imenuje Maja Jensterle.

Položaj vodje kabineta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zasedla Maja Tašner Vatovec, soproga Mateja Tašner Vatovca.

7.6.2022 Kadrovske menjave – 2; skupaj 63

Vlada je na podlagi odstopne izjave razrešila člana nadzornega sveta družbe ELES d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Jožefa Klavdija Novaka. Na mesto je imenovala Denisa Kostrevca.

Vlada Republike Slovenije je razrešila Natašo Potočnik s položaja generalne direktorice Direktorata za migracije Ministrstva za notranje zadeve, hkrati pa jo je imenovala za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za migracije Ministrstva za notranje zadeve.

3.6.2022 Kadrovske menjave –  15; skupaj 61

Vlada je razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe ELES, d. o. o., sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja: Žarka Furmana, mag. Valentina Hajdinjaka, Emila Kumra in mag. Andreja Valentinčiča. Imenovala je mag. Andreja Ribiča, mag. Davida Skornšeka, Damjana Matičiča in Jožefa Klavdija Novaka.

Vlada je razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe SODO, d. o. o.: Silva Soka in Martina Brataniča. Imenovala je Matejo Čuk Orel in Marka Topiča.

Vlada je razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.: Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča. Na mesta je imenovala Mojco Veljkovič, Žigo Fišerja in Ivano Nedižavec Korado.

Odpoklicala je naslednje člane nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki so predstavniki ustanovitelja: Klemena Babnika, Ljilijano Herga, dr. Petra Gašperšiča in Aleša Buležana, imenovala pa Simona Detelbacha, Branka Ribiča, Bojana Tičarja in Tanjo Šarabon.

Vlada je s položaja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije razrešila Roka Marolta in na mesto vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo imenovala Andrejo Kikec Trajković.

Vlada je imenovala mag. Majo Pak za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO).

2.6.2022 Kadrovske menjave –  32; skupaj 46

Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja.

Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo razrešila mag. Uroša Zorka in za vršilca dolžnosti imenovala Rolanda Žela.

Razrešila je Ljiljano Herga s položaja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in za vršilca dolžnosti imenovala Bojana Tičarja.

Vlada je razrešila mag. Borisa Munišiča in na mesto generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, imenovala Iztoka Žigona.

Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja  v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), s položaja je razrešila Barbaro Merše in  Sebastjana Rejca.

Vlada je razrešila generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovala Bojana Bučinela.

Razrešila je dr. Franca Janžekoviča s položaja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se:

 • Jernej Müller razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na Ministrstvu za zunanje zadeve in imenuje Eva Tomič,
 • Igor Jukič razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve in imenuje Ksenija Škrilec,
 • Marko Rakovec razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve in ponovno imenuje Marko Rakovec,
 • Slobodan Šešum razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve in imenuje Bernarda Gradišnik,
 • Barbara Sušnik razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve.

 

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklep, da je:

 • Bogdan Batič imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada je na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev.

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:

 • Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, vodja pogajalske skupine,
 • Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Lidija Apohal Vučković, Inšpektorat za javni sektor, članica.

1.6.2022 – Kadrovske menjave – 14; skupaj 14

Vlada je z mesta direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje razrešila mag. Uroša Urbanijo ter za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Dragana Barbutovskega.

Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Matejo Lekan Štrukelj z dnem 1. 6. 2022 razreši s položaja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Rado Fele se imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike.

Razrešila je Antona Olaja  s položaja generalnega direktorija policije ter imenovala mag. Boštjana Lindava za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije.

Janez Stušek se razreši s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Joško Kadivnik se imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Dr. Jaroš Britovšek se razreši s položaja generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Andrej Fefer se imenuje na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno- varnostne službe Ministrstva za obrambo.

Dr. Damjan Žugelj se razreši s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Anika Vrabec Božič se imenuje za vršilko dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

V Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje se kot predstavniki ustanovitelja razrešijo: Rok Tavčar, Matej Forte, Marija Rogar in Silva Duh. Na njihova mesta je imenovala Mitja Blaganje, Milena Kramar Zupan, Brane Bregar in Andraž Jakelj.

V svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je razrešila dosedanje člane: Matjaž Trontelj, Špela Jovanovič – Gaberšek, Mira Kos Skubic, Omar Hanuna. Na njihova mesta se imenujejo: Simona Gerenčer, Sonja Bezjak, Janez Jesenovec in Luka Kajtna.