fbpx

Ali se evropska sredstva dejansko porabljajo za to, za kar so namenjena?

Foto: iStock

Nevladne organizacije so pomemben del civilne družbe, ki v procesu odločanja marsikdaj pripomorejo k večji aktivnosti in udeležbi državljank in državljanov, žal pa je delovanje nekaterih nevladnih organizacij v nasprotju s pričakovanji, nemalokrat pa tudi s primarnim poslanstvom.

V Evropskem parlamentu sem tako organizirala okroglo mizo z naslovom “Ocenjevanje učinka: EU financiranje nevladnih organizacij”, z namenom, da bi prišli do podatkov o tem, v kolikšni meri aktivnosti nevladnih organizacij prispevajo k uresničevanju ciljev, za katere se zavzema Evropska unija in ali se evropska sredstva dejansko porabljajo za to, za kar so namenjena.

Transparentna poraba evropskih sredstev
Fokus razprave na okrogli mizi, ki jo je vodil evropski poslanec iz Danske Anders Primdahl Vistisen, je bil na nevladnih organizacijah, ki so aktivne na področju zunanje politike, človekovih pravic in okolja.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

V razpravi so med drugim sodelovali Nicholas Hachez, višji znanstveni sodelavec v centru Leuven za študije globalnega upravljanja, ki je bil vodja obsežnega raziskovalnega projekta na temo EU in človekovih pravic FRAME, Tamar Kogman, raziskovalka v organizaciji NGO Monitor, in David Zaruk, specialist za tveganja in znanstvene komunikacije v EU, z Univerze St-Louis in Odisee univerzitetnega centra.

Številne nevladne organizacije delujejo v duhu vrednot, na katerih temelji EU: miru, blaginji, demokratični ureditvi, spravi, svobodi, solidarnosti in na spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa evropska sredstva za svoje delovanje prejemajo tudi nevladne organizacije, ki te vrednote ogrožajo. Ne smemo dopustiti, da se npr. mirovni proces na Bližnjem vzhodu ruši s finančno podporo nevladnih organizacij, ki mir ogrožajo, zato je takšnim nevladnim organizacijam treba ukiniti vsakršno finančno podporo. Nevladne organizacije bi morale dobljena sredstva nemudoma vrniti v primeru netransparentnosti pri porabi sredstev, ko s sredstvi iz proračuna EU financirajo druge nevladne organizacije in v primeru drugih kršitev, ki so v nasprotju s pravili o porabi evropskih sredstev.

O kršitvah pri financiranju opozorjena tudi Komisija
Na Odboru za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu se nenehno zavzemam za odgovorno porabo javnega denarja, saj bomo le tako okrepili zaupanje državljanov in državljank v Evropsko unijo in v njene institucije. In pri odgovornem ravnanju z davkoplačevalskim denarjem nevladne organizacije ne smejo biti izjema, zato sem s kolegi poslanci o kršitvah pri financiranju nevladnih organizacij z evropskimi sredstvi že opozorila Evropsko komisijo. V pisnem poslanskem vprašanju smo izpostavili problem protijudovske propagande med otroškim plesnim tekmovanjem v Nablusu na Zahodnem bregu Palestine, kjer je bila med enim izmed plesnih nastopov predvajana pesem, ki je v besedilu pozivala k napadu na Izrael. Zmagovalci so za nagrado prejeli zemljevid, kjer je bil poleg območij pod palestinsko oblastjo prikazan kot del Palestine tudi celotni Izrael. Ker je tekmovanje organiziral kulturni center iz Jafe, ki prejema finančno podporo več evropskih deležnikov, tudi EU, smo Komisijo povprašali, ali nadzoruje delitev in potrošnjo finančnih sredstev za nevladne organizacije in ali namerava zahtevati povračilo sredstev, zlorabljenih za propagandne namene.

Patricija Šulin (foto: osebni arhiv).

Federica Mogherini, visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko, je v imenu Komisije na poslansko vprašanje odgovorila, da EU nenehno poziva Izrael in Palestino k mirnemu reševanju izraelsko-palestinskega konflikta. “Obe strani morata ravnati mirno in preudarno ter se vzdržati provokacij, napeljevanja in podžigajoče retorike. Cilj je umiritev razmer na terenu in ustvariti pogoje, potrebne za spodbujanje miru,” je v odgovoru zapisala podpredsednica Evropske komisije in zatrdila, da se finančna podpora nadzira v skladu s pravili in načeli, določenimi v finančni uredbi EU. “To vključuje preverjanje, ali so bila sredstva uporabljena v skladu s cilji, dogovorjenimi z EU,” je še zapisala Mogherinijeva.

Nevladne organizacije so tudi politični dejavniki
Nevladne organizacije zagotovo vplivajo na politično stanje, so tudi politični dejavniki, zato je ocena njihovih učinkov, še posebej, če so financirani z evropskim denarjem, zelo pomembna. Iz tega razloga sem tudi organizirala razpravo v Evropskem parlamentu, saj je nujno, da se preuči, ali so cilji nevladnih organizacij, ki prejemajo evropska sredstva, doseženi na najbolj učinkovit način in če ne, kaj bi bilo treba spremeniti. Je pa ocena učinkov velik izziv zaradi pomanjkanja njihove definicije in razpršenosti, kompleksnosti in raznolikosti EU financiranja. Vendar je nujna, če želimo biti odgovorni našim volivcem in naši nalogi kot evropski zakonodajalci, zato smo v Odboru za nadzor proračuna oblikovali poročilo o Evropskem financiranju nevladnih organizacij, Evropsko računsko sodišče pa smo zaprosili, da na to temo pripravi posebno poročilo.

Patricija Šulin