fbpx

Bo slovenska policija varovala zakonca Knavs, starša Melanie Trump?

Foto: Instagram

Ni čisto jasno, ali je slovenska policija res zavrnila varovanje zakoncev Knavs, torej očeta in mame prve dame ZDA Melanie Trump, v času njunega obiska v rodni Sloveniji. Niti ne vem, ali sta omenjena Slovenijo že obiskala ali ne. Medijske novice so pač precej različne. Zato pa v nadaljevanju pišem o tem, kako bi naša policija morala ravnati. Novinarjem pa prepuščam ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi s tem vprašanjem.

Varovanje oseb in objektov vsaka policija, iz bolj ali manj upravičenih razlogov, zavija v tančico skrivnosti. Razkrivanje metod in tehnik varovanja oseb in objektov bi bilo z vidika varovanih oseb in objektov res popolnoma nespametno. Toda naša zakonodaja povsem jasno omogoča, da je tudi javnost obveščena o tem, za kakšne namene policija uporablja javna finančna sredstva. Novinarji z raziskovanjem dejanskega stanja torej ne bi smeli imeti večjih težav.

Pa preidimo k temu, kako bi naša policija morala ravnati ob tem vprašanju v skladu z zakonom in “Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija”. Pa ne mislite, da boste v tem podzakonskem aktu našli popolnoma jasen odgovor. Opozarjam na 10. člen omenjene uredbe. V 1. odstavku je zapisano takole: “Policija na podlagi odredbe generalnega direktorja policije varuje tudi:

–        druge državne funkcionarje, če je zaradi opravljanja njihove funkcije oziroma opravljanja javnih nalog resno ogroženo njihovo življenje in telo,

–        druge pomembne tuje osebe”.

Viktor in Amalija Knavs, starša prve dame ZDA Melanie Trump. (Foto: epa)

Se vam zdi, da je torej vse jasno? Druga alineja prvega odstavka 10. člena omenjene uredbe pravi, da policija torej varuje “druge pomembne tuje osebe”. Zakonca Knavs to zagotovo sta. Toda hudič je v podrobnostih. Peti odstavek 10. člena omenjene uredbe pa pravi: “Varovanje oseb iz druge alineje prvega odstavka tega člena se uvede po stopnji, ki ustreza njihovi javni funkciji. Policija osebe varuje na podlagi zaprosila tujih državnih ali varnostnih organov ali organizatorja obiska in ocene ogroženosti, ki jo izdela policija. Varovanje lahko policija brez obrazložitve zavrne.”

Pa smo tam. Policija lahko zakonca Knavs varuje, če tako odloči generalni direktor policije, točneje v. d. generalne direktorice policije Tatjana Bobnar. Lahko pa brez obrazložitve kakršnokoli varovanje odkloni.

Modro bi bilo, da policija zakoncema Knavs omogoči ustrezno varovanje v času njunega bivanja v Sloveniji. Ne nazadnje, kdaj smo imeli v Beli hiši prvo damo ZDA? Nikoli do sedaj in ne vem, kdaj se bo to sploh še ponovilo? Seveda pa je povsem mogoče, da je ali bo kakšen policijski državni pisun odločil, da varovanja zakoncev Knavs ne bo. Tatjana Bobnar bi se pod to lahko tudi podpisala. Preozko bi bilo gledanje, češ naj to plačajo ZDA ali pa naj si varovanje plačata sama. Gre za vprašanje ugleda Slovenije. Novinarji, od tu dalje ste na vrsti vi.

dr. Vinko Gorenak