fbpx

Ideja socializma je butasta

Skorajda prazne police v eni od venezuelskih lekarn. V državi poleg posameznih živil in izdelkov primanjkuje tudi zdravil (Foto: epa).

Ni svobode brez ekonomske svobode. To je preprosto in ključno dejstvo, ki bi se ga moral zavedati vsak državljan. Finančna neodvisnost je pogoj za to, da lahko uresničujemo vse pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja naša ustava in evropski sistem vrednot.

Ekonomske svobode pa  nam ne more zagotoviti država s socialnimi transferji. Država mora ustvariti pogoje, v katerih bo lahko vsak posameznik delal in ustvarjal na prostem trgu in si tako zagotovil dovolj velik zaslužek, da bo lahko zadovoljeval vse svoje potrebe. Svoboden človek ni odvisen ne od subvencij ne od socialnih prejemkov.

Iz tega lahko ugotovimo, da je socializem v svoji osnovi v konfliktu s posameznikovo svobodo. razprava o prednostih socializma in kapitalizma je lahko zgolj teoretična, ker socializem v praksi ne deluje. Temeljno vprašanje vsake družbene ureditve je kako prerazporejati denar. Ideja socializma je, da so vsi ljudje enaki, zato mora skupnost (država) poskrbeti za vse. To pomeni, da so davki in prispevki visoki in da je večina premoženja državnega (skupnega). Oblast pa v imenu ljudstva odloča, kdo bo kaj in koliko dobil. Ustvarja se iluzija socialne države, saj je država tista, ki naj bi skrbela za vse. To je tudi večinska miselnost v Sloveniji.

Pri tem pa se pozablja, da je takšen sistem dober le za lenuhe in nesposobneže. Ti namreč nič ne ustvarjajo, deležni pa so tistega, kar ustvarijo drugi. Poleg tega je na volitvah ključno vprašanje kdo bo upravljal premoženje in s tem pomagal sebi in svojim zaveznikom; državno lastništvo je v socializmu vedno plen zmagovalcev volitev (če volitve sploh imajo). Pri nas velika večina volivcev meni, da je to dobro. Prepričani so, da ni problem državna lastnina, ampak slabo upravljanje z njo. Ne! Slabo upravljanje je posledica državnega lastništva. Prav tako ljudje menijo, da niso problem visoki davki, ampak da so nepravilno razdeljeni in neučinkovito porabljeni. Zopet ne! Neučinkovita poraba javnega denarja je posledica previsokih davkov.

Ni ga zastonj kosila
Večkrat slišimo, da je socializem dobra ideja, ki ne deluje v praksi. V resnici pa je socializem že kot ideja- butast. Uzakonja enakost in solidarnost. Neumnost! Ljudje nismo enaki in nikoli ne bomo. Imamo različne želje, potrebe in sposobnosti. Solidarnost je pa lahko le prostovoljna, sicer ni več solidarnost. Uzakonjena solidarnost je dejansko zgolj davek na bolj uspešne.

Socializem promovira brezplačno šolstvo in zdravstvo. Kar je še ena velika zabloda in laž. Nič ni zastonj. Šola ni zastonj, ampak jo plačamo. Plačujemo davke, vladajoči politiki pa odločajo, koliko tega denarja bo šlo za šolstvo. Isto velja za zdravstvo, otroško varstvo in druge storitve, na katerih si je monopol prilastila država.

Socialisti imajo težave z razumevanjem ekonomije
Preko davkov plačujemo storitve, ki bi morale biti tržne, zaradi česar so dražje in manj kvalitetne. Da je temu tako, dokazujejo vse resne ekonomske teorije, kot tudi praksa. Razen levičarskih kvazi ekonomistov, ki pa jih ne moremo šteti med resne ekonomske teoretike. Saj kot je rekel Hayek: “Če bi socialisti razumeli ekonomijo, ne bi bili socialisti.”

Pričakovan levičarski in v Sloveniji splošno sprejet argument zoper umik države iz šolstva in zdravstva je, da bi bili s tem prikrajšani revni, ker bi bile te storitve za njih nedostopne. To ni res niti v najbolj kapitalistični državi na svetu ZDA. Kdor je sposoben bo dobil štipendijo in bo lahko študiral tudi na najbolj prestižnih univerzah. Kdor pa ni sposoben, naj ne študira. Zakaj pa naj bi nekdo, ki ni sposoben za študij študiral?? Študij ni pravica, študij je naložba. In samo skozi to prizmo se lahko ustvarja inovativna in uspešna družba.

Država, ki slabo skrbi za državljane
Realnost današnjega časa bo gotovo prinesla to, da bo šola do določenega nivoja financirana iz javnih sredstev. To ni problem, če hkrati ukinemo monopol države pri upravljanju šol. Šolstvo nujno potrebuje konkurenco, ki jo lahko dosežemo samo s privatnimi šolami. Isto velja za zdravstvo, otroško varstvo, infrastrukturo in nenazadnje tudi za vodo.

Kar poslušamo danes in kar ljudem uspešno volivcem prodajajo levičarji je laž. Ni res, da je državno lastništvo dobro. In predvsem ni res, da država poskrbi bolje za nas, kot bi zase poskrbeli sami. Slovenska država slabo skrbi za svoje državljane. V imenu socialne države imamo visoke davke. Visoki davki pa omejujejo našo svobodo, ker ne odločamo sami o tem denarju, ampak ga troši nekdo drug. Zato je potrebno jasno povedati. Najboljša socialna politika je politika dovolj kvalitetnih in dobro plačanih delovnih mest. To pa lahko zagotovijo le uspešni in bogati kapitalisti. Kdor ne verjame, naj gre v Venezuelo pogledat kaj ostane od socialne države, ko jo prevzamejo socialisti.

Boris Tomašič