Kakšno poroko si pa vi želite?

Lucija Šikovec Ušaj

Kot odvetnica se pogosto srečujem z razvezami zakonskih zvez, pri sklenitvah pa sem navzoča redko, le pri prijateljih, ki pa so to že večinoma opravili pred leti, ali pri mlajših sorodnikih. Tako je odločitev za pisanje o sklepanju zakonskih zvez, seveda vsaj glede na moj poklic, malce nenavadna.

K temu me je enostavno zapeljala misel, da bi bil čas, da si Rimokatoliška cerkev (RKC), ki ima v Republiki Sloveniji status domače, največje in skozi zgodovino utrjene cerkve, izbori pravico do enakopravnega sklepanja zakonskih zvez, kot ga imajo upravne enote.

Ali ima Rimskokatoliška cerkev sploh kakšno željo po vplivu v slovenski družbi?
Slovenska škofovska konferenca je nekako od ideje, da bi si RKC priborila status, kot ga ima po nekaterih drugih državah, to je, da za veljavno sklenitev zakonske zveze zadostuje, da partnerja to skleneta pred duhovnikom, odstopila in se podredila državnim organom. Takšno ureditev, da se zakonska zveza sklene le v cerkvi, če je takšna želja ženina in neveste, poznajo nam sosednja država Italija, nadalje Poljska, Španija, Irska in Velika Britanija. V Grčiji, na Danskem in Norveškem ima cerkvena poroka tudi civilnopravne učinke, vendar je treba o sklenjeni poroki matičarja obvestiti. V katoliškem delu Nemčije je mogoče skleniti zakonsko zvezo tudi samo cerkveno, vendar pa se takšen zakon v civilnopravnem smislu smatra za izvenzakonsko skupnost.

Slovenska RKC stoji na stališču, da mora biti zakonska zveza dejanska, navzven razpoznavna in vidna skupnost moža in žene in torej praktično terja sklenitev civilne zakonske zveze pred cerkvenim obredom. V Sloveniji, kot vemo, je na pustno soboto stopil v veljavo Zakon o partnerski zvezi, ki je napisan tako, kot da se je avtor neizmerno zabaval, bral pa ga kasneje ni več nihče. Prvi člen zakona z nazivom Zakon o partnerski zvezi pravi, “da ta zakon ureja sklenjeno partnersko zvezo, nesklenjeno partnersko zvezo in napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo”. Torej zakon o partnerski zvezi ureja nesklenjeno partnersko zvezo!!! Sicer pa napotuje na Zakon o zakonski zvezi. Kakor lahko vsak od nas razume, gre za “nateg” volivcev, ki so šli na referendum, ne enkrat ampak dvakrat, obakrat zavrnili sklepanje zakonskih zvez med istospolnimi, s tem da se ta zveza imenuje sedaj partnerska zveza. Ali mi lahko nekdo razloži, zakaj se zveza moškega in ženske, sklenjena pred državnim organom, imenuje zakonska zveza, zveza dveh istospolnih oseb, sklenjena pred istim organom, pa partnerska zveza, čeprav sklenitev prav tako ureja zakon in se pri tem celo sklicuje na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih?! Torej moj homoseksualni znanec ima partnerja, jaz pa imam zakon? Verjetno bi se moj mož z veseljem strinjal, da bi v najini zvezi bil “zakon” on, vendar s to idejo ni nikoli niti poskusil prodreti.

Dejansko samo sklepanje zakonske ali partnerske zveze postaja dogodek brez vsakršne slovesne oznake in vsebine. V Ljubljani je bil z Magistrata prestavljen najprej na ljubljanski Grad, danes pa vas matičar “zaveže” v obredu, ki traja okrog 15 minut, kar na Linhartovi ulici, nekje za Gospodarskim razstaviščem. Ker bo v bližini stala džamija, bo verjetno ob določenih urah obred deležen tudi glasovne spremljave mujezina, ki bo klical k molitvi.

Sklenitev zveze nič ne stane
Sklenitev zakonske ali partnerske zveze nič ne stane, temu ustrezno sta tudi okolje in usluga, ki vam jo upravna enota ponudi. Če ste pomembni na levi politični sceni, vas lahko v Ljubljani poroči tudi Janković, saj se je pohvalil, da ga je načelnik upravne enote pooblastil za ta dogodek. Kako je Janković izpolnil kriterije, ki jih predpisuje pravilnik, je zame uganka. Moral bi namreč izpolnjevati določene pogoje, in sicer aktivno govoriti slovensko, uživati ugled in spoštovanje, kot tudi imeti sposobnost javnega nastopanja. Kakorkoli, ali je že sklenil kakšno partnersko zvezo, nas mediji še niso obvestili ali pa sem spregledala, širokoustil pa se je o tem že pred sprejemom zakona.

In tukaj zdaj vidim možnost, da se obredu sklepanja zakonske zveze, ki jo skleneta ženska in moški, ponovno vrneta blišč in pomembnost, da se iz roba središča Ljubljane vrne v prostore, ki že z njim lastno veličino dajejo obredu na simbolni ravni večjo pomembnost. Obred vodi župnik, ki se o življenju bodočih zakoncev pozanima in se nanju obrača z večjo pristnostjo in obred opravi v povsem drugačnem vzdušju kor državni uradnik, ki mu sobotno nadurno delo zagotovo ne predstavlja nikakršnega posebnega zadovoljstva. Katolikov je v Sloveniji daleč največ, statistika pove, da se je v Sloveniji za katolike leta 2015 opredelilo 1,135.626 prebivalcev, 307.000 pa jih na vprašanje ni želelo odgovoriti. Ta skupina je zelo verjetno vzgojena v času trdega komunizma in še danes živi v strahu pred javno opredelitvijo do svoje veroizpovedi, kar kaže, da gre najverjetneje za katolike. Ker cerkev zaenkrat še stoji na braniku zakonske zveze kot zveze ženske in moškega s ciljem rojevanja otrok, bi s pridobitvijo pooblastila za sklepanje zakonske zveze, ki bi s predložitvijo poročnega lista veljala tudi na civilnopravnem področju, uspela obredu ponovno dati ustrezno veljavo, resnost in enkratnost. Ko razvezujem številne, preštevilne zakonske pare, vedno znova pomislim, da skok v zakonsko zvezo ni bil posledica resnega razmisleka, temveč le nek dogodek, katerega formalni del opravi brezplačno matičar, bistvo vsega pa je v kasnejši zabavi in je zato tudi razveza velikokrat prehitra in prelahka odločitev.

S tem, da se zakonska zveza izenači z istospolno zvezo, je pomen takšne skupnosti še bolj izničen, ne glede na to, da se samo v zakonski zvezi rojevajo otroci. Predstavljajte si, da čakate na ta dogodek, torej da se z nekom zavežete biti v dobrem in slabem v gneči, v kateri ne ločite, kdo se s kom poroča, oz. se opravičujem, kdo s kom sklepa zakonsko zvezo in kdo partnersko. In kot sem se že velikokrat vprašala, če ni namen zakonske zveze ustvariti družine, torej imeti tudi otroke, zakaj potem ta zveza temelji izključno na dveh osebah. Vsaj partnersko zvezo bi lahko sklenilo več oseb in pri razvezi bi se vsaj mi bolj zabavali.

Razveza je bistveno težja in dolgotrajnejša
Vsekakor pa vas moram opozoriti, da 15- do 20-minutni obred matičarja ne pomeni, da boste tudi pri razvezi tako hitro opravili. Za razliko od sklenitve je namreč razveza bistveno bolj oblična, resna, dolgotrajnejša in vas bo stala mogoče le malenkost manj, kot vas je stalo poročno potovanje, ali pa celo več. Torej, zdaj je čas, da si RKC v Sloveniji izbori pravico do sklepanja zakonskih zvez, ki bodo imele tudi civilnopravne učinke, jim s tem povrne ugled in s slovesnim obredom pokaže, da gre za dogodek, ki mora slediti trdni odločenosti stopati v prihodnost z ljubljeno osebo po skupni poti in da v “dobrem in slabem” pomeni, da ob prvem nesporazumu zakonca ne pritečeta k odvetniku z zahtevo, da bi se razvezala.

Kot sem že omenila, postopki so dolgotrajni, če so otroci, pa tudi zelo mučni, naenkrat se bo z vami, pa če boste sklenili zakonsko ali partnersko zvezo pred državnim organom ali zakonsko zvezo pred duhovnikom, ukvarjalo vsaj 10, če ne več ljudi, ki vam bodo določali, kdaj boste videli svojega otroka, kateri lonec boste odnesli vi in v kateri avto boste dali kovček, s katerim boste odšli.
Naj rečem za konec, kot priporočilo Rimskokatoliški cerkvi, naj zahteva spremembo zakona. Prepričana sem, da bi se vsak duhovnik z lahkoto naučil vsaj tistega, kar zna Janković, in pri obredu ne bi imeli nikakršnih težav. Ne nazadnje gre za 2000 let staro ustanovo, ki je ves ta čas bolj ali manj “najboljši sosed”.

Lucija Šikovec Ušaj