fbpx

Ministrica Anja Kopač Mrak brani poskus socialne evtanazije nad starejšimi in nemočnimi ljudmi!

Franci Donko (Foto: STA)

Ministrica Anja Kopač Mrak je bila 30. 1. 2017 gostja Odmevov, da bi pojasnila omilitev državnega kreditiranja varstvenih dodatkov in socialnih pomoči, ki sta jih z ministrom Svetlikom uvedla z novo socialno zakonodajo v letu 2012.

Žal ni zmogla kritičnega premisleka, ampak je za nevzdržno socialno stisko, ki jo je več kot pet let prenašalo na tisoče obubožanih slovenskih ljudi, okrivila kar njihovo “navezanost” na nepremičnine!

Pred šestimi leti veliko lažnih obljub, da bo nova socialna zakonodaja bolj pravično delila denar med ljudi
Predstavnik ministrstva Davor Dominkuš je leta 2011 pred uvedbo sprememb socialne zakonodaje takole zatrjeval: “Ugotavljamo, da bo varstveni dodatek po novem zakonu prejemalo skupno 7–10 odstotkov več prejemnikov in bo nova rešitev imela boljši učinek”.

Decembra 2011 je v Sloveniji  46.752 ljudi prejemalo varstveni dodatek. Po uvedbi  Svetlikove socialne zakonodaje, ki jo je pomagala pripravljati tudi sedanja ministrica Anja Kopač Mrak,  se je številka zmanjšala na vsega skupaj 7497 prejemnikov v letu 2012. Torej šestkrat manj!

Ministrica je včeraj kot velik dosežek najnovejšega popravka Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izpostavila, da po novem dedičem ne bo treba vračati socialnih pomoči in varstvenega dodatka, obe pomoči pa bo spet mogoče prejemati, če vrednost nepremičnine po oceni GURS ne presega 120.000 evrov.

“Navezanost na nepremičnine” kot razlog zavrnitve oderuških pogojev za prejem pomoči
Na vprašanje novinarke, ali je bil Svetlikov ukrep napaka, saj je zakon povzročil veliko revščine in krivice ljudem, je Anja Kopač Mrak odgovorila: “Verjetno je pač ta občutek lastnine, navezanost na nepremičnine v Sloveniji izrazito specifičen. Tudi medgeneracijska solidarnost, na katero smo lahko ponosni, je botrovala temu, da se ljudje tega niso posluževali, tako da jaz mislim, da je sprememba pravilna.”

V svoj zagovor je še dodala: “Odpovedi (op. varstvenemu dodatku) ni bilo samo zaradi nepremičnin, bil je  prenos iz zakonodaje ZPIZ in drugačni pogoji.”

Iz odgovora se vidi, da se ministrica izmika in ne priznava krivde za strokovno povsem napačno odločitev, s katero so Socialni demokrati leta 2011 odvzeli možnost normalnega preživetja tisočim materialno ogroženim ljudem. “Ta sprememba zdaj je bila pravilna, upam, da je ta ukrep, zdaj sprejet, res pravičen,” dodaja ministrica, kot bi ne imela nič z odločitvami iz leta 2011.

Dolg do prvega februarja 2017 bo treba vračati! Z vidika pravičnosti, pravi Anja Kopač Mrak
Najmanj 13.000 ljudi se je kljub materialni stiski odpovedalo prejemanju varstvenega dodatka, da bi lahko svojim otrokom zapustili hišo ali stanovanje, za katerega so garali vse življenje. Na novinarsko vprašanje, ali je možno krivice popraviti za nazaj, če je nekdo že poravnal dolg državi po svojem pokojnem staršu, je ministrica odgovorila:

“To je bilo to, da smo o tem veliko razmišljali, kaj naj, ali naj vrnemo za nazaj, ampak dejstvo je, da je v zadnjem letu bilo vrnjeno pol milijona evrov, in ne bi bilo pravično do tistih, ki so že  plačali, zato zakonodaja ne velja za nazaj.”

Že plačani zneski in odvzeto premoženje za nazaj upravičencem do pomoči in njihovim svojcem torej ne bo vrnjeno. Tisti, ki so že vrnili prejete pomoči ali se je država poplačala s prodajo njihovih nepremičnin, so dejansko v neenakem položaju z ostalimi glede na čas pred in po uveljavitvi sprememb socialne zakonodaje. Kdo bo odgovarjal za oškodovanje teh ljudi in njihovih svojcev?

Socialni delavci smo ministrstvo leta 2012 opozorili na posledice krivične zakonodaje
Leta 2012 smo socialni delavci, ki smo delali na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, nemočno opazovali učinke Svetlikove socialne zakonodaje. Ministrstvo smo večkrat opozorili na stiske ljudi, pa tudi socialnih delavk in delavcev, ki so se utapljali v gorah odločb, saj ministrstvo centrov za socialno delo na tak šok sploh ni pripravilo. Socialne delavke so v želji, da bi pomagale ljudem v stiski, prihajale v navzkrižje s sistemom, ki tega ni dovoljeval. Največ opozoril smo odgovornim poslali zaradi zaostrenih pogojev za pridobitev varstvenega dodatka in zaznamb na premoženje, zaradi katerih se je veliko število ljudi znašlo v brezizhodni situaciji in revščini.

Kritičen do Svetlikove socialne zakonodaje je bil tudi generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije dr. Bojan Regvar, ki je kmalu po uveljavitvi zakona dejal: “Ta zakonodaja pravzaprav predstavlja avtocesto v vse večjo razslojenost med ljudmi in povečevanje revščine.” 

Odgovor ministrstva na kritike nevzdržne socialne zakonodaje iz leta 2012 je bil: “Če se temu (op. prejemanju varstvenega dodatka) lahko odpoveš, imaš gotovo skrit denar v nogavici ali kje drugje.”

Poskus socialne evtanazije starejših in materialno šibkih
Ivan Svetlik
in Anja Kopač Mrak, ki je leta 2004 celo doktorirala iz reforme socialne države, sta pred šestimi leti uvedla katastrofalno socialno zakonodajo, ki je pahnila v revščino vsaj 13.000(!) prejemnikov varstvenega dodatka, večinoma starejših, nemočnih ljudi. Ob tem je treba povedati, da se je zaradi zaznamb na premoženje veliko ljudi v materialni stiski odpovedalo tudi denarni socialni pomoči, zato je število obubožanih zaradi politike Socialnih demokratov, ki obvladujejo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, neprimerno višje.

Zanima me, ali se bo ministrica opravičila ponižanim ljudem za pet let životarjenja na robu preživetja, brez pravice do nujne pomoči, ki jim pripada. Zavedati se moramo, da gre v tem primeru večinoma za starejše ljudi, brez dobre socialne mreže, velikokrat prepuščene samim sebi, ki si brez pomoči ne morejo priskrbeti niti paketov hrane Karitasa in Rdečega križa. Jim bodo Socialni demokrati povrnili dostojanstvo in nastalo škodo? Iz ministričinih odgovorov tega ni razbrati. Socialni demokrati se še nikdar niso opravičili za krivice, ki so jih, oni sami ali njihovi predhodniki, povzročili slovenskemu narodu. Oba akterja, minister Svetlik in njegova državna sekretarka Anja Kopač Mrak, pa sta bila za poskus socialne evtanazije in posel obubožanja prejemnikov varstvenih dodatkov ter socialnih pomoči bogato nagrajena. Svetlik je postal rektor Univerze v Ljubljani, Anja Kopač Mrak pa ministrica.

Franci Donko