Naš načrt – Lista Marjana Šarca se predstavi

Mitja Iršič.

Naš načrt, prvi obris programa Liste Marjana Šarca, je bil malce skop. Nekateri so prepričani, da so mu enovrstičnega pisca podtaknili politični botri, ki so nanj najprej stavili, zdaj pa so se zbali, da se bo pred izkušenimi političnimi mački osramotil še huje kot Alenka Bratušek v Bruslju. Kar me malce žalosti. Treba mu je dati priložnost, da se izkaže. Kakšna zgodba bi bila to! Lesarski tehnik, ki je postal predsednik vlade. Še bolj impresivno kot igralec Ronald Reagan, ki je postal voditelj svobodnega sveta.  To bi bil popoln simbol dejstva, da imamo v Sloveniji ljudsko oblast. Marjan Šarec je človek ljudstva. Človek slovenske kontinuitete. Zato sem mu zastonj dopolnil in izboljšal program na tak način, da bo kar najbolj vžgal pri njegovih ključnih volivcih. Izhodišča sem pustil takšna kot so, dodal sem le podrobne obrazložitve, za katere mu botri (še) niso dovolili, da jih izreče na glas.

 1. Prevladujoči vpliv volivcev in poenostavitev imenovanja vlad.
  Nekateri komentatorji so namigovali, da je ta točka nekako povezana s prehodom s proporcionalnega na večinski volilni sistem, ki ga preferira SDS, a to so le zlobna natolcevanja nasprotnikov revolucije. 3. člen ustave pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Kar je pravilno. V Listi Marjana Šarca pa bi zbrisali nadaljevanje tega člena, ki pravi, “državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno”, na tak način, da bi se za besedo “neposredno” postavila pika, preostanek stavka pa bi se zbrisal. Tako bi bilo ljudstvo na oblasti neposredno in za zmeraj, preko svojega izvirnega posrednika: Liste Marjana Šarca.
 2. Stabilne javne finance.
  Stabilne javne finance bodo ustvarili s posebno domoljubno iniciativo, imenovano JFK doktrina, katere moto bo: “Ne sprašuj, kaj lahko tvoja država naredi zate, vprašaj, kaj lahko ti narediš za svojo državo.” Bodoči koalicijski partnerji iz SD so že večkrat s pomočjo oseb javnega zaupanja tipa Bine Kordež in Sandi Šeško dokazali, da slovenski davki sploh niso visoki. LMŠ gre dalje. Davki so v resnici prenizki. V čem je smisel, da državljani od bruto bruto plače dobijo okoli polovico? Večkrat je bilo dokazano, da navadni ljudje – ko so soočeni z denarjem –  iracionalno zapravljajo. Zakaj bi to s prenizkimi davki na dohodke fizičnih oseb še spodbujali? Delavec, ki bo zaslužil manj, bo manj zapravil za dekadentni zahodni razvrat, država pa bo od njega imela več za infrastrukturne razvojne projekte, ki jih kot narod krvavo potrebujemo, če ne želimo zaostajati v globalni konkurenci.
 3. Učinkovita in strokovna javna uprava – politiki in uradniki smo v službi ljudi, in ne obratno
  Učinkovitost javne uprave je premo-sorazmerna številu predpisov. Če ni urejena čisto vsaka podrobnost življenja državljanov, se uradniki hitro znajdejo v poklicnih dilemah zaradi pravnih lukenj, za katere niso dovolj kompetentni, da bi jih rešili. Zato je naloga politike, da uvede zakonodajo za čisto vsak vidik človekovega življenja. Trenutno imamo okrog 20.000 predpisov. Premalo. Potrebujemo jih vsaj dvakrat toliko. Res pa je, da bo po takšnem povečanju državni upravi potrebno zvišati plače (nato pa po inerciji še celotni javni upravi, saj bi se drugače počutili neenake).
  4. Sodstvo – resnično v imenu ljudstva. V skladu s spremenjenim 3. členom ustave bo sodstvo resnično de jure in de facto v imenu ljudstva. Ker se bo volja ljudstva izvrševala skozi Listo Marjana Šarca, tudi sodišč v tradicionalnem smislu več ne bomo potrebovali. Seveda pa potrebujemo institut pravne presoje. Vizija pravičnega pravosodja 2050 predvideva sodni organ, ki bo sestavljen iz eminentnih, neodvisnih pravnih strokovnjakov, nekakšen svet modrecev jugoslovansko-slovenskega pravosodja (zaenkrat so glede potencialnega članstva v kontaktu z Ljubom Bavconom, Cirilom Ribičičem in Brankom Maslešo), ki bi imenoval ljudske poročevalce, ki bi razsojali o posameznih kazenskih in civilnopravnih zadevah (seveda ob posvetu s svetom modrecev).

  Ciril Ribičič (foto: STA)

 1. Boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu potrebuje močno vlado.
  Edini recept za izkoreninjenje gospodarskega kriminala in zajezitev povampirjenega kapitalizma je močan državni nadzor nad gospodarskimi družbami – tako javnimi kot zasebnimi. Ker bo LMŠ na položaje v uprave in nadzorne svete državnih podjetij, kot tudi za visoke uradnike državne uprave, nastavljala le ljudi z visoko moralno integriteto, bo korupcija stvar preteklosti. LMŠ pozdravlja potezo prejšnjega ministra Počivalška, ko je v upravo Mercatorja vrinil politkomisarja, in predlaga spremembo ZGD, po kateri bi tuje družbe v Sloveniji lahko poslovale le, če so v upravo pripravljene sprejeti vladno določenega politkomisarja, ki bi vladi vsak mesec poročal o aktivnosti gospodarskega subjekta.
 1. Močno in inovativno gospodarstvo je temelj socialne države.
  Staroslovenski pregovor pravi: pot do močnega in inovativnega gospodarstva vodi skozi 27-kilometrski odsek železnice. Koalicija se bo potrudila, da se bo javni denar po stari post-tranzicijski šegi inovativno pretapljal v zasebne žepe. S tem bo vlada poskrbela tudi za potrošnjo. Vse jahte, helikopterji in prestižni avtomobili, ki se bodo v tujini kupili iz pretopljenega denarja, bodo državi prinesli 22-odstotni priliv iz naslova plačanega DDV-ja, če jih bodo registrirali v domovini. Krožno gospodarstvo v praksi.
 2. Turizem – potencial za zeleni razvoj.
  Kot je dejala že programsko sorodna Levica: “Slovenija bo ekosocialistična ali pa je ne bo.” Nimamo visoke tehnologije. Ne vlagamo denarja v razvoj. Negujemo pa lahko tisto, kar imamo: travnike, pašnike, gozdove in gore. Bog nam jih je dal, zdaj pa ne potrebujejo skoraj nobenega vzdrževanja. Pokazali jih bomo turistom in jim prodali drag spominski magnet za na hladilnik. Easy money.

Ampak kje ste še videli državo, kjer se v turizem ne bi temeljito vmešavala država? Vse najbolj priljubljene turistične destinacije – Venezuela, Kuba, Nikaragva – so znane po tem, da državni aparat plansko vodi celotno turistično industrijo – in od nje pridobiva tudi čim več davkov. Da bo od turizma kaj imelo tudi slovensko ljudstvo. Zato v Listi že pripravljajo novo turistično organizacijo, ki bo poleg Slovenske turistične organizacije opravljala dela le na področju t. i. zelenega turizma. Imenovala se bo EKO-Slovenska turistična organizacija. Ker pa njeni člani seveda ne morejo delati za kruh in vodo, se bo na nujno morala zvišati turistična taksa, uvedel pa se bo še poseben turistični evro: vsak, ki bo opravljal turistično dejavnost bo plačal 1 evro na dan. Se pravi 365 evrov na leto. Zeleni turizem ni poceni.

 1. Nove tehnologije – priložnost za prihodnost.
  Slovenija je od nekdaj veljala za deželo visoke tehnologije. LMŠ podpira industrije, ki so deželo pripeljale do statusa svetovnega tehnološkega pionirja. Z državnimi sredstvi bo poskrbljeno, da se ne bo ustavila proizvodnja mopedov, biciklov in čevljev. LMŠ razume, da je prihodnost retro.
 2. Javno zdravstvo – v središče postavljamo bolnika.
  LMŠ bo tukaj nadaljevala poslanstvo rešiteljice slovenskega zdravstvenega sistema Milojke Kolar Celarc. Kot je pravilno analizirala prejšnja vlada, je zasebna pobuda v zdravstvu glavni vir čakalnih vrst, preplačanih žilnih opornic, rušečih se bolnišnic in slabo motiviranih zdravnikov. Vlada LMŠ bo ustvarila poseben svet za Zaščito javnega zdravstva, ki ga bo vodil Dušan Keber. Le zdravstvo pod absolutnim nadzorom izvršilne veje oblasti je pravo ljudsko zdravstvo. V središču bo plačnik … mislim, bolnik.

 1. Kakovostno in pravično javno šolstvo ter podpora znanosti.
  Javno šolstvo je lahko kakovostno in pravično le, če se s pravnim manevrom zasebnim šolam onemogoči financiranje iz javnega denarja. Šole, ki ‘omladine’ ne učijo vrednot revolucije, pomembnosti proletarskega boja proti neenakosti in sovraštva do zahodnega imperializma, so moteči državni element, ki bi lahko kaj hitro sproduciral generacijo uporne mladine, kateri bi dišal dekadenten zahodni način življenja. Zato je absolutno ključno, da se stremi k ekskluzivnosti in nedotakljivosti javnega šolstva. LMŠ bi s posebnim zakonom tovarišicam, ki so učile še v SFRJ, dovolil, da učijo tudi po uradni upokojitvi.
 2. Šport – združevanje in promocija.
  Za domovino z Janezom Kocjančičem naprej. Slovenski športniki so vrhunski atleti. Kot takšni pa nujno potrebujejo vladno sponzorirano promocijo, po vzoru vzhodnonemških športnih programov, ki so z uspehi športnikov promovirali uspehe socializma. Slovenski olimpijski komite bo dobil več sredstev, s katerimi bo upravljal po lastni diskreciji, po principu l’etat c’est Janez Kocjančič. Ključno je, da se obdrži monopol Športne loterije na področju športnih stav, drugače bo ogroženo delovanje OKS, kar posledično pomeni konec za profesionalni šport v Sloveniji – ne bo se več skakalo, smučalo, teklo, plavalo in drsalo, Ilka Štuhec pa bo po hitrem postopku prevzela bolgarsko državljanstvo.
 3. Mlade je potrebno vključiti v soodločanje.
  LMŠ je stranka mladih in kot taka razume, kaj mlade pritegne. Zato bo za promocijo političnih, ekonomskih in družbenih ciljev nove koalicije najela (na državne stroške seveda) slikarja, ki bo narisal novo maskoto levega centra: kačo klopotačo z imenom Stalinko. Stalinko bo nalepljen po šolah, vrtcih, zavodih za odvajanje od drog, skvoterskih centrih – se pravi povsod, kjer obstaja statistična verjetnost povečane koncentracije mladih. Stalinko bo mlade s prikupnimi animacijami na YouTubu učil osnove marksizma in leninizma. Le tako se bo lahko mlade kvalitetno pripravilo na soodločanje.

Nova maskota Stalinko? Foto: iStock

 1. Sociala – preprečevanje stisk in težav ljudi.
  V Sloveniji preveč ljudi živi na robu revščine. Ker smo pod vplivom neoliberalnih držav, je razlika med bogatimi in revnimi še vedno prevelika, socialne mobilnosti pa ni. Ljudje niso dovolj revni, da bi bili vsi enako revni. Naloga vlade je, da kot Robin Hood vzame bogatim in daje revnim. Zato se bo v mandatu prizadevalo, da bi denarno socialno pomoč izenačili z minimalno plačo, medtem ko bi se z raznimi ukrepi davčne politike stremelo, da bi se povprečno plačo čim bolj približalo minimalni. Moteči državni elementi neoliberalne dekadence bodo tako izločeni iz igre, slovenska zavist pa končno pogašena.
 2. Kultura – naša zavest.
  Kultura je v službi revolucije. Kultura, ki (vsaj na skrivaj) ne podpira revolucionarne zavesti slovenskega ljudstva, ni kultura, ampak šund. Zato je treba z javnimi sredstvi negovati umetnost, ki opisuje, spoštuje in poveličuje razredni boj naših dedov proti svetovnim imperialističnim silam, ki poteka še danes. LMŠ z odobravanjem gleda na sprejeto novelo zakona o obveznem deležu za umetnost v javnih investicijah. Rada bi ga razširila s svojimi določili, ki se specifično nanašajo na avantgardno umetnost slovenskih borcev za protikapitalistično svobodo. Vsaka nova stavba, ki se jo bo zgradilo z javnim denarjem, bo morala enkrat na teden prirejati praznovanja proletarske zmage nad neoliberalizmom. V novih pisarnah, knjižnicah in bolnišnicah, zgrajenih z javnim denarjem, se bo vsak teden izvedel umetniški performens, ki ga bodo izbrali člani posebne komisije. En teden se bo kakšna umetnica polulala na ameriški dolar. Drugi teden bo kak kipar v steno z udarnim vrtalnikom izklesal srp in kladivo. Tretji teden bo veganska feministka občevala s prašičjim kadavrom. Estetika javnih prostorov bo za zmeraj pridobila patino sofisticiranega upora proti simboličnemu okupatorju.

Levičarska umetnost. Vir: twitter

 1. Varnost je naša skupna dobrina – nov zagon za sistem nacionalne varnosti.
  Nacionalna varnost je preveč pomembna, da bi jo prepuščali imperialistom. Zato bo nova vlada kar takoj predlagala izstop iz skupnega poveljstva zveze Nato. Slovenija je država s ponosno vojaško tradicijo, saj smo konec koncev v letih 1943-1945 vso Evropo s svojim Narodno-osvobodilnim bojem rešili pred naci-fašizmom. Zmagovalci smo bili leta 1945, nobenega razloga ni, da ne bi bili še leta 2018. Nova vlada bo z interventnim zakonom takoj zagotovila 10 milijonov evrov proračunskih sredstev za nakup novih bojnih škornjev z volnenim polnilom, ki ga bodo vojaki še kako potrebovali v Sibiriji na skupnih misijah z vojsko Ruske Federacije.
 2. Državotvorna, samozavestna, proaktivna in usklajena zunanja politika.
  Slovenska zunanja politika se je od Janeza Drnovška naprej uklanjala zahodnim imperialistom. Tudi zato smo izgubljali mednarodni kredo. V vladi Marjana Šarca bo prišlo do odločnega geostrateškega pozicioniranja. Že na naslednjem srečanju ob Ruski kapelici bo mandatar predsedniku Putinu ali zunanjemu ministru Lavrovu (kdor bo pač imel čas priti) prišepnil, da si tudi slovensko ljudstvo želi biti del Evrazijske ekonomske unije, ob bok tako eminentnim državam, kot so Belorusija, Kazahstan, Kirgizija in Armenija.
 3. Pospešek javnim investicijam – modernizacija železnic in prenova cestnega omrežja. 
  Točka se bo izvajala v povezavi s točko 6. Kljub splošnemu odklonu od industrijskih podvigov se bo izjema naredila pri infrastrukturnih projektih. Le-ti so dovolj inovativni, da denar črpajo tako iz domačih davkoplačevalskih kot evropskih sredstev. Mednarodni strokovnjaki so si enotni, da je železnica transport prihodnosti. Še posebej povezave majhnih evropskih pristanišč z manjšimi državami centralne Evrope. Zato je absolutno ključno, da zgradimo drugi tir od Divače do Ljubljane, drugače bomo prej ko slej v naši deželi govorili nemško in častili Hitlerja. Nova vlada si bo prizadevala iz investicije odstraniti Madžare in jih nadomestiti z Rusi, s katerimi bi lahko zgradili podaljšek Divača-Ljubljana-Novokuznetsk, ki bi služil vsem državam Evrazijske gospodarske unije.
 4. Energetika – čim večja energetska samozadostnost.
  S povezavo z Rusko Federacijo bomo dosegli energetsko samozadostnost po načelu “nas in Rusov je 200 milijonov”. Glede na to, da smo ključni akter na centralno evropski fronti borbe za prevlado med velesilami, je LMŠ mnenja, da nam bodo Rusi zaradi naše geostrateške pomembnosti gotovo začeli dobavljati nafto in zemeljski plin po simbolični ceni.
  Okolje in prostor – iskanje ravnovesja med okoljem in razvojem.Točka se nanaša na zeleno strategijo. Ker industrija onesnažuje, bo vlada LMŠ naredila vse, da se v državi ne bo veliko proizvajalo. Slovenija je dežela bujnih gozdov in neskončnih travnikov – kot Gana. Nova vlada bo poskrbela, da bo takšna tudi ostala. Za takšne revolucionarne poteze pa država potrebuje zares močno vlado, ki lahko z močjo ustavne večine državo spremeni v samozadostno utopijo, kjer bo edini kriminal le še tihotapljenje mleka v prahu čez avstrijsko-slovensko mejo.
 5. Rodovitna zemlja, hrana, voda in les – naše bogastvo in odgovornost do zanamcev.
  Edina strategija, ki lahko reši naše super pridelovalce hrane, je popoln embargo na uvoz tuje hrane. Zakaj bi Slovence zastrupljali s španskimi jagodami in nizozemskim korenjem, zraven pa v bankrot pošiljali slovenske predelovalce, ki se ne morejo in ne morejo znajti s svojimi superiornimi izdelki? Slovenski potrošnik pač še ni dovolj osveščen, da bi za slovenski paradižnik dal evro na kilo več kot za bolgarskega. Zato mu je treba podati roko in mu pokazati pravo pot, kot je to s svojimi apostoli počel prvi socialist Jezus Kristus. Embargo ga bo zaščitil pred imperialistično genetsko spremenjeno tujo prehrano, hkrati pa bo domačim pridelovalcem hrane omogočil preživetje.

Za les in vodo je bilo že v prejšnjem mandatu dovolj narejenega. Voda je že v ustavi in kot taka zaščitena pred tujimi kapitalisti, ki bi Slovenijo prej ko slej spremenili v Saharo in nam vodo prodajali po 5 evrov za steklenico. Morda bi bodoča vlada tekom mandata vendarle spremenila ustavo še za les in uradno zapisala, da slovenski gozdovi pripadajo stranki SD (v primeru, da se je ta za takšno ustavno potrditev realnega stanja pripravljena odreči dvema ministrskima stolčkoma v bodoči koaliciji).

Mitja Iršič

 • Valter BraniSlav

  Izvolimo novega Josipa Broza Tita pa no vse v najlepsem redu in skoraj Ali pa cisto popolno.
  VECNA SLAVA SPOMINU NA MARSALA TITA NASEGA NAJVECJEGA SINU NASIH NARODOV IN NARODNOSTI MARSALU TITU NAJVECJEMU SINU SLOVENSKE MATERE MARIJE JAVERSEK

  • osa

   Tito med največjimi morilci

   V Nemčiji so
   sestavili seznam največjih množičnih morilcev dvajsetega stoletja, med katerimi
   se je znašel tudi Josip Broz Tito

   Miha Gašperin

   Nemški
   časnik Bild je sestavil seznam dvajsetih največjih množičnih morilcev, ki so
   zaznamovali dvajseto stoletje. Med prvimi desetimi se je znašel tudi
   jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito. Absolutno prvo mesto pripada kitajskemu
   diktatorju Mao Ce-tung, ki naj bi bil odgovoren za smrt petdesetih milijonov
   ljudi.

   Avtorji članka so na deseto mesto postavili
   pokojnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, saj naj bi bil v času 35
   letnega predsedovanja odgovoren za smrt milijona ljudi

   • ĐĐ Style

    Kdaj bodo dodali Ameriške predsednike

    • sloustava

     Ko bodo vsaj priblizek Titu…vsi skupaj, naenkrat!

   • Valter BraniSlav

    Daj ne Seri, a sele na 10. Mestu?
    Skandal pa tak

  • FORT WORTH

   Pa daj spel se ti s tvojim titom.
   Tita ni ze 38 let.
   Budalo blesavo !

   • Valter BraniSlav

    Tito je ziv v nasih srcih.

 • osa

  slovenčki volite šarece ali rdeče braniselce,..
  kaj je dobrega prinesel tito, ukradel istreo, kardelj jo je podaril hrvatom, tito zaradi svojih herojskih goljufij zapravil, koroško,trst, gorico,…
  kaj je napravil dobrega za slovence, maček, kučan, ribičič, zemljarič, drnovšek,rop, bratušek, jankovič, klemenčič, virant, golubič,…poglejte, kako vsi ti gošarji dobro živijo na vaš račun,….NA KAKŠEN NAČIN SO PRIŠLI DO SVOJEGA PREMOŽENJA, jih bo pregledala KPK,………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  seveda lažje je lagati in krasti po titovo,….kje je danes????
  kakor pošteno delati in živeti in ne povzročati bolečine sosedu,….. šifrer lepo pravi;
  URA JE 11 ZVEČER NEKDO JE PRED VRATI, SE GA MORAŠ VESELITI ALI BATI,…??????? odločite se kam spadate

 • Amerikanc

  V Venezueli šofer avtobusa, pri nas Tišlar Madura !

  • totex39

   Sedaj so v “modi”, da vladajo poklicni socialistični voditelji.

   • Franc Šink

    Uvesti je treba nov poklic.Socialist.

    • totex39

     Saj jih imamo že kar nekaj takih, ki se imajo samo za socialiste, ker še poklica nimajo.

  • Franc Šink

   Pri nas še vedno spoštovanega ključavničarja si pa pozabil hvala Bogu.

 • VERRZIFIKATOR

  Marjanca Rašec

  PETOŠOLČEV PROGRAM

  Napisal zdaj program je petošolec,
  to branje tragično je in veselo,
  po njem orodje glavno je za delo
  trd in naostren dovolj komolec.

  Petošolec je program napisal,
  ker domača to veli naloga,
  mu pisanje je sicér nadloga,
  sproti je s komolcem pol orisal.

  Od nekod pobral je fant parole,
  mu nekdo je kajpak jih povedal,
  nek nezrelež, ki se ni zavedal,
  da se to res ne počne takole.

  Fanta namreč s tem je čisto zmedel,
  petošolec stvar le prepisuje,
  ne razume, zraven se huduje,
  črta, briše, da program je medel.

  Ni za razred peti to naloga,
  za otroka je preveč zahtevna,
  pamet je otroška zgolj dozdevna,
  a ker mora, fant samo uboga.

  Oh, odrasli, niste pač prisebni,
  petošolca mučite z nalogo,
  dajete mu prezahtevno vlogo,
  saj ta fant je za program posebni.

 • VERRZIFIKATOR

  Marjan Lesar

  NOV PROGRAM

  Nov program je izobraževanja,
  se na vrhu ga skrbno napiše,
  se pod njim učenec le podpiše,
  to je jamstvo za napredovanja.

  Prejšnji se program je sfižil čisto,
  mojster Pepe stesal je Ostržka,
  zdaj imajo vsi ga za izvržka,
  ravno tu problem je, to je tisto.

  Je tesanje novega človeka
  v novem tem programu stvar najtežja,
  dati mu človeška obeležja,
  temu, ki v osnovi je opeka.

  Nov program pa bojda vse to zmore,
  bo namesto Pepeta mizarja
  lesni tehnik vzet za mandatarja,
  nov program orodje bo pokore.

  Tehnik po programu ta deluje,
  vse je igra, vse samo igranje,
  končno pa po šolanju bo stanje,
  da v deželi še lesa zmanjkuje.

 • soc

  Murgelski marioneti v odstopu le priimek nazaj preberi, pa zdaj prvo črko s š zamenjaj, kaj dobiš? Nekaj čisto drugega in drugačnega? Novejši model murgelske marionete, seveda.

 • tasilo

  (X) ki bi Slovenijo PREJ KO SLEJ spremenili v Saharo

  Fraza PREJ KO SLEJ je v tem primeru nesmisel in ne pomeni nič. Prav in smiselno je PREJ ALI SLEJ. Zakaj?

  Poglejmo najprej pomen besed oz. časovnih prislovov, ki jo tvorijo. Za PREJ oz. PREJE vsi vemo, kaj pomeni. SLEJ je starinski izraz, ki se samostojno ne uporablja več in so ljudje njegov smiselni pomen pozabili; pomeni pa pozneje, poslej, kasneje.

  Fraza “SLEJ KO PREJ” torej pomeni “pozneje (tako; enako) kot preje”. Dandanes to večinoma pomensko zapisujemo kot ŠE ZMERAJ, ŠE VEDNO. (S Tonetom sva si slej ko prej prijatelja pomeni ===> sva si še vedno prijatelja; sva pozneje (slej) še vedno takšna, enako dobra prijatelja, kot sva bila prej.)

  Fraza PREJ ALI SLEJ pa pomeni PREJE ALI POZNEJE (angleški sooner or later!), tj. tudi če nekaj ne bo kmalu, nekoč zagotovo bo. Ta fraza izraža, da se nekaj zagotovo bo zgodilo, takorekoč neizbežno, le še vprašanje časa je, kdaj.

  Iz povedanega sledi, da sta pogosto zasledeni in napačni frazi “slej ALI prej” in “prej KO slej” neumnost (kar pa še ne pomeni, da ju ne zasledimo :) Fraza “prejKOslej” ne pomeni nič, a si je vendarle utrla pot v akademski slovar. Iz povedanega tudi sledi, da je slovarska (SSKJ) definicija napačna, saj slejkoprej enači s prejkoslej.

  Zgoraj se torej prav in smiselno glasi:
  (>) ki bi Slovenijo PREJ ALI SLEJ spremenili v Saharo

  LP. Hanibal Lector

  • lojze

   Lepo, da skrbiš za slovenski jezik. Je pa ob formi (ki je v pravu, kot procedura pomembna) tudi vsebina. Ob formalističnih in proceduralnih zapletih se pogosto in največkrat pozabi na vsebino. Torej, demokracija je procedura, meritokracija je vsebina (malce za šalo, malce za res).

  • Mojca pokraculja

   Hvala. Odlično razloženo.

  • tohuvabohu

   Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi …
   To Domicljevo mašilo je vir hudo razširjene jezikovne nesnage. Namesto “zagotovo” imamo veliko boljših izrazov: gotovo, zanesljivo, sigurno, brez dvoma, nedvomno, seveda, kajpada itd.
   Prislov “gotovo” pride od pridevnika “gotov”. Pridevnika “zagotov” pa v slovenščini ni, torej je prislov “zagotovo” gotovo neumnost.

   • hermannn

    Temu pravijo naši, da se Slovenščina plemeniti z jeziki bratskih ‘jugoslovenskih naroda’. Ampak, ko pride pravi čas, pa Tomaž zapoje tisto “slovenskega naroda sin.

    • tohuvabohu

     No ja, to plemenitenje je res hudo nadležna reč, vendar izraz “zagotovo” ni iz tega vica. Šnicelj je to besedo sklamfal “na brzino”, ko je rabil štirizložno mašilo za svojo pesem. In ker je bila popevka precej popularna, so nekritični pisci in govorci besedo nemarno posvojili. Zlasti radi jo imajo časnikarji. Komentator biatlona na TV SLO jo ima brez potrebe v vsakem drugem stavku (to je tisti nesrečnež, ki reče “strelanje” s poudarkom na drugem zlogu in zelo rad govori stavke brez povedka, npr. “danes pa lepo vreme”).

  • kalavnik

   Lector moj vsemogocni. Ko ti pisem, se mi vedno tresejo rocice, da ne ustrelim kaksne slovnicne neumnosti. Moj poklon.

 • osa

  Ekskluzivno! Tito skrival
  mednarodnega terorista Carlosa Šakala

  Objavljamo dokumente iz beograjskih arhivov o
  tem, kako je Tito skrival mednarodnega terorista Carlosa Šakala, ki je iz
  takratne Jugoslavije izvajal teroristične akcije po Zahodni Evropi.

  Zaslovel je z napadom na sedež organizacije OPEC leta 1975 in ugrabitvi 60
  ljudi, med katerimi je bilo enajst ministrov. Po lastnih besedah je povzročil
  smrt od 1500 do 2000 ljudi. Sodeloval je s tajnimi službami komunističnih
  držav, jugoslovanska Udba ga je najela za varovanje olimpijskih iger v Sarajevu
  leta 1984. Po propadu komunizma se je spreobrnil v islam in podprl Osamo bin
  Ladna.
  sedaj gnije v zaporu, saj ima samo 15o let kazni

 • macon

  “En teden se bo kakšna umetnica polulala na ameriški dolar. Drugi teden bo kak kipar v steno z udarnim vrtalnikom izklesal srp in kladivo. Tretji teden bo veganska feministka občevala s prašičjim kadavrom.”

  Hahahaha. Izjemno. :)))

 • xtc

  Preje kot bo Slovenija bankrotirala,preje bo konec s socializmom.

  • hermannn

   … In stopili bomo v naslednjo fazo družbenega razvoja: komunizem. Tako domače se sliši, pa vendar tako strašljivo. No, vsaj večini tistih, ki smo, recimo, pol življenja prebili v takšnem raju, v katerega so nas popeljali tovarišice&tovariši, drugarice&drugovi, pod vodstvom onih izpod Urala, kakorkoli so se že imenovali.

  • tohuvabohu

   Za ta namen je Kamnikadze idealen kandidat.

 • RATATA

  To kljuse je pomembno, saj so ga naredili za nedotakljivega.
  Vse te zbrane resnice Mitje Iršiča mu ne morejo do živega.
  Res se nima haska buniti in negodovati, saj so se tako odločili in do potankosti vse zrežirali.
  Vem da bo dobro odigral vlogo, saj je igralec, ki se je že izkazal z oponašanjem drkota in tudjmana, za ta dva pa vemo, da sta bila “državnika”.
  Rekli bodo, da nas ni potrebno prav nič skrbeti, saj je vse pod nadzorom.
  Ja saj ravno to, da je vse pod nadzorom nas mora skrbeti!

  • hermannn

   V totalitarnih državah (Slovenija že nekaj časa spada mednje)se ljudem pogosto zastavlja vprašanje kakšen smisel ima upirati se oblastem, ki imajo moč, da z ljudmi počnejo kar se jim zljubi. Ampak a niso prav totalitarci, ki ves čas kličejo k uporu. Ubogajmo jih vsaj v tem. Vse drugo je defetizem in vdaja demokracije.

 • Franjo Trojner

  Res je, za SLOVENSKE VOLILCE so še Butalci genijalci!
  Ali bo Šarec predsednik vlade je v veliki meri odvisno od trenutnega sado/mazo razpoloženja volilcev na sam dan predčasnih volitev in od mogočne vedno od palčka z Murgelj vodene dominatne medijske mašinerije. Žvepleni palček se še ni popolnoma odločil ali bo svoj DA dahnil Židanu al Šarcu, zato so na levici z svojimi dominatni mediji čisto zmedeni, kar zna tokrat koristiti komu drugemu. Tudi na tokratne volitve bo z vsemi razpoložljivimi sredstvi vplival Putin, morda ga pa tokrat zaradi ljubega miru v svoji bajti Donald spotakne.
  Itak bo kmalu vse kristalno jasno, ogromno pove tudi podatek, da iz Slovenije ni bil izgnan nihče iz ruske ambasade, kar pomeni, da Putin voli za Kučana ta pa za Židana, morda Šarca, mar ne?

 • Franc Šink

  Kupim znamenito knjižico Mao Ze Tunga.Moramo se pripraviti na vlado znamenitega klovna iz pod Kamniških alp.

  • FUCK COMMUNISM

   Ti rajs kupi orozje in municijo. To ti bo bolj prav prislo!

 • FUCK COMMUNISM

  Hahahahahahahaha, program verodostojen kot Mikijev zabavnik! Od nastetega ne bo izpolnil niti ene same tocke. Ta kvazi program si lahko idiot vtakne v rit!

 • sprehajalec

  Stabilne javne finance.

  Slovenija je najbolj obdavčena država na svetu. Če so Grki imeli ob prihodu Ciprasa/Troike še nekaj rezerve, pa so penzije padle od 1700 na 1500, Slovenija teh rezerv nima.

  https://www.domovina.je/slovenija-v-spici-drzav-ki-najbolj-produktivnim-poberejo-najvec-denarja/

  Slovenija je z 73% indeksom obdavčitve svojega prebivalstva daleč pred Grčijo z 53%.

  • opazovalec

   Kaj se ti in avtor tvojega linka sprehajata za plotom v Lj-Polju? Ravnokar sem pregledal plačilni list, pa kljub nad nadpovprečni plači ni govora o 73% obdavčitvi vključno socialni prispevki in vključno prispevki delodajalca…… Bruto plača preko 4300€ je obdavčena z davki vključno prispevki z obveznimi prispevki za socialno varstvo in prostovoljnimi prispevki samo 39%. Res plačam še DDV 9,5%, oziroma 22% pa je še vedno daleč od 73%. No če bi kadil in prekomerno pil bi se pa nabralo precej trošarin, toda tisti, ki jim paše dimit v okolico, naj kar plačajo za svinjanje.

   • sprehajalec

    Opazovalec, ki se gostiš z javnim denarjem in nas prepričuješ, kako je vse super? pa koga imaš ti za norca? Gre za index davkov, ki vključje DDV, dohodnine, na premoženje, dobičke, pogrebnine.

    Prvi smo na svetu.

    • opazovalec

     Z javnim denarjem se ne gostim, bolj ali manj vse zaslužim na trgu, res da v javni ustanovi. Da boš pa še malo favšen, imam pa še 300€ 1/5 pokojnine, pa še dividende, pa še oddajam kaj v najem, pa…. …..

     Čuj, ali ti misliš, da recimo v A vstriji ni DDV (10-13%, 20%), dohodnine (lestvice dokaj podbne kot pri nas, glej debate v sobotni prilogi Dela z GZS), davki na dobiček so pri sosedih ravno tako 25%, premoženjskega davka nimamo, v Avstriji do 2% ocenjene vrednosti (povprečno stanovanje torej okoli 2000-3000€, davek na pogrebe pa res ne vem če ga imamo, Nekaj let nazaj sem pokopal teto, pa ga ni bilo. Mogoče si zza plota bolje informiran kot mi na “pravi strani”.

     • sprehajalec

      A bi si lepo pogledal tisto letsvico, ki sem jo pripopal? kaj sedaj vsi lažejo ali kaj? Če kaj “našim” ni všeč se pa cel svet moti ali kaj?

      imam pa še 300€ 1/5 pokojnine

      Borčevska? NOB?

     • opazovalec

      Ti imaš pa hude težave z matematiko. Kako naj hodim v službo 73 let po koncu vojne. Saj bi moral imeti že okoli 90 let. Pa sem na srečo mlajši, povojna radost staršev. Pa kaj ti “strokovnjak” za silne davke v Sloveniji res še nisi slišal za možnost prejemanja 1/5 pokojnine po pretečenih 40 letih pokojninske dobe? Ni čuda, da vsem drugim zavidaš ko zreš preko plota v ustanovi v LJ-Polju.!

     • sprehajalec

      Eni dedujejo NOB penzijo. celo v tretjo generacijo. Nisem slišal za možnost predčasnega prejemanja penzije. ZPIZ nikoli ne bi bil tako radodaren….

     • opazovalec

      Sprehajalec, težko je debatirat javno, če si totalno neobveščen. Že 4(štiri) leta, ZPIZ II, je možnost upokojitve z 20% pokojnino in nadaljna zaposlitev. Seveda je pogoj izpolnjevanje obeh pogojev za upokojitev (starost, delovna doba). Tudi meni je ušlo 13 mesecev pokojnine po tem zakonu, samo takrat je bilo takšnih upokojencev reda 1.000, na koncu leta 2017 jih je pa bilo 6.460. In ne boš verjel, vsak dodatni kvartal zavarovanja (do 43 let zav. dobe) kvartal prinese 1% višjo pokojnino. Ne škodi če pregledaš spletno stran ZPIZ, https://www.zpiz.si/cms/content/mesei-statistini-pregled-februar-2018.
      da te pa še malo dražim, ko goniš kako so v Sloveniji visoki davki, (omenjaš 73% obdavčitev, toda že dolgo nazaj je bila ta trditev na forumih dokazana za čisti bull shit) ti pa namignem samo na to, da sem kljub nad nadpovprečni plači včeraj dobil doh. odločbo. Reci in piši, država mi bo vrnila za eno minimalno plačo, pa tudi 2 sinovoma in 1 hčerki. je pač potrebno poznavanje davčnih/dohodninskih predpisov. Pa je preprost trik, kako zaslužiti eno minimalno plačo, potrebno je pač zmanjšati doh. osnovo.

     • sprehajalec

      Moja neobveščenost izhaja iz tega, da me pokojnina niti najmanj ne zanima, niti si ne delam utvar, da jo bom kdaj dočakal. Bom pač delal od rojstva do smrti. Spadam v to generacijo. Če pa jo bom morda dočakal, pa bo tako majhna, da se je ne bo splačalo imeti. Posledica življenja generacij pred menoj, ki so porabile več kot pa zaslužile.

      Dohodnina in vračila dohodnine so pa odvisna od vplačil ob mesečnem osebnem dohodku, nekateri pač ne ažurirajo pri obračunu OD dohodninskih stopenj oziroma plačajo na počez, da si potem bolj vesel, pri dohodninskem obračunu. Ali pa žalosten.

     • opazovalec

      Ti si pa res en model, si slučajno že slišal za pokojninsko varčevanje? In varčevanje v pokojninskih shemah je neobdavčeno. Ni čuda, da si takšen pesimist, moja mladina je daleč od tega. Samo na stara leta ne jamrat in tulit, kako sorodniki borcev NOB dobivajo privilegirano pokojnino še v 3. generaciji. Se na totem forumu sicer lepo sliši, je pa totalno bedasto.

     • sprehajalec

      Če imaš v mislih naložbeno varčevanje, ki je tudi neka oblika pokojninskega varčevanja, saj tisti, kateremu sredstva zaupaš njih nalaga v donosne naložbe in jih oplemenituje, te potolažim. Sem na dveh koncih stopil v ta razmerja. Od 10.000 vplačanega sem dobil 5.000 izplačanega.

 • hermannn

  Mimogrede, a se je Čiro, alias Ciril Ribičič že opredelil do očetovih herojskih dejanj ob zasliševanjih političnih zapornikov, pardon sovražnih elementov nekdaj najboljšega socializma na celi zemeljski krogli.

 • kalavnik

  Sam sem slovenski davcni nerezident, za vse ostalo me boli kurac. Odsel sem pred dobrim letom ravno iz razloga, ker ne verjamem, da se bo v Sloveniji tudi po teh volitvah kaj spremenilo. Tudi ce zmaga desna opcija, bo blokirana, ali pa bodo nasli razloge za takojsnjo rusitev nove vlade. Ljudje ne verjamejo nikomur, se najmanj Jansi. To je dejstvo. Volili bodo Sarca in marioneta bo nadaljevala svoje delo do bridkega konca. Verjemite mi. Kar so v 25 letih naredili in ustvarili skupaj s solskim sistemom je nerezervibilno in procesa se ne da vec ustaviti. Ne zgolj iz razloga, da imamo opravka z opranoglavo indoktrinirano srednjo in starejso populacijo, mladina je se hujsa. Vpetost kriticne mase ljudi v javni sektor je presegla mejo vzdrznosti in nihce se ne bo odpovedal svojim privilegijem, tudi ce mu je jasno, da elita pleni ze 25 let. Tipicni primer je Jankovic. “saj vsi vemo da krade, je pa veliko nbaredil za Ljubljano” Ista zadeva je na drzavnem nivoju, elita ze odkrito pleni v vpregi z sodstvom, ki to dopusca in vsi vemo zakaj. Slovenbija je ze unicena drzava in cez generacijo ali dve se to niti poznalo ne bo vec, saj se bo struktura prebivastva bistveno spremenila. Avtohtonije bo zelo malo. mogoce podezelje, prevladal bo balkan in pa islam, slej ko prej. Ostali inteligentni zivelj bo odsel v tujino, predvsem v EU in se tam integriral. Njihova druga generacija otrok ne bo poznala vec svojih korenin, ali pa jih bo bolil kurac za njih. In prav je tako. Ja, te volitve so zadnji vlak in ne verjamem, da se bo in last minut v glavah ljudi kaj spremenilo. Zal je bil intelektualni potencial ze davno anuliran in tu so sadovi genetskega genocida, ki bo ravno v te volitve zabil zadnji zebelj v krsto slovenskega avtohtonega cloveka.
  In nekaj vam povem. Ni teorije, da bos socialista spreobrnil. Misija nemogoce.

  • Žal je/bo tako kot si napisal.
   Edini še možni način, da se Slovenci še lahko rešimo (kot narod in država) je, da nam BDP pade iz sedanjih 25+ k€ pod vsaj 10k€. Gospodarsko-ekonomski krah je edino, kar še lahko “zbudi” Slovenca iz levičarsko-komunistično-jugonostalgične utopije v kateri je zacementiran že 75 let.
   Totalni kolaps ekonomije bi na eni strani naredil Slovenijo nezanimivo za ex.yu okupacijo skozi priseljevanje, hkrati pa bi totalno razsul javni sektor. Revščina pa bo tudi počistila prebivalstvo. Preživeli bodo le tisti, ki so zmožni nekaj ustvarit pa magari pridelati hrano na lastnem vrtu/njivi. Torej bo to povečini slovensko podeželsko prebivalstvo. Mesta pa bodo shirala od lakote.
   Da pa bi/bo do ekonomskega kolapsa prišlo, pa je pogoj, da se ameriška globoka država (banksterji) odloči sprožiti eno recesijo, da spodnesejo Trumpa. To je: FED z obrestmi na denar zamaje borze. Trgovinska (carinska) vojna s Kitajsko, poči prenapihnjeni balon študenstskih posojil, bitcoin kriza, ….

   • kalavnik

    Definitivno imas prav, vendar kaksen signifikantni padec BDP vsaj v doglednem casu ni moc pricakovati. SLO izvoz je s svojimi dodelavnimi kapacitetami se dovolj mocno vpet predvsem na nemsko trzisce, nekaj je tudi uspesnih samostojnih panog…tako da bo po tej logiki to malce kasnilo pri tvojem planu. Je pa dober, moram priznati.

    Primanjkljaj je se vzdrzen, zato je nomenklaturi jasno, da je tu se precej “lufta” tudi pri DDV ju in ostalih paradavkih, da o njih skritih niti ne govorim.

    Slovenije ni problem zbeilautat in jo kot entiteto se bolj pokorit kot je ze. Mogoce uvesti neko vzporedno valuto v stilu LEKS, kjer anarholevicarska srenja ne bi imela dostopa pa nek se vidi razkos. Tiha uvedba vzporedne valute pegane na juan, recimo, domena normalitete, ostaja raja naj crkuje in se naprej cisla svoje gospodarje.

    Tihi puc, torej udariti tam, kjer najbolj boli…pri denarju. Mogoce utopicno…

    Pazi,vec kot deset let je od kolapsa, prihaja nov, se bolj unicujoc. Tu Slovenija definitivno poklepne. Jaz osebno se v tej bodoci fazi bojim konfiskacije “viska” premozenja dolocenega dela ljudi skozi hude obdavcitve na vse, kar strli iz povprecnega imetja ovcic.

    v koncni fazi tudi delna nacionalizacija je mozna – vse v imenu nacionalnega interesa, ki je zelo sirok in zmuzljiv pojem
    Imamo kje v ustavi zapisano, da je privat lastnina sveti gral in prvi postulat demokracije?

    Mislis, da to ni mozno, o, pa se kako.

    • Saj vem, da zveni utopično, toda še najbljižje možnemu je, da se ‘banksterji’ spravijo na Trumpa in mu skuhajo eno ‘recesijico’. Druge poti ne vidim … Se malo zamaje v ZDA za posledico se bolj zamaje v Nemčiji, pri nas pa se bo stopnjevalo v potres 10.stopnje. To je moja vizija poti “skozi trnje v svobodo”.

     Dejstvo pač je, da ima večina Slovencev zelo soliden standard (BDP 25+k$ je nedvoumen dokaz) in so zato uspavani skozi potrošništvo ničevih dobrin. Saj je sicer res, da vsi jamrajo kako je hudo preživet iz meseca v mesec, toda to je le naučena (mediji, propaganda) depresija. Razen tistih 10-15% ki živijo pod pragom revščine ali v nekih osebnih stiskah, je vsem ostalim bolj ali manj brezkrbno.
     In dokler bodo želodci siti in polne trgovine, ne bo upora proti komunistično-jugoslovanskemu uničevanju naroda. Tapametni mladi so itak že vsi zunaj, ostali pa so zadovoljni, ker lahko zapravljajo po trgovskih centrih za nepotrebne stvari.

    • Nacionalizacija oziroma prikrita konfiskacija viškov=prihrankov preko davkov in/ali nekih kvazi razlogov bo seveda neizbežen zadnji korak pred dokončnim kolapsom.
     Zanimivo, da se to zdi nemogoče starejšim, ki so/smo doživeli blagodeti nekdanje bankrotirane juge.

 • Get Smart

  Kot se za pravega JUGOSLOVANćETA Iršića spodobi, nasračka svoje onanijice
  in jih poturi Slovenstvu.

  BASTARD, torej tvoj rojak, Iršiću bre, JUGOKOMUNISTIČNI bastardić ŠARAC
  seveda ni kaka slovenska kontinuiteta,
  ampak je
  MURGL SRBO RVACKA kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA JUGOKOMUNISTIČNA kontinuiteta
  v Sloveniji.
  .
  Seveda ritardi tipa Iršić ne morejo razumeti razlike med biti ŠPANSKI in biti V ŠPANIJI,
  zato samodeklarirani JUGOSLOVANćEK Iršić
  drka, da sta MESSI in RONALDO ŠPANSKA nje.

  Nista. Razumeš, ritard? Nista ŠPANSKA.

  kućani jankovići šarci lukšići golubići semulići i tako dalje do tokija NISO
  slovenska kontinuiteta, ampak so, ponovimo DEJSTVO,
  MURGL SRBO RVACKA kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA JUGOKOMUNISTIČNA kontinuiteta
  v Sloveniji.

 • Get Smart

  TO JE SLOVENSKO:

  POLITIKA je SKRB, je delo za POLIS = POLITEJO = DRŽAVO.
  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  dela ZA SLOVENIJO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  poštenost,
  pravičnost,
  resnicoljubnost,
  prijateljstvo do ljudi,
  domoljubnost,
  rodoljubnost,
  svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih
  SLOVENCI podarili svetu..
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   SLOVENSKOST je SLOVENSKA.

   • Get Smart

    MURGL SRBO RVACKA kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA JUGOKOMUNISTIČNOST
    pa je
    MURGL SRBO RVACKA kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA JUGOKOMUNISTIČNOST
    v Sloveniji.

    A je vsako magarće tipa Iršić u Lipicama že kar LIPICANAC?
    Ne.
    Magarće je magarće, ritard je ritard itd.

    • Get Smart

     Bo šlo?
     Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

     KULTURA SMRTI = KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
     MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo pedrstvo pedofilstvo
     detomorilstvo uničevanje UMOR ropanje LAŽ blatenje ljudi NORČEVANJE
     sviranje kurtzu, prodajanje magle
     skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …

     feminizem kretinizem drkalizem pasjejebizem vegizem socializem itd. = KOMUNIZEM
     tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM
     globalno pa kaviržido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM,

     SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …

     vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
     delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

     »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
     osvobodila.«

 • Janez

  Desnjake pobira od zavisti, ker je volilcem bolj všeč drug kandidat kot njihov firer Ivan. Kar požrite se, al pa počakajte na volitve in se požrite takrat.

 • Get Smart

  Poskusimo še bol počas, da nam bo ritard Iršić lahko sledil.
  Tebi ljube ŠPANSKE, NIZOZEMSKE idr. plantažne drkancije ti je UVOZILA
  KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE in KOMINTERNA.
  Slediš, ritard?
  Jaz jih nisem uvozil, Slovenci jih nismo uvozili, uvozila ti jih je tvoja MURGL KOMI JUGOSLAVIJA.
  Slediš, ritard?
  Zakaj MURGL KOMI JUGA že vseskozi uvaža govna?
  Da ZMANJŠA slovensko samozadostnost, kar ji tudi uspeva, saj trenutno NISMO samozadostni v preskrbi s hrano?
  Slediš, ritard? Zmoreš?

 • Get Smart

  MURGL KOMI JUGOSLAVIJA (( FORUM 21 )) si je olastninila nekatera (takorekoč VSA)
  nekdanja podjetja v skupni lasti in jih prepisala na TAJKUNE FORUMA 21
  (PANVITA, te in one večje mesnine, ki jih ni UNIČILA kot npr. POMURKO, MiP …)
  Slediš, ritard?

  Zdaj, mURGL JUGOKOMI AGITPROP lahko drka tudi na SLO-finto,
  ko prodaja izdelke iz OLASTNINJENIH= IZROPANIH=NAROPANIH podjetij,
  toda
  tega dejstva NE SMEMO in NE MOREMO enačiti z OSTALIMI

  recimo jim MAJHNIMI PROIZVAJALCI v Sloveniji,
  ki so večinoma seveda SLOVENCI,
  ki proizvajajo
  DOMAČE IZDELKE, še posebej ne s tistimi, in takih ni malo,
  ki PRIDELUJEJO HRANO na recimo mu “ekološki način”.

  Slediš, ritard?

 • Get Smart

  Torej, tebi, JUGOKOMUNISTIČNEMU opranćetu
  oz.
  samoimenovanemu JUGOSLOVANćETU seveda Slovenci ne branimo,
  da si kupuješ ŠPANSKE, NIZOZEMSKE, BOLGARSKE plantažno-sužnjelastniške izdelke,
  nadrkane z vsemi možnimi kemikalijami,

  sami pa za PRISTEN DOMAČ izdelek rade volje damo ne en,
  ampak tudi 5 € več,
  da le lahko okusimo okus jagode idr. živil.

  Slediš, ritard?
  Zmoreš?
  Zmore JUGOSLJOVANćKARSKO opranće slediti DEJSTVOM?

 • Get Smart

  Razumeš, ritard?
  DEJSTVA, DEJSTVA in še enkrat DEJSTVA.

  Za tvoje drkancije lako ćemo nje.
  Če se ne boš začel učiti, boš na veke vekov ostal ritardirano JUGOSLOVANćE,
  ki je končalo tečajček pri BAVCONU LJUBI in zdaj se mu že kar dozdeva, da je najboljš duhovit pisunđija na svet nje.
  Slediš, ritard?

  DEJSTVA = RESNICA,

  DEJSTVA o MURGL JUGOKOMUNISTIČNEM ROPANJU, UNIČEVANJU Slovenije,
  o poneumljanju že tako neumnih JUGOSLVONAćETOV tvojega kova,
  ne pa da tu limaš neke svoje slikice, ki da jih bodo lepili bla bla bla ….

 • Get Smart

  In kaj pomeni drkancija prvi socialist Jezus?
  Ta lik je star 2000 let. Slediš, ritard?
  Se je svet začel pred 2000 leti?
  Poglej, ritard, ljudje imamo shranjena besedila, ki so od 500 do 1000 let starejša
  in so na nivojih, ki jih niti kaviarŽIDOVSTVO niti njegovo odpadništvo tipa Jezus et al.
  ni zmožno doseči in jih nikoli ne bo,
  ker je pač tisto zapizdje nekaj tisoč let celo za kačami,
  kaj šele
  ZA SLOVENSTVOM, ki je svetu PODARILO temeljne vrednote ČLOVEŠTVA,
  ki jih agitropaganda podtika Jezusu, ki je kao skupaj sa JUGOSLJOVANćETOM Iršićem
  odkril toplo vodo itd.
  Slediš, ritard?

  Je par tisoč let mlajši od SLOVENSTVA in besedila, ki opisujejo ta lik, so vredna pol fajfe vode le tam,
  kjer JASNO in NEDVOUMNO sledijo
  SLOVENSKIM VREDNOTAM = KULTURA ŽIVLJENJA.

  Torej, kjer satanu jasno reče VADE RETRO SATANA,
  ko vsaj namigne na FEJK pismouke in farizeje,
  ko časti RESNICO, ljubezen in pošteno delo …

  Slediš, ritard?

 • Get Smart

  Pojem socialist je BULŠIT DRKANCIJA za pranje možganćijev rittardom tipa Iršić.
  Sledimo?

  Ker pa si je KOMITERNA ta pojem prisvojila in ga naredila za svojega,
  seveda ne moremo pojma “socialist” pridevati k pojmu Jezus Kristus,
  saj je, kot rečeno in vesoljno znano, seveda ni znano JUGOSLOVANćETOM Iršićem nje,
  pač Jezus Kristus sledim PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM,
  torej
  KULTURI ŽIVLJENJA,
  medtem pa
  KOMINTERNA goji njeno nasprotje = KULTURA SMRTI = LAŽ ROP UMOR UNIČEVANJE …

  Slediš, ritard?
  Kolikokrat bomo morali ponoviti znana DEJSTVA, da bodo vstopila v ritardirane oprane glaviće ritardov tipa Iršić?
  Kolikokrat še?

 • Get Smart

  Slediš, ritard?

  Pojem socio je latinski = skupaj, s tem, z onim, skupnost …

  Slediš, ritard?
  In zdaj torej ti trdiš, da je bil 2000 let star jezus nek prvi SKUPNOSTNIK (z latisko spakedranko socialist),
  ker pred tem likom na svetu pač ni bilo kake SKUPNOSTI?

  A si lahko še bol ritard?
  A ritard res ne vidiš, kaj blebetaš, ker bi rad bil fensi šnelkursađijska pisunđija?

  A vas bo ljudi srečala pamet?
  A zmorete uporabljati glavo?
  A zmore ritard tipa Iršić vsaj toliko pameti kot IVAN KRAMBERGER:

  “Srba lahko zjebaš, če imaš glavo. Samo z glavo je treba delati.”

  “Jaz govorim več jezikov, ne samo srbskega kakor Kućan!”

  Tako torej IVAN KRAMBERGER, ki ga je KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE
  v Sloveniji umorila.

 • freedomfighter

  Sramota kakno zavajanje je ta clanek ampak res sramota…namesto da bi napisali kar so res predstavili se novinar samo dela norca in pise svoje mnenje…dalec najslabsi clanek kar sem jih prebral v zivljenju ni cudno da vas normalni ljudje ne jemljejo resno

 • Jožef

  Pred nedavnim sem napisal, da se v Novi24TV dogaja največji tsunami provokatorjev in prepirljivcev, kot pred kakšno vaško gostilno, ko ima tamošnji svetnik svoj god in farni župnik organizira žegnanje.
  G. Iršič je napisal tisto, kar main stream novinarju ne upajo ali nočejo. Samocenzura je na vušku.
  Ocenjevcalci iršičevega dela, preden plunete, pomislite, kam boste plunili.
  G. Iršič, odlično, pišite še naprej. Pisana beseda je najmočnejše orožje. Poglejte samo, kašen vihar je povzročil današnji članek.

 • Kosobrin

  “Res lepo ni kritik biti. Je odspred en K, odzad en K, na sred pa same RITI!” (meni neznan slovenski avtor, toda, še kako prikladno za vse, ki mislijo, da so dobri kritiki!)

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!