fbpx

Patricija Šulin: Vpliv brexita na sestavo Evropskega parlamenta

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Na junijskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu smo evropski poslanci z veliko večino potrdili zmanjšanje števila poslanskih sedežev za mandat 2019–2024, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Če bo Združeno kraljestvo dejansko zapustilo EU, se bo izpraznilo 73 sedežev.

73 sedežev, ki so jih zasedali britanski poslanci, se razdeli na dva dela: 46 sedežev bo ostalo v rezervi za morebitne nove članice, 27 sedežev pa se bo razdelilo med 14 držav članic, ki naj bi bile glede na velikost v tem trenutku premalo zastopane. Največ, kar 5 dodatnih sedežev naj bi dobili Francija, ki bo tako imela 79 poslancev, in Španija, ki bo imela 59 poslancev.

V novi 705-članski sestavi Evropskega parlamenta, sestavo morajo potrditi še države članice, Slovenija ostaja pri osmih sedežih.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu. (Foto: osebni arhiv)

Volitve v Evropski parlament
Prve neposredne volitve v Evropski parlament so bile leta 1979, zadnje pa maja 2014, ko smo izvolili 751 evropskih poslancev v 28 državah članicah. Pred uvedbo neposrednih volitev so evropske poslance imenovali nacionalni parlamenti držav članic, vsi poslanci so imeli dvojne funkcije, parlament pa je bil od sedemdesetih let dalje pristojen za proračun tedanje Evropske gospodarske skupnosti. Z neposrednimi volitvami so funkcije prevzeli neposredno izvoljeni poslanci, njihovo število se je večalo s širitvijo Evropske unije, prav tako tudi pooblastila. Evropski parlament postane zakonodajno telo.

Leta 1973, ko so se Evropski skupnosti pridružile Danska, Irska in Združeno kraljestvo, je Evropski parlament štel 198 poslancev, leta 1986 pa že 518 poslancev, saj so se v vmesnem obdobju EU pridružile npr. Grčija, Španija, Portugalska. Leta 2004 je bilo že 732 poslancev, zato se je z Lizbonsko pogodbo leta 2009 določilo 751 poslancev kot najvišje možno število z začasnim zvišanjem do naslednjih volitev. Tako je od vstopa Hrvaške v EU leta 2013 do volitev maja 2014 Evropski parlament sestavljalo 766 poslancev.

Število evropskih poslancev
Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je odvisno od števila prebivalcev posamezne članice, vendar nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev. Minimalno število poslancev imajo tako Estonija, Malta, Ciper in Luksemburg, maksimalno število poslancev pa prihaja iz Nemčije.

Slovenci smo prvič volili poslance v Evropski parlament leta 2004, ko smo zvolili 7 poslancev, prav tako 5 let kasneje, v skladu z Lizbonsko pogodbo pa se je število poslancev povečalo na osem. 

Izvoljeni poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo po politični pripadnosti, kjer je njihova naloga, da zastopajo interese volivcev in politične interese evropskih političnih strank. Kar 5 od osmih evropskih poslancev pripada največji in najbolj zastopani Evropski ljudski stranki, katere članica je tudi Slovenska demokratska stranka.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu. (Foto: osebni arhiv)

Volitve 2019
Naslednje volitve v Evropski parlament bodo potekale med 23. in 26. majem 2019, konkretno v Sloveniji bodo volitve izvedene v nedeljo, 26. maja 2019, predčasne volitve pa bodo med 23. in 25. majem, ko bodo volivci lahko oddali svoj glas na upravnih enotah po Sloveniji.

Kako in kdaj znotraj določenih terminov bodo volitve potekale, se odloči vsaka država članica zase, obvezno pa je zagotoviti enakopravno zastopanost po spolu. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem – volivci imajo možnost, da izberejo kandidata in ne samo politične stranke.

Patricija Šulin