Srečno 2050! Poglejte si ta presežek vladne genialnosti, ki ga plačujete vi…

Lucija Šikovec Ušaj (foto: osebni arhiv).

Vlada Republike Slovenije je objavila vizijo Slovenije za leto 2050! Na prvi pogled bi torej sklepali, da ima vlada vizijo države za najmanj 33 let vnaprej. Občutek, da ta vlada nima vizije niti o tem, kaj bi želela danes, kaj šele jutri, nas torej vara? Ne, mislim, da nas ne vara! Moti se vlada, ki je spisala, oz. bolje, na “osnovnošolski način” predstavila animirano vizijo, ki jo ima.

Miro Cerar je že leta 2009 izdal knjigo “Kako sem otrokom razložil demokracijo”, ki jo lahko kupite sebi ali svojim otrokom za 5 centov manj kot 39 evrov. Zanjo je prejel nagrado Zlata hruška. Potem pa je po tej knjigi izdal nekaj kakor novo knjigo z naslovom “Osnove demokracije”, ki so jo prejeli otroci kot darilno knjigo v akciji Zlata bralna značka. Meni je bil najbolj všeč članek v Delu, ki je seveda zainteresirano ljudstvo ustrezno informiralo o akademskem dosežku takrat še “premierja v inkubatorju”, da besedilo “ves čas pobalinsko spremljajo stripi Izarja Lunačka“.

Vizija Slovenije 2050 je namreč tudi na nek način pobalinska. Nastajala je leta 2015, ko je vlada ustanovila, kot je zapisala sama, “horizontalno skupino” za pripravo dolgoročnih razvojnih dokumentov. In tako zdaj na spletu (https://slovenija2050.si/) lahko vidite izdelek, pri katerem naj bi tako ali drugače sodelovalo preko 1000 posameznikov. Proces priprave dolgoročnih razvojnih dokumentov se je, kot rečeno, začel poleti 2015, ko je vlada ustanovila Horizontalno skupino. Ali se je skupina samoustanovila, morda na nudistični plaži v Koversadi, še ni znano. Ustanovljena je bila tudi »Skupina za prihodnost«, katero naj bi sestavljalo “14 posameznikov z različnih področij, ki navdihujejo s svojim uspešnim delovanjem!” Ko človek želi ta izdelek resno prebrati, mu to enostavno ne gre. Veliko mero potrpljenja smisla za humor je potrebno imeti, predvsem se je treba vživeti v čas, ko smo prebirali Zvezdico Zaspanko, čeprav ji verjetno delamo krivico.

Ko vidite presežek genialnosti …
Tako preberemo, da “prihodnost je neizogibna smer našega bivanja”!!! Ta stavek je res veličasten! Resnično me je pretreslo! Idejo o časovnem stroju, ki bi nas vrnil stoletja nazaj, smo očitno dokončno opustili. Iz vsakodnevnega življenja tega namreč ni bilo mogoče zaznati. V parlamentu razpravljajo o “družbeni lastnini”, o izigravanju Ustave, skrivajo ilegalce, novinarji si nadevajo nadimke “Kričač”, vsako leto se bije zakulisna igra, kdo bo podeljeval oskarje, ups, ne, kdo bo govoril v Dražgošah, mladi stranke, “ki ni naslednica KPS”, pozivajo k revoluciji … Motila sem se, to ni oddaja “Še pomnite, tovariši?”, ampak del začetka uresničevanja Vizije Slovenije 2050.

V nadaljevanju najdemo tudi trditev: “Namen vizije je, da si z njo zastavimo jasne strateške usmeritve in osredotočenost v delovanju. Pri tem nam je lahko v pomoč bogato znanje Slovencev in Slovenk.”

Spet mi, tečni kot sem, nekaj ne gre skupaj. Da nam bo do leta 2050 v pomoč bogato znanje Slovencev in Slovenk namreč? Če vsako leto izgubimo 30.000 mladih izobraženih Slovencev in Slovenk, ki s trebuhom za kruhom odhajajo v tujino, kjer delajo za dobrobit držav, ki imajo resno vizijo preživeti do leta 2050, me res zanima, ali “vizionarji” računajo na generacijo, ki ima danes 45, 50, 55 ali več let? Ker, kot trdijo, časovnega stroja ne bo in ti letniki bodo do leta 2050 že kar težko kakorkoli pomagali!

Pa pojdimo naprej: “Razumevanje sedanjosti je namreč ključ za predvidevanje prihodnosti: ne pomaga nam samo videti, kam gremo, temveč tudi ubesediti, kje želimo v prihodnosti biti.”

Razumevanje sedanjosti bi res lahko bil ključ za predvidevanje prihodnosti. Še bolj bi bilo potrebno razumevanje preteklosti. In ker je razumevanje sedanjosti v tem, da naseljujemo arabske brivce poznih srednjih let, nam to pomaga videti, kam gremo. In to s prejšnjo ugotovitvijo nima več nobene realne povezave. Mladi izobraženi Slovenci se nadomeščajo z neizobraženimi tujci srednjih let, ki zajedajo državni proračun, torej vaš in moj denar, ker nekdo v njih vidi ali z njimi vidi svojo prihodnost!

V nadaljevanju lahko preberete, kolikokrat se je ministrica Alenka Smerkolj (a kdo sploh ve zanjo?) v treh mesecih leta 2016 srečala na dvostranskih srečanjih z vsakim od ministrov v vladi in podrobneje predstavila proces priprave projekta. Nak, ni napaka, ni se srečala z njimi na seji vlade, po seji vlade, pred sejo vlade, med kosilom, in vsem povedala hkrati. Srečala se je z vsakim posebej! Kajti gre za resne zadeve, vsak mora dobiti posebno informacijo, pripravljeno samo zanj, ker kako pa bo vedel, kam iti v tej neizogibni prihodnosti, če bodo slučajno s spremembo Ustave ukinili volitve.

Pa poglejmo še malo naprej: “Glede na napovedi naj bi se Sloveniji poslabšal položaj med državami OECD, zlasti zaradi staranja prebivalstva in posledično pomanjkanja razpoložljive delovne sile, pa tudi zaradi majhne rasti produktivnosti in investicij.” Če bo majhna rast produktivnosti in investicij, je problem pomanjkanja delovne sile rešen sam po sebi. Takšno vizijo zna predvideti vsak, razen vlade RS!

Ker čas teče neizogibno naprej, se prebivalstvo neizogibno stara. Tega sicer v viziji niso dobesedno zapisali, je pa mogoče razumeti, da bodo to deviacijo odpravili z zdravstveno reformo, s katero bodo starejše od 60 let verjetno prenaročali na različne zdravniške posege do njihove smrti. Delovno silo, tisto izobraženo, ki zapušča Slovenijo, bomo nadomestili z uvoženo, neizobraženo, vendar plodno. Na ta način bomo ustvarili pogoje, ki bodo sanirali stanje, ki ga v “viziji” ugotavljajo v nadaljevanju, in sicer: “da je delež starejših od 15 let, ki kadijo vsak dan, v Sloveniji nad povprečjem držav OECD. Prav tako ima Slovenija nadpovprečen delež debelih, starejših od 15 let, ter delež 13- in 15-letnikov, ki so bili opiti najmanj dvakrat v življenju”. Novi prebivalci Slovenije ne bodo uživali svinjine niti alkohola in problem bo rešen.

Vendar ne obupati. Našli so rešitve, ki so jih strnili takole:

  • nov izobraževalni sistem,
  • aktivna družba,
  • moralna odgovornost,
  • sprememba paradigme od rasti k blaginji,
  • živahna podjetniška miselnost in
  • radi plačujemo davke.

Sprememba paradigme od rasti k blaginji?
Tako! Kaj od tega bi vlada lahko storila v tem mandatu, če bi imela znanje in voljo? Mogoče bi za začetek speljala zdravstveno reformo, saj res ni potrebno, da se bojim starajoče družbe, ker s povečano blaginjo tudi mladi ne bi odhajali v tujino. Kaj razumete pod “spremembo paradigme od rasti k blaginji”, ne vem, vem pa, da na svetu ni države in je tudi v prihodnosti ne bo, v kateri bi ljudje radi plačevali davke, predvsem če transparentno ne vidijo, kako so potrošeni, oziroma, da so potrošeni za njihovo dobro in ne za obnovo avtoparka vlade, za številne nevladne organizacije in paradržavne institucije, za vrsto uradništva, ki otežuje življenje državljanom na vsakem koraku, za številne dvomljive ilegalne prišleke, ki so vsi rojeni 1. januarja itd.

Kaj vlada razume pod “spremembo paradigme od rasti k blaginji”, pa še malo preberite, tako za hec, kajti vlada oz. pripravljavci so že preskočili v leto 2050 in zapišejo: “V letu 2050 znamo upravljati s svojim časom; sami odločamo, kako se želimo vključiti na trg dela, ki je zelo prožen, in pod kakšnimi pogoji želimo biti zaposleni. Imamo priložnost, da opravljamo zanimiva dela in živimo v dobro urejenem okolju. Naša zaposlitev je varna, pri čemer imamo koristi od uspešnega izobraževalnega sistema. Ob predpostavki gospodarske rasti imamo dobro delujoč javni sektor in odlično infrastrukturo (informacijska tehnologija, ceste itd.) ter dostop do visokokakovostnih storitev v zdravstvu in kulturi. Naravne vire odgovorno izkoriščamo, spodbujamo ekološki turizem in prehransko samooskrbo. Smo država, ki ima kljub svoji majhnosti na razpolago dovolj časa za učinkovite ukrepe.”

Pa samo pomislite na Kemis, pa na Magno, pa na Cinkarno, pa na ..… in se nasmejte. Vrsta prekarnih delavcev, ki ne zmorejo zaslužiti niti za prispevke na eni strani, na drugi pa visoko honorirano delo, ki ga ima Drago Kos v NLB, d. d., pri tem pa ne odkrije ničesar, kar odkrije parlamentarna komisija, kaže, da se nekateri že danes znajo vključiti na prožen trg dela, drugi pa ne. Tisti drugi bodo pač morali počakati na leto 2050!

Leto se neizogibno končuje, kot bi ugotovili številni sodelujoči pri pripravi “vizije”, in naslednje leto se znajo zgoditi volitve. Takrat pa bo najbolj pomembno, kako poskrbeti, da Slovenci ostanejo v Sloveniji in da poskušamo vrniti tiste, ki so že zapustili domovino. Pa seveda, da poskušamo pomagati tudi onim, ki so zapustili svojo domovino in prišli k nam, tudi oni imajo zagotovo pravico, da se vrnejo domov, naredijo svojo vizijo in zaživijo z njo v svoji državi.

Pričakujem, da bo “Vizija Slovenija 2050” nagrajena s prestižno nagrado “Zlata figa”!!!

Lucija Šikovec Ušaj