fbpx

Tako vlada Mira Cerarja podlega lobijem in dovoljuje, da smo hlapci na svoji zemlji

Foto: STA

Pretekle dni svojega težko pričakovanega prostega časa sem namenila obisku svojih sorodnikov, ki živijo na skrajnem vzhodu naše prelepe domovine, v obmejnem mestu Lendava.

Mesto Lendava ima za slovenske razmere vsekakor specifično lego, saj meji na kar dve sosednji državi: Madžarsko in Hrvaško. Na tem območju je madžarska narodna skupnost po Ustavi Republike Slovenije definirana kot avtonomna skupnost, ki ima poleg vseh osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin pravico do uporabe madžarskega jezika v vseh uradnih institucijah, ki delujejo na omenjenem območju.

Kako položaj malega človeka politiki izrabljajo v podle namene
Vsekakor se strinjam s tem, da se določena narodna skupnost, ki se je skozi stoletja zaradi takšnih in drugačnih razlogov odločila zapustiti svojo primarno državo, naseli tam, kjer je predvidevala, da ji bo bolje, ter da je ob tem ohranjala svoj kulturo in jezik. Ne morem pa se strinjati s tem, da nekateri posamezniki, ki se v javnosti pojavljajo z etiketo narodnostno-zavednih politikov, ob tem svoj položaj preko malega človeka izkoriščajo za svoje podle namene.

Lendava se je v zadnjih petnajstih letih zelo razvila. Žal seveda ne na gospodarskem področju, pač pa na področju kulturnega in narodnostnega udejstvovanja, s pomočjo katerega je tudi zaradi slovenske politike dosegla svojo moč, ki je že precej alarmantna.

Mačehovski odnos države se kaže tudi tukaj
Moja velika pozitivna vibracija je v imenu te razvitosti predvsem locirana na izobraževalno sfero, saj je glede na slabo obstoječo socialno sliko in mačehovski odnos države do tega dela Slovenije dijakom in dijakinjam zagotovljena pravica do izobraževanja ter takšnih vrst poklicev, zaradi katerih so morali še pred leti prehitro zapustiti svoje varne domove in se na svojo izobraževalno pot odpraviti v štajersko prestolnico Maribor. V Lendavo se tako skozi vse šolsko leto vozi veliko dijakov in dijakinj iz drugih koncev Prekmurja, katerim madžarski jezik ni materni jezik in jim je le-ta že ob začetku svoje izobraževalne poti dobesedno vsiljen v njihov vsakdan.

To je za moje pojme skrajno žaljivo do teh posameznikov kot tudi do njihovih staršev, saj jih sistem dejansko sili k temu, da zaradi revščine vzamejo to opcijo in s tem privarčujejo kakšen evro v domači blagajni, saj jim vseeno ni potrebno plačevati dijaškega doma in vsega ostalega, kar bi dodatno morali, če bi svojega otroka na izobraževanje poslali nekam drugam.

Ministrica Maja Makovec Brenčič in vsi ostali dosedanji ministri, sprašujem vas, ali je to način prave spodbude dijakov in dijakinj k temu, da naj uspešno in brez dodatnih skrbi opravljajo svoje srednješolske obveznosti? Podobna absurdna situacija se dogaja tudi, ko želiš urediti svoje obveznosti v javni upravi. Poleg tega, da so uslužbenci javne uprave na tem področju izjemno neučinkoviti, neprijazni in brez vsakršne trohice empatije za človeka, ki jim dejansko predstavlja vir njihovega zaslužka. Prav tako so  polni sami sebe.

Ko prideš na neko javno institucijo, te nagovorijo v madžarskem jeziku, in ko vidijo, da pač ne znaš oz. da nočeš govoriti tako kot oni, dobiš v trenutku občutek nepripadnosti in odvečnosti, kar mene kot zavedno in ponosno Slovensko izjemno globoko prizadene in ponižuje, da o odnosu prodajalcev in prodajalk v posameznih trgovinah sploh ne izgubljam besed.

Predlog: nenapovedan inšpekcijski nadzor
Minister Boris Koprivnikar in ostala vladna ekipa, ste kdaj pomisli na to, da bi bil mogoče pa le smotrn kakšen nenapovedan inšpekcijski nadzor, ki bi izkazal dejansko stanje na podlagi analize? Bi bilo potem moč potegniti nove smernice spoštovanja slovenskega jezika in slovenskega človeka?

Raje zaposlijo madžarske natakarice kot slovenske
Ekonomska in gospodarska situacija na Madžarskem je podobna naši, zato veliko Madžarov išče svojo zaposlitev v naši državi. Prednačijo predvsem mlada dekleta, ki si zaposlitev najdejo v gostinstvu kot natakarice, kar ni sporno. Sporen je njihov in delodajalčev odnos do vseh tistih nekaj slovenskih strank, ki se zaradi takšnih in drugačnih razlogov napotijo na to območje in se mogoče nekje na poti ustavijo, da bi se okrepčali. Omenjene natakarice kljub temu, da naj bi imele opravljen tečaj slovenščine, NIMAJO NITI OSNOVNEGA ZNANJA UPORABE SLOVENSKEGA JEZIKA!

Kdo tem ljudem izdaja potrdila o domnevno opravljenem tečaju slovenskega jezika?
Osebno sem v teh dneh na svoji koži doživela žalosten odnos človeka, ki te na lastni zemlji ob opravljanju svojih delovnih obveznostih samo čudno gleda, ko ga nagovoriš v svojem maternem jeziku. Kje je tu spoštovanje drugih kultur, kje je tu asimilacija, kje tu spoštljiv odnos do države, ki ti dejansko zagotavlja sredstva za preživljanje? Na tem mestu se tudi javno sprašujem, kdo za vraga takšnim ljudem izdaja potrdila o domnevnem opravljanjem tečaju slovenskega jezika in kdo dejansko sploh bdi nad njimi?

Skrajno nesramno, žalostno, groteskno je, da uradna slovenska politika ne glede na sprejeto resolucijo o uporabi slovenskega jezika 2014-2018, ki je bila sprejeta leta 2013 in v kateri se predvideva bolj obširno uporabo slovenskega jezika, le-to ne izvaja in kot vedno znova in znova podlega pritiskom lobijev madžarske narodne skupnosti in jim tako omogoča, da si tako mimogrede prisvajajo vsa večja pooblastila, ki zavirajo slovensko besedo. Žalostno.

Osebne prioritete ministrice postavljene pred dobrobit naroda
Prav tako se na tem javnem mestu sprašujem, kaj za vraga vsak dan v svoji udobni pisarni, poleg tega, da krade otroke starim staršem, počne ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? Kdo izvaja nadzor nad tem, ali se tu delavno-pravna zakonodaja izvaja po črti zakona? Ali niste vi kot pristojna ministrica pozvana zato, da svojo inšpekcijsko službo tu in tam nenapovedano pošljete na to območje preverjat, ali ti ljudje delajo tu v skladu z vsemi zakonskimi normami naše države? Ali res že ni prišel čas, da se sprijaznite z dejstvom, da pač svoje funkcije niste zmožni opravljati in še teh par mesecev, ki so očitno ostali vladi našega moralnega teologa, svoj stolček prepustite nekomu, ki bi svojo funkcijo opravljal bolj človeško kot vi, saj so očitno vaše osebne prioritete postavljene pred dobrobit slovenskega naroda.

Prav tako pa na tem javnem mestu pozivam vse pripadnike madžarske narodne skupnosti, ki živijo na območju Lendave, da dobesedno umirijo svoje konje in začno spoštovati slovenski jezik, slovenskega človeka in slovensko kulturo, saj v končni fazi za svoj življenjski obstanek uporabljajo naš državniški aparat. Če vam tu ni všeč, lahko mirno zapustite naše kraje, vendar pa seveda tega ne boste storili, saj se še kako dobro zavedate, da vam drugje ne bo tako udobno kot pri nas.

Aktualno in bodočo slovensko politiko pa pozivam, da končno začne skrbeti za slovensko besedo ter da se kot narod končno združimo, ker je dovolj tega, da nekdo vedno znova in znova izkorišča naš narodni razkol. Dokažimo, da se naši predniki skozi stoletja niso zastonj borili za našo narodnostno svobodo in obstoj.

Suzana Maučec Balažic