fbpx

Timmermans bi moral odstopiti z mesta podpredsednika Evropske komisije

Frans Timmermans ob obisku slovenskih Socialnih demokratov. (Foto: SD)

Peter Žerjavič je v sobotnem Delu (10. julija) objavil intervju s podpredsednikom evropske komisije Fransom Timmermansom pod naslovom: Tisti, ki pravijo, da se borijo proti komunizmu se vračajo k metodam komunizma. Pri svoji oceni odgovorov Timmermansa izhajam iz prepričanja, da je g. Žerjavič vse korektno zapisal in prevedel v slovenščino. Kako gledamo na številne odgovore je pač vprašan je političnega prepričanja. Vsaj za mene so večinoma v smislu demokratičnega pluralizma sprejemljivi in govorijo o osebnem pogledu Timmermansa na družbo in politiko. Med njimi pa je ena izjava, ki jasno govori o tem, da Timmermans vse stranke v Evropskem parlamentu deli na napredne in reakcionarne. In to je komunistično izrazoslovje, ki vsaj za mene jasno govori, da Timmermans svoj pogled na politiko temelji na marxizmu-komunizmu in da je on tisti, ki uporablja metode komunizma.

Marx in Engels sta v svojih delih prerokovala razvoj človeške družbe iz stanja svobodnega gospodarstva v komunistični, kolektivistični raj na zemlji. Za to da bi ta raj na zemlji dosegli je seveda potrebna in po njihovem mnenju potrebna in upravičena komunistična, proletarska revolucija. Po uspešno izvedeni revoluciji pa naj bi bilo po Engelsu pobiti 10odstotkov prebivalstva, d bi lahko vzpostavili in zagotovili obstoj diktature proletariata. Vsi, ki to zgodbo, ki bi bila lahko tudi naj, naj spodnejše nadstropje Dantejevega pekla, v njo verjamejo in jo podpirajo so napredni. Vso ostali, ki ohranjajo evropske moralno-etične vrednote i veri v demokracijo pa so reakcionarni. In kako napredni ravnajo z reakcionarnimi smo v vzhodni polovici Evrope do dobra izkusili med komunistično strahovlado v letih 1945 do 1990. Tudi komisar Frans Timmermans bi lahko vedel, da je ta del Evrope posejan s še vidnimi ostanki koncentracijskih taborišč on prikritih grobišč, da o kršenju osnovnih človekovih pravic veliko večini prebivalstva niti ne govorim.

Timmermans bi moral odstopiti kot podpredsednik komisije
Če se samo dotaknem izvora in pomena besed kot so napredni in reakcionarni je treba povedati, da ta distinkcija in izrazoslovje izhajata iz slepe vere komunistov in “sopotnikov revolucije” v napovedi prihodnosti njihovih lažnih prerokov začenši z Marxom. Njegove napovedi so dopolnjevali nato še drugi teoretiki marxistično-komunistične doktrine med njimi tudi slovenski. Vsi, ki so slepo verjeli tem napovedim lažnih prerokov in jim sledili, so napredni. Oni vedo kakšna bo prihodnost človeštva. In ta bo vsaj po prerokbah, v katere verjamejo, raj na zemlji pa čeprav bo v realnosti, ki smo jo premnogi izkusili bolj podobna peklu. Vsi ostali, ki niso doživeli »razsvetljenja« in ne sledijo napovedim komunističnih prerokov, zato ne vedo, v katero smer se bo razvijala človeška družba, so reakcionarji. In ker ti reakcionarji ovirajo prehod v komunistični raj, so napredni vsaj po njihovem mnenju upravičeni, da jih likvidirajo ali zapirajo v koncentracijska taborišča ali druge komunistične mučilnice. Skratka delitev ljudi na napredne in reakcionarne je nam prinesla toliko zla in zatiranja, da ga je v okviru te kolumne nemogoče opisati. To vsi, ki smo živeli na temni strani Meseca dobro vemo iz lastnih izkušenj. Tudi Timmermans, čeprav ne mogoče iz lastnih izkušenj pa iz knjig in drugih publikacij bi moral vedeti, kam delitev ljudi na napredne in reakcionarne vodi. Ta delitev ni v skladu z vrednotami evropske civilizacije, ni v skladu s spoštovanjem človekovih pravic, kot jih v Evropi razumemo, ni v skladu z evropskim pojmovanjem demokracije in ni v skladu z osnovnimi moralno-etičnimi principi na katerih temelji Evropska unija.

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans (Foto: epa)

Trdno sem prepričan, da bi bilo edini moralno korektno, da Timmermans zaradi svojih izjav v intervjuju za Delo, v katerih deli ljudi na napredne in reakcionarne, odstopi kot podpredsednik Evropske komisije. Take izjave so nedemokratične, so izhodišče za diktaturo celo njeno najhujšo obliko komunistično diktaturo proletariata. Take izjave so nekompatibilne z osnovnimi principi, na katerih smo Evropejci oblikovali našo Unijo v veri, da nam bo zagotavljala demokracijo in enakost vseh državljanov. Da to ruši podpredsednik Evropske komisije ne glede na njegove takšne ali drugačne politične preference, je za mene popolnoma nesprejemljivo. Izrečeno v intervjuju namreč vsaj za mene verodostojno kaže kaže, da se Timmermans vrača k metodam komunizma.

dr. Andrej Umek