Upokojeni profesor – kirurg, korona virus in poročanje kanala A!

Dr. Janez Remškar (Foto: STA)

Mediji so vaši, tovariši levičarji in delujejo politikantsko! Dezinformirate in ne informirate!

Najnovejši primer! Oglasil se je upokojeni profesor – kirurg, in sicer v glasilu zdravniške zbornice. V cehovskem glasilu slovenskega zdravništva nas je vse skupaj opomnil na težave zdravstva in bolnikov, ki niso inficirani s COVID 19, bi pa potrebovali čim prejšnji pregled, diagnostiko in terapijo zaradi drugih bolezni, kroničnih ali novo nastalih, razen urgentnih, da o bolnikih z rakom niti ne govorimo! Novinarji kanala A so to povzeli in naredili intervju z avtorjem članka ter z njegovo pomočjo zaključili z zavajanjem, kot da se je to dogajalo samo pri nas! Prav! Pri tem je treba vedeti, da je bilo ob začetku pandemije veliko stvari neznanih. Spomnimo se na na navodila predstavnikov WHO, ki so bile na začetku včasih dvoumna, nejasna! Epidemiologi in infektologi so bili pred težko nalogo in veliko odgovornostjo.

V težavah smo bili, ker nismo poznali točnega načina prenosa virusa, bili smo brez cepiva, brez zdravil, nismo poznali možnosti mutacij virusa, presenečal nas je potek bolezni pri okuženih; od neprizadetosti do velike umrljivosti, še posebej pri starostnikih in bolnikih s številnimi kroničnimi boleznimi. Kot strokovni problem naj upokojenemu profesorju- kirurgu omenim, da so se zdravniki v svetu ob začetku pandemije ukvarjali tudi s povečano smrtnostjo bolnikov s povišanim krvnim tlakom (kar je aktualno še sedaj), še posebej tistih, ki so jemali ACE inhibitorje. Jasnega odgovora zakaj, niso imeli!

Naš problem je bil še dodaten, kajti zdravstveni sistem je že v normalnih razmerah kadrovsko in prostorsko podhranjen in je bil v celoti nepripravljen na novo stanje! Spomnimo se na prizore iz Italije in kolone tovornjakov s krstami ter dejstvo, da smo neposredni sosedi Italije s številnimi turisti, ki so se prav v tistem času vračali iz smučarskih počitnic. Kljub temu smo se prvemu valu pandemije uspešno postavili po robu in nekateri so znali povedati, da je to zaradi našega javnega zdravstva.

Morda to ne bo res, kajti tudi v državah Evrope, kjer imajo mešane sisteme in ki niso bile obremenjene, kot sta bili Italija in Španija, so se dokaj uspešno  borili z pandemijo. So pa bile reakcije politike in stroke (Anglija, Švedska, Belorusija) različne in zato tudi rezultati ob prvem valu različni! Vse to je res, kot je tudi res, kar poudarja upokojeni profesor – kirurg, da se je povsod v svetu vse ustavilo in ustavilo se je tudi zdravstvo. Povsod so se pojavili problemi z odlaganjem obravnave ostalih bolnikov, o čemer je sedaj objavljenih že vrsto člankov!

S tem v zvezi želim poudariti, da je zaključek v intervjuju s kirurgom napačen, politikantski, ko se profesor – kirurg v oddaji Svet na kanalu vpraša, citiram: ali se bo kdo ljudem, ki so bili zaradi tega tako ali drugače prizadeti in so nekateri zamudili ugoden čas za zdravljenje, drugi celo umrli, opravičil. Kdo je za to, da se je to dogajalo, kriv? To je, ob poznavanju stanja v svetu, nič drugega kot poizkusu medijskega linča ravnanja odgovornih in nevreden  uglednega kirurga, kajti problem je izjemno širok!

V strokovni literaturi je vrsta člankov, ki obravnavajo “zapiranje” zdravstva in problem bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in niso inficirani z COVID 19! Povsod v svetu se kaže, da je uveljavljene standarde obravnave pacientov potrebno prilagoditi povsem novi situaciji!

Bistveni problem je, kako zadovoljiti potrebe pacientov in zagotoviti zaščito zaposlenim ter ohranjanje bolnišničnih kapacitet. Povsod je na tehtnici lastno tveganje zaposlenih ob skrbi za bolnike! Zdravniki praviloma tvegamo v korist bolnika. V času pandemije je treba vzeti v obzir, kako bi naša izpostavljenost omejila skrb za bodoče bolnike! Velikokrat je nujnost mogoče oceniti šele za nazaj! Izračuni med tveganjem in koristmi so v tem trenutku nemogoči!

Kolikokrat lahko izpostavimo tveganju okužbe recimo tim interventne kardiologije, kirurgov, ki so sposobni operirati najzahtevnejše rakave bolnike, pred tem, ko se okuži toliko kadra, da nihče ne ostane za nadaljnje intervencije? S takimi vprašanji se do sedaj še nismo soočili! Do sedaj še ni bilo nikoli take vrzeli med tem, kar moramo vedeti in tistim, kar poznamo! Težave so bile izjemne še zaradi pomanjkanja zaščitne opreme! Akutni bolniki, povsod v svetu, so bili ogroženi, ker se niso upali obiskati svojega zdravnika. Seveda je prav, da se soočimo z  temi dejstvi in se pripravimo na prihajajočo jesen!

Kljub temu in to poudarjam je bil zaključek intervjuja z vprašanjem na koncu neprimeren in skrajno zavajajoče, kot da se je to dogajalo samo pri nas! V trenutku, ko se ves svet sprašuje kako naprej, se pri nas politizira in v tem trenutku išče odgovorne, kot češ, delali ste narobe! Spoštovani upokojeni profesor – kirurg, novinarji, ves svet je pred velikim izzivom in v tem trenutku nihče nima odgovorov!

Za zaključek ponavljam še enkrat, že postavljeno vprašanje: kdo je na oblasti večino časa od 30. let v samostojni Sloveniji in torej odgovoren za stanje zdravstva pri nas? Kdo je torej v največji meri dogovoren za stanje prostorske in kadrovske neurejenosti v domovih za starostnike? Ali vlada, ki je pred 4. meseci prevzela oblast? Trdim, da senzacionalistični mediji in nekateri njihovi somišljeniki ravnajo primerno njihovim trenutnim potrebam, dezinformirajo javnost, ker zaradi svojega interesa ne povedo vsega, kar sodi k takim pomembnim novicam. Tako delajo naši mediji!

prim. Janez Remškar, dr. med.