fbpx

Upor proti tiraniji države

“Življenje, svoboda in zasebna lastnina ne obstajajo zato, ker si je človek izmislil zakone. Nasprotno, življenje, svoboda in zasebna lastnina so obstajali pred zakoni in so sploh omogočili človeku, da napiše zakone,” je zapisal Frederic Bastiat v knjigi Zakon, ki je eno najpomembnejše delo francoskega ekonomista in filozofa.

Povedano drugače. Življenje, svoboda in zasebna lastnina so omogočili nastanek države. To se je zgodilo takrat, ko je večja skupina ljudi pooblastila manjšo skupino ljudi, da skrbijo za njihovo fizično in pravno varnost ter za to namenijo del tistega, kar ustvarijo.

Posameznik je z državo sklenil pogodbo
Posameznik je torej z državo sklenil nekakšno pogodbo, da mu bo zagotavljala varnost, da bo on lahko v miru živel in ustvarjal. Če je torej sklenjena pogodba, pa to tudi pomeni, da se pogodba lahko razdre, ko se ena stran ne drži več pogodbenih določil. In ravno to je naredil Vedran Miočić – Stošić iz Zadra na Hrvaškem.

S svojega avtomobila Ford fusion je odstranil registrske tablice, jih vrnil državi, hkrati pa na podlagi “Objave o neobstoju osebe” na avtomobil dal svoje (MG100616GM), ker meni, da človek živi po svoji volji in na svojo lastnino lahko namesti svoje tablice. Miočić – Stošić meni, da zanj zakoni ne veljajo več, če se on tako odloči. “To je temeljna človekova pravica,” pravi in dodaja, da so vse fizične osebe (državljani), pravno gledano, z državo v pogodbenem odnosu. Zato svojo potezo razume kot odstop od te pogodbe, poroča Jutarnji list.

Tovrstni upori, da posameznik javno objavi prekinitev pogodbenega razmerja z državo, so znani po vsem svetu. Gre preprosto za to, da človek vzame nazaj suverenost nad svojim življenjem. Izhaja iz spoznanja, da je država pod krinko skrbi za varnost in vzdrževanje reda zlorabila pooblastila, ki so jo državi dali posamezniki, in je z zakonodajo dobesedno zasužnjila državljane.

Kavarna Hayek