fbpx

Zadeva: Izrek kazni na podlagi zakona o internetnih deliktih

Mitja Iršič (Foto: osebni arhiv)

Ministrstvo za digitalizacijo

Internetna policija

Urad Celje

 

Številka: 29111945-2018/1

Datum: 15. 7. 2019

 

Zadeva: Izrek kazni na podlagi zakona o internetnih deliktih

25. 9. 2018 smo s strani zaskrbljenih državljanov začeli prejemati poročila, da ste na socialnih omrežjih objavljali zapise, ki kršijo več členov zakona o internetnih deliktih. Vaš digitalni odtis je nekaj časa spremljala volonterska skupina “27. april”, sestavljena iz mladih socialdemokratskih aktivistov. Na podlagi večmesečnega opazovanja in zbranih poročil je primer 1. 4. 2019 prevzel Oddelek 133 – specializirana enota Internetne policije (urad Celje), ki se ukvarja s še posebej hudimi primeri kršitve internetne morale in etike.

Po napotkih državljanov in aktivistov, ki so vaše zapise prijavili, so pristojni delavci Oddelka 133 najprej temeljito pregledali vaše zapise na Twitterju, Instagramu in Facebooku ter skupaj zabeležili kar 1.918 zapisov, ki kršijo različna določila zakona o internetnih deliktih (ZID, Ur.l. št 10/2019, v nadaljevanju: ZID). Ko so imeli dovolj dokazov, so s strokovnimi prijemi vdrli v vaš avto in stanovanje ter za potrebe preiskave zavarovali nadaljnje dokaze, ki vas povezujejo s prestopki.

Ker je bilo prestopkov preveč, v skladu z ZID pa se lahko izreče le enotna kazen, so na Oddelku 133. izbrali le nekaj najhujših kršitev zakona, ki so jih predstavili kazenski komisiji Generalne uprave internetne policije, ki je na podlagi dokazov v skladu s 54. členom ZID izrekla sankcijo.

Kot dokazno gradivo je Oddelek 133 predstavil naslednje tvite (napisane med septembrom in decembrom 2018):

“Kip klavca Kidriča čimprej podreti in odpeljati s Prešernove. Čas je, da otrokom ne bo več treba na poti v šolo gledati morilca, ki je njihove dedke spremenil v večne reveže.”

“Kaj se gre tale Šarec. Začenjajo se čutiti prve posledice gospodarske krize, on pa spet s falconom v Moskvo!”

“Nihče ni hotel kupiti NLB. Kdo bi pa hotel banko, kjer bi z drugo polovico vsaj še eno leto (trajno pa četrtinsko) upravljali reformirani, kapitalizem sovražeči komiji.”

“Od vseh terorističnih napadov, ki so se zgodili v Evropi, je bilo 100 % storilcev muslimanov, 67 % storilcev pa čakajočih na azil. Refugees welcome!”

“83 % muslimanov na Bližnjem vzhodu verjame v barbarsko šeriatsko pravo. Veste, kaj to pomeni? 83 % muslimanov na Bližnjem vzhodu bi ubilo ženo, če bi jo zalotili pri prešuštvu. Bi v Sloveniji živeči migrant muslimanske vere postopal drugače?”

OBRAZLOŽITEV: Osvobodilna fronta ni le zgled slovenskega upora proti okupatorju, ampak tudi simbol boja proti imperializmu, kapitalizmu in predanost idealom egalitarizma, na katerih temelji naša družba. S prvim tvitom (ki predstavlja le arhetip drugih podobnih na isto temo) ste kršili 3. člen ZID, ki nalaga, da se omalovaževanje osvobodilne fronte, njenih nosilcev in socialistične revolucije kaznuje z mandatno kaznijo in prevzgojnim programom od enega do dvanajstih mesecev.

Drugi tvit predstavlja primer žaljenja dostojanstvenikov levo-sredinske vlade. Oddelek 133 je v preiskavi ugotovil, da ste v zadnjih 6 mesecih ideološko in politično napadli vse ministre in premierja vlade, kar v dopolnitvi ZID – ki so jo na izredni seji zahtevali Socialni demokrati, izglasoval pa državni zbor – predstavlja napad na suverenost in ugled države, ki se kaznuje z mandatno kaznijo in prevzgojnim programom od enega do treh mesecev, v skladu z dopolnjenim 4. členom ZID. Državni zbor je v avtentični razlagi zakona ugotovil, da je za državo ključnega pomena projekcija notranje povezanosti in izgled vsedržavne politične podpore vladajočim levo-sredinskim vladam, tisti, ki skušajo takšno formulo od znotraj spodkopati, pa se označijo za moteče državne elemente. Morje krvi smo prelili za bratstvo in enotnost našega naroda in nikomur ne bomo dovolili, da bi se dotikal ali da bi nam znotraj rušil bratstvo in enotnost, so zapisali v matičnem delovnem telesu pri utemeljitvi avtentične razlage.

Tretji tvit skuša v slovenski javni diskurz vnašati elemente sovražnega zahodnega neoliberalizma. V 15 tvitih ste napadali neizpodbitno dejstvo, da Slovenija potrebuje sistemsko nacionalno banko, in s tem pripomogli k rušenju bančništva na Slovenskem, hkrati pa ste s poskusi popularizacije privatizacije večkrat zagovarjali krajo slovenskega premoženja s strani tujih plutokratov. Vsak poskus poljudnoznanstvene promocije idealov kapitalizma, menjalnega gospodarstva in svobodnih trgov je v neposrednem konfliktu z vrednotami revolucije, ki se je izvirno začela kot antiimperialistična fronta. ZID se je v tem pogledu uskladil s konvencijo o Socialistični industriji 3.11, ki so jo podpisali gospodarski minister Dejan Židan, venezuelski minister osnovnih industrij Juan Arias in kubanski minister za industrijo Salvador Pardo Cruz na vrhu Caracas-Havana-Ljubljana. Medmrežne popularizacije dekadentnih zahodnih vrednot se po 4. členu ZID kaznujejo z denarno kaznijo in prevzgojnim programom od 1 do 12 mesecev.

S četrtim tvitom ste kršili 5. člen ZID, ki izrecno prepoveduje kritiko vladne strategije glede vprašanja beguncev in migrantov. V skladu z akcijskim načrtom Šami, poimenovanem po državnem sekretarju na ministrstvu za delo, družino, socialistično uravnilovko in enake možnosti Ahmadu Šamiju, je za obstoj države (poleg gradnje 27 kilometrske železnice) najpomembneje, da se v državo uvozi čim več migrantov (še najbolje takih brez vsakih dokumentov, ker se prihrani čas pri zamudni avtentifikaciji potnih listov, osebnih izkaznic in nostrifikacij diplom). Sekretar Šami in ministrica Kopač Mlakar sta lani v študiji, ki sta jo zaupala Fakulteti za družbene vede, izdala priporočilo, da se lahko slovenska industrija nadalje krepi le z uvozom manj kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev z Bližnjega vzhoda ter Severne in subsaharske Afrike (kot primer dobre prakse formalno neizobraženega, a tehnološko izpopolnjenega bližnjevzhodnega muslimana študija navaja Alija Hasana Al Madžida – bolj znanega pod vojnim imenom Kemični Ali). V skladu z akcijskim načrtom je bil oblikovan tudi ZID – z uvedbo prepovedi grajanja begunske politike. Poskus medmrežne kritike begunske politike se po 4. členu ZID kaznuje z denarno kaznijo in prevzgojnim programom od 1 do 6 mesecev.

Z zadnjim tvitom ste grobo žalili življenjski slog tujih kultur, ki živijo v Sloveniji. Če želi musliman pred Alahov dvor poslati svojo ženo, potem ko jo je zalotil pri prešuštvu, je to dejanje, ki mu ga predpisuje teološko pravo njegove države. Ker smo družba, ki je odprta do drugačnih načinov življenja od našega zahodnega, kjer se ženskam de facto priznava status človeških bitij, moramo v skladu z 41. členom ustave priznati versko svobodo tujerodnim prebivalcem Slovenije. Zapisi, kot je vaš, stigmatizirajo dejanja spoštovanja vere kot nekaj škodljivega, sramotnega in zavržnega. Zato vašega tvita ni mogoče razumeti v drugačni luči kot namerno razpihovanje verske nestrpnosti, naperjeno proti specifični manjšini. Zasledili smo še več takšnih zapisov (vsi so bili dani kazenski komisiji na ogled), s katerimi pozivate muslimansko skupnost, naj neha patološko sovražiti homoseksualce, prekine z barbarsko tradicijo obrezovanja spolnih organov deklic in naj na zahodni svet ne gleda več kot na skupino sovražnih nevernikov. Kazenska komisija ostro nasprotuje takšni stigmatizaciji in poudarja, da je svoboda izražanja vere nujnost multikulturne družbe, ki jo bo naša država ob pomoči treh vej oblasti in nevladnih organizacij vestno izvrševala, dokler ne bo maskuliziran še zadnji muslimanski gej in odrezan še zadnji klitoris severnoafriške predpubertetnice. Vaši ksenofobni zapisi nas oddaljujejo od tega cilja. Poskus ksenofobnega medmrežnega vsiljevanja zahodnih običajev prišlekom se po 6. členu ZID kaznuje z denarno kaznijo in prevzgojnim programom od 1 do 6 mesecev.

V skladu z 80. členom ZID vam kazenska komisija Generalne uprave internetne policije za vse prekrške izdaja enotno globo 1.945 evrov (ki se zmanjša na 1.941 evrov v primeru, da se kazen plača v 8 dneh po prejemu dopisa), hkrati pa se vam izreka 3 mesece obveznega prevzgojnega programa v Prevzgojnem domu Ivana Mačka – Matije, kjer bo program prevzgoje razdeljen na tri različne dele (vsak traja en mesec):

  • Domovinska vzgoja (vsakodnevna predavanja o vrednotah NOB in pomembnosti NOB za obstoj naše domovine, ob večerih še ogled partizanskih filmov, od ponedeljka do nedelje, vsak teden v naslednjem zaporedju – Na svoji zemlji, Bitka na Neretvi, Ne joči, Peter, Nevidni bataljon, Desant na Drvar, Dolina miru, Na svidenje v naslednji vojni). Ob zaključku seminar Boža Repeta z naslovom: Brez partizanov bi vsi govorili nemško.
  • Zablode kapitalizma (Jože P. Damjan, Jože Mencinger in Bogomir Kovač vam bodo razložili, zakaj svetovna neoliberalna elita, ki si lasti produkcijska sredstva in 99 % vsega premoženja, ropa kapital delovnemu ljudstvu, zakaj je privatizacija zarota proti delovnemu ljudstvu in prodaja družinskih draguljev, zakaj so tuje investicije mehki Blitzkrieg za 21. stoletje, zakaj je dobro, da obdrži Republika Slovenija čim več produkcijskih sredstev v svoji lasti ter hkrati poskuša pridobiti še nove. Iz ZDA se bo javil Edvard Žitnik in povedal zgodbo o lačnih ameriških novinarjih, ki jih kruta kapitalistična realnost postavlja na cesto, medtem ko on vsak mesec iz slovenskega socializma prejme masten ček.
  • Politične vede. Predavatelji, sicer ugledni pisci Dela, Dnevnika, Večera in Mladine, bodo s skupino prestopnikov temeljito obdelali slovensko politično resničnost. Naučili se boste, zakaj je stranka Levica v resnici sredinska stranka, večina drugih pa sredinsko-desnih, razen SDS, ki je skrajno desna. Prestopnikom bo razloženo, zakaj vsaka 4 leta potrebujemo nov obraz za promulgacijo pravih, pravičnih idej, in zakaj je osnovno poslanstvo slovenske politike onemogočanje SDS in Janeza Janše. V okviru predavanj bodo predavali še člani stranke MSZP (Madžarske socialistične stranke) in predstavniki Centralne evropske univerze v Budimpešti, ki bodo skupaj razložili, kaj nas čaka, če se naša država pod vodstvom Janeza Janše “orbanizira”.

Pravni pouk:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka. O pritožbi odloča  Slovenska tehnološka agencija za složno ideologijo (STASI) kot drugostopenjski organ. Pritožba mora vsebovati navedbo številke odločbe in prosti spis z najmanj 5.000 znaki (brez presledkov) z naslovom “Socializem je naš prijatelj”.

Mitja Iršič