fbpx

10 let linije 3G v občini Grosuplje

Foto: Občina Grosuplje

V četrtek, 4. novembra 2021, ob 15. uri, bodo na Adamičevi ploščadi v Grosupljem simbolično priključili zemeljski plin in se ob tej priložnosti poveselili tudi ob 10. obletnici mestne linije 3G. Zbrane bodo nagovorili: dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Peter Horvat, direktor Ljubljanskega potniškega prometa in Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana.

Energetika Ljubljana je konec leta 2017 pričela z gradnjo plinovodnega omrežja tudi na območju občine Grosuplje, gradnja zadnjega odseka plinovoda na relaciji Škofljica – Grosuplje pa je bila zaključena septembra 2021. Sledila je priključitev plinovodnega omrežja zgrajenega na območju občine Grosuplje na obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina v občini Škofljica. Prekinitev dobave zemeljskega plina iz skladišča LNG na lokaciji Gasilske ceste v Grosupljem in pričetek dobave omrežnega plina iz obstoječega distribucijskega omrežja v občini Škofljica je stekla konec oktobra 2021.

Kar 10 let pa že mineva, ko je z obratovanjem pričela linija 3G, ko smo v ponedeljek, 29. avgusta 2011, ob 4.22. uri zjutraj, na glavni avtobusni postaji v Grosupljem vstopili na avtobus, naredili prvi krog po Grosupljem, in avtobus je nato pot nadaljeval proti Ljubljani, v center našega glavnega mesta. Grosuplje z Ljubljano tako že 10 let povezuje mestna linija 3G, sedaj ju bo povezoval še zemeljski plin in trdno prijateljsko vez še utrdil. “Ljubljana povezuje prijatelje” so namreč znamenite besede, ki jih je iz kratice LPP izpeljal in jih ob 5-letnici linije 3G izrekel župan Verlič. In skupaj stopamo po poti razvoja v zeleno prihodnost.

Sara Kovač