fbpx

140 let Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap

Župan Občine Grosuplje Peter Verlič. (Foto: Brane Petrovič)

V petek, 20. avgusta 2021, je Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje – Sap slovesno obeležilo častitljivo 140. obletnico svojega delovanja. Slovesnosti so se udeležili župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik Regije Ljubljana II Uroš Gačnik, namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje Iztok Vrhovec, vodja Izpostave URSZR Ljubljana Tomaž Iglič, poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc, namestnik poveljnika Gasilske zveze Grosuplje Martin Jaklič, tajnik Gasilske zveze Grosuplje Božo Knez, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janez Pintar, glavni boter novega vozila Jože Kikelj, Logo skupina d.o.o., župnik dr. Bojan Korošak, občinski svetniki občine Grosuplje, člani sveta Krajevne skupnosti Šmarje – Sap, donatorji, ki podpirajo društvo, ter seveda predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap Monika Kastelic, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap Martin Hribar, članice in člani društva, pa predstavniki ostalih gasilskih društev iz Gasilske zveze Grosuplje ter sosednjih in prijateljskih gasilskih društev, krajanke in krajani.

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje – Sap s svojim obstojem skrbi za dobrobit ljudi, imetja in narave na območju krajevne skupnosti Šmarje – Sap, na območju naše občine, naše dežele že 140 let. K formalni ustanovitvi društva, s pravili, napisanimi v slovenskem jeziku, je leta 1881 botrovalo sama lega kraja, skozi katerega so vodile pomembne poti, bližina Ljubljane, cerkveni in upravni pomen kraja ter verjetno tudi dejstvo, da je leta 1864 v Šmarju zgorelo 9 hiš in mnogo gospodarskih poslopij.

Vse do prve svetovne vojne se je število članov gibalo med 30 in 40, kar je bilo glede na število prebivalstva veliko. Ob 45. obletnici društva so se gasilci vselili v nove prostore, kjer so imeli tudi oder. Boljši pogoji in nove dejavnosti so okrepile število članov in tudi kulturno življenje v kraju. Z gledališkimi igrami in vrtnimi veselicami so zbirali denar za novo brizgalno, ki so jo kupili leta 1928. V tem obdobju se je v okviru takratnih zmožnosti dokupovala in menjavala oprema, ki je bila velikokrat tudi rabljena, ves ta čas pa je društvo rastlo in se razvijalo.

Med drugo svetovno vojno je delovanje društva zamrlo, a je takoj po vojni s svojim delovanjem ponovno pričelo, še z večjim elanom. Zaradi potrebe po boljši opremi in boljših prostorih so članicam in članom na pomoč priskočili krajani. Tako so leta 1953 k obstoječemu domu prizidali gasilski stolp.

V 70. letih se je začelo Šmarje širiti in stari prostori so postali premajhni. Tako je ob 100. obletnici društva leta 1981 njegova oprema našla nov dom, v novem gasilskem domu na današnji lokaciji. Ob 110. obletnici je v te nove prostore zapeljala še avtocisterna, kasneje še hitro napadalno vozilo in kombi MB100.

Obstoječi in še dozidani prostori društva danes omogočajo redna srečanja, izobraževanja in usposabljanja, v garažah pa je prostor za gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25, gasilsko vozilo za gozdne požare, gasilsko vozilo za prevoz moštva ter novo avtocisterno AC 24/60.

V čast in ponos mi je, da sem predsednica društva s tako dolgo in močno tradicijo. Predsednica društva dobrih, pridnih, delovnih, srčnih članic in članov, ter razigranega in delovnega podmladka,” je ob tem dejala predsednica PGD Šmarje – Sap Monika Kastelic. Društvo je v času od ustanovitve preživelo vojne, politične režime in epidemijo, ki še vedno traja, pa vendar uspelo ohraniti življenje, poslanstvo ter vrednote. Ohranjalo in razvijalo se je preko številnih gasilskih generacij in vsaka je pustila globok pečat v bogati zgodovini društva, zgodovini kraja in občine. Predsednica društva Monika Kastelic je poudarila, da so resnično pomembne sestavine življenja še vedno takšne, kot so bile nekdaj: resnična ljubezen in pravo prijateljstvo, poštenje in zvestoba, iskrenost, nesebičnost in zavest, da je dajati bolje kot prejemati in da drugim ne storimo ničesar takega, kar ne bi želeli, da drugi storijo nam.

Z ozirom na zadnjih 10 let pa je izpostavila, da so v tem obdobju v svoje vrste pridobili veliko mladih članov, povečali in okrepili operativno pripravljenost ter s tem povezano izobraženost članov in prepotrebno nabavo in zamenjavo tehnike in opreme. Pomembnejši dogodki so bili: uredili so uvoz na dvorišče, zamenjali dotrajana vrata v mali garaži, nabavili in prevzeli vozilo GVM, izvedli veliko vajo Tunel 2012, obnovili mize, izdelali pulte za potrebe veselice, obnovili sanitarije in stopnišče, izvedli regijsko vajo Železniška nesreča Tlake 2017. Pričeli so tudi z urejanjem arhiva, v letu 2019 opravili prekategorizacijo društva iz II. v III. kategorijo ter kupili podvozje za novo vozilo AC 24/60.

V preteklih 10 letih so se klicu na pomoč odzvali več kot 270-krat, se posamično udeležili več kot 190 izobraževanj ter bili vsako leto prisotni na različnih tekmovanjih, tako mladi kot starejši. “Smo najstarejše in drugo najmočnejše društvo v občini Grosuplje. Naše članice in člani so po usposobljenosti in znanju na visokem nivoju v gasilski zvezi in regiji. Kakor se razvija kraj, tako se razvija tudi društvo. Rastemo, se izpopolnjujemo, razvijamo ter se trudimo, da smo v koraku z današnjimi razmerami in zahtevami. Predvsem pa, da smo primerno usposobljeni in opremljeni,” je med drugim še dejala predsednica Monika Kastelic ter se ob tej priložnosti vsem gasilkam in gasilcem ter krajanom Krajevne skupnosti Šmarje – Sap zahvalila za vsestransko pomoč in njihovo plemenito delo, ter občini Grosuplje in Gasilski zvezi Grosuplje, ki jih podpirata in jim pomagata na njihovi poti razvoja in napredka. Zahvala gre tudi občinskim svetnikom, članom sveta krajevne skupnosti, vsem podpornikom ter ostalim društvom v kraju in okoliškim gasilskim društvom za dobro medsebojno sodelovanje in pomoč.

Predsednik Krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janez Pintar je PGD Šmarje – Sap ob njegovem visokem jubileju iskreno čestital, kako pomembni so gasilke in gasilci, pa je povedal z besedami: “Vi ste četrta dimenzija tega okoliša, te krajevne skupnosti, vi ste četrta dimenzija Šmarja – Sapa. Zato vas pozivam in prosim, bodite previdni, pazite drug na drugega in seveda vsak nase.

Čestitkam društvu se je pridružil tudi namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje Iztok Vrhovec in med drugim povedal: “Vzorna organizacija in opremljenost društva je rezultat vztrajnega, marljivega in požrtvovalnega dela veliko generacij. Ljudje se danes prav tako kot pred 140 leti zavedamo velikega pomena prostovoljstva. Le z občudovanjem lahko zremo, kako v pomoči sočloveku gasilcev ne ustavijo besni plameni, ne silovite vode, ne številne druge nevšečnosti, ki ogrožajo naša življenja in premoženja. Zato smo gasilci junaki včerajšnjega, današnjega in jutrišnjega dne.” Dejal je še, da so danes v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo državljane pri aktivnostih in dejavnostih, poleg področja varstva pred požari tudi na kulturnem, športno rekreativnem, humanitarnem in drugih področjih. “Vaše društvo je pomemben člen v verigi 18 prostovoljnih gasilskih društev v gasilski zvezi in občini Grosuplje. Ima najdaljšo dobo delovanja. Naj se razvija, živi in krepi naprej,” je še dejal.

Jubilantu PGD Šmarje – Sap je iskreno čestital tudi župan dr. Peter Verlič ter se ob tej priložnosti članicam in članom tudi zahvalil za vse opravljeno delo, ki ga storijo v kraju in širše. “Današnja priložnost je prava, da se zahvalimo vsem generacijam, ki so v preteklih 140 letih gojili duh gasilstva v tem gasilskem društvu, v kraju in v občini, ter s tem gradili dediščino. Ne samo v vozilih in v opremi, ampak tudi v tisti zlatnini, ki se prenaša iz roda v rod: prostovoljstvo, humanitarnost, predanost, poklicanost. In to je to, kar bo ostalo tudi za naprej,” je dejal.

Župan je še razmišljal, da nas, glede na podmladek, za bodoče rodove ni potrebno skrbeti. Vidimo sicer, da je človeštvo krhko. Soočamo se s poplavami, potresi, požari, napadla nas je epidemija, ki lahko razredči vrste tudi med gasilkami in gasilci, vendar pa imamo gasilstvo, gasilke in gasilce. “S tega mesta kot župan občine Grosuplje lahko zagotovim, da bomo v prihodnje tako kot doslej zagotavljali stabilno financiranje vseh gasilskih društev v naši občini. Za prihodnost gasilstva v naši občini naj nas zato ne skrbi,” je še dejal ter društvu čestital tudi za pridobitev novega vozila.

V imenu Gasilske zveze Slovenije pa je društvu za prehojeno pot in dosežene rezultate čestital predsednik Regije Ljubljana II Uroš Gačnik ter mu zaželel uspešno delo in obilo uspeha tudi v prihodnosti. “Bodite ponosni, saj ste del velike družine prostovoljnih gasilcev v Sloveniji in njen tvoren in nepogrešljiv člen,” je dejal.

Gasilstvo danes predstavlja vse več kot gašenje požarov. Njihove enote se aktivno vključujejo v sistem zaščite in reševanja, v katerem kot največja in najmočnejša sila prevzemajo velik in odgovoren del nalog. Te naloge, poleg gašenja požarov, v zadnjih desetletjih vse prevečkrat obsegajo oblike pomoči, kot so tehnično reševanje, pomoč reševalcem in zdravstvenemu osebju ob nezgodah, preprečevanja ter sanacije ob naravnih ujmah, in izredno pomembno preventivno delovanje.

Dodal je, da gasilci ne poznajo meja. Tako nekaj njihovih sil danes uspešno posreduje na velikih gozdnih požarih na področju Makedonije.

To priložnost pa je izkoristil, da gasilkam in gasilcem položi na srce in da v razmislek naslednje besede: “V kolikor želimo uspešno delovati in graditi gasilsko prihodnost, je pomembno, da kljub morebitnim zameram, osebnim interesom, znamo le to preseči, in znamo uvideti ter prepoznati prednosti, sposobnosti v sočloveku, in to s pridom izkoristiti z namenom boljše in močnejše organizacije. Brez te sposobnosti in zavzetega dela se oddaljujemo od temeljne vrednote tovarištva, ki temelji na zaupanju in spoštovanju. Skupaj se moramo truditi, da naredimo svet lepši in boljši.”

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj in plaket zaslužnim članicam in članom društva, donatorjem in vsem, ki podpirajo delovanje društva.

Slovesnost pa je zaokrožil tudi uraden prevzem novega gasilskega vozila AC – 24/60, ko sta župan dr. Peter Verlič in boter vozila Jože Kikelj izročila ključe poveljniku PGD Šmarje – Sap Martinu Hribarju, ta je nato ključe predal Mihu Janežiču, ki bo skrbnik in voznik tega vozila.

Da bo vozilo uspešno služilo svojemu namenu, da se bodo gasilci v njem odzvali vsakemu klicu na pomoč in se tudi varno in zdravi vračali domov, je župnik dr. Bojan Korošak vozilo tudi blagoslovil.

Prireditev ob 140. obletnici društva je povezovala Klavdija Mehle, s pesmijo jo je obarval Moški pevski zbor Šmarje – Sap, z zvoki harmonike sta jo popestrila Vid Križman in Nejc Ilovar, z deklamacijo avtorske pesmi Jožeta Zrimška z naslovom Gasilska pa Teja Černe in Jošt Ramšak.

Občina Grosuplje