fbpx

Blejska obvoznica med prioritetami vlade

Načrtovana trasa blejske obvoznice. (Foto: Twitter)

Na včerajšnji seji Vlade RS so sklenili, da je izgradnja obvoznice mimo Bleda prostorska ureditev državnega pomena. Tako bo po dolgih letih obljub in nemogočih prometnih razmerah, ki so na Bledu vladale v viških turističnih sezon, končno prišlo do gradnje prepotrebne obvoznice. Z deli bodo začeli že letos. Sicer pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vodi investicijski projekt južne razbremenilne ceste na Bledu od leta 1996, prve študije za obvoznico so bile izdelane že pred letom 1978. Sedaj bo končno prišlo do realizacije projekta.

Obstoječa regionalna cesta skozi Bled do Bohinja predstavlja edino ustrezno prometno povezavo Bohinja z gorenjsko regijo. Na obstoječo cesto skozi Bled se navezujejo prometne poti širšega zaledja, ki nimajo drugih možnosti kot je cestna povezava v smeri proti Lescam in v nadaljevanju na avtocestni gorenjski krak. Cestna povezava poteka skozi naselje Bled ter ob južni obali Blejskega jezera, ki pa že vrsto let ne ustreza obsegu prometa kot tudi ne najkvalitetnejši turistični podobi in perspektivi Bleda.

S preusmeritvijo tranzitnega in dela notranjega prometa izven strnjene poselitve bo dana možnost nadaljnjemu razvoju turizma na Bledu kot osnovni dejavnosti tega območja. Obstoječo cesto vzdolž južne jezerske obale bo tako zaradi preusmeritve prometa, na nekoliko daljšo pot na JRC Bleda, možno nameniti le lokalnemu dovozu do objektov v tem delu, kolesarskemu in peš prometu ter turističnemu prevozu s kočijami. Južna razbremenilna cesta Bleda bo v državnem cestnem omrežju nadomestila del sedanjih cestnih odsekov skozi strnjeno poselitev Bleda in na delu južne jezerske obale.

Gorenjski-utrip