Izgradnja Športnega parka Ivančna Gorica v polnem teku

Foto: Gašper Stopar

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so si pred začetkom 7. redne seje, ki je potekala v ponedeljek, 24. julija 2023, ogledali trenutno največje gradbišče v občini, izgradnjo Športnega parka Ivančna Gorica.

Gradnja športnega parka pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica poteka v polnem teku in so že vidni prvi nastavki bodočih športnih igrišč, tribun, skladiščnih prostorov s sanitarijami in servisnega objekta s prostorom za lokal, garderobami s tuš kabinami in sanitarijami.

Športni park obsega izgradnjo:

   • 300 metrskega atletskega kroga s tartanom,
   • 6 stezno tekališče,
   • izgradnjo pokrite tribune za 300 gledalcev,
   • dve igrišči za rokomet/mali nogomet,
   • dve igrišči za košarko,
   • dve odbojkarski igrišči na mivki (možnost rokometa na mivki),
   • dve tenis igrišči,
   • otroška igrala in
   • na novo tudi prostor za balinišče.
  • Športni park bo obsegal še površine za atletske discipline:

     • skakališče za skok v daljino
     • metališče za suvanje krogle
     • metališče za met vorteksa
     • skakališče za skok v višino
    • Gradnja športnega parka je do danes zajemal širok posek dreves, odkop, izkop, izravnava in nasutje terena, trenutno pa je izvajalec del v zaključni fazi drenaž. Vse ravne površine so v celoti opremljene z pripadajočo infrastrukturo, kot so vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, … V prihodnjih dneh sledi tlakovanje robnikov in atletske steze v krogu, montaža pokritega dela tribun, na koncu sledi še ograja okrog športnega parka in montaža opreme. V kolikor se bodo vremenske razmere izboljšale bodo dela zaključena do konca septembra.

     V bodočem športnem parku bodo zunanji športni prostor dobili športniki rekreativci, športna društva in klubi, v dopoldanskem času pa bo predvsem namenjen dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca.

     Sara Kovač