fbpx

Alenka Forte si bo prizadevala za preporod Mestne občine Trbovlje

Alenka Forte

Alenka Forte, 61-letna zdravnica specialistka in direktorica MC Heliks v Trbovljah, letos na lokalnih volitvah kandidira za županjo Trbovelj. Od 2010 deluje kot občinska svetnica, od 2014 je tudi predsednica Krajevne skupnosti Center. Svoje mesto in ljudi v njem ima neizmerno rada.

Z programom za razvoj Trbovelj želi obrniti negativni selitveni prirast, zmanjšati delež brezposelnosti in delež dnevnih delovnih migrantov v občini. Slednji predstavljajo kar 50 % delovno aktivne populacije. Želi občino, v kateri bodo mlade družine imele pogoje za kakovostno bivanje in delo, starejši pa bodo bolj socialno vključeni. Razvoj ne bo na račun zdravega in čistega okolja, saj Zasavje še vedno spada med okoljsko najbolj degradirana območja. Profesionalizirala bo delo na projektih za nepovratna evropska sredstva.

Upokojenci predstavljajo okrog 32 % vseh prebivalcev, zato občina potrebuje programe za boljšo socialno vključenost in kakovost življenja starejših občanov. Načrtuje izgradnjo varovanih stanovanj in izgradnjo medgeneracijskega centra po vzoru skandinavskih modelov. Poskrbela bo za boljšo mobilnost starejših in invalidov z nabavo električnega avta, projekt pomoči bodo izvajali prostovoljci. Finančno bo podprla projekt “Starejši za starejše”.

Trbovlje potrebuje enakomerno in sistematično razvijanje in obnavljanje infrastrukture tako v mestu kot v primestnih krajevnih skupnostih. Nadaljevala bo z energetsko sanacijo stavb v občinski lasti, uredili bodo mestno jedro. Povečali bodo število parkirišč v predelih mesta z največjimi potrebami kot so železniška postaja in mestno jedro. Za gospodarstvo bodo ustvarili pogoje, ki bodo olajšali podjetnikom širitev dejavnosti in uvedli finančne ugodnosti za nova delovna mesta in nove razvojne dejavnosti. Na regijski ravni bo spodbujala usklajeno delovanje vseh županov za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi in povezav na avtocestni križ oz. tretjo razvojno os.

Na področju zdravstva bo dostop do izbranega osebnega zdravnika in zobozdravnika izboljšala z razpisom koncesij. Podpirala bo SB Trbovlje v prizadevanjih za ohranitev statusa splošne bolnišnice. Državi bo predlagala projekte za izboljšanje “zdravstvene izkaznice Občine Trbovelj”. Spodbujala bo večje povezovanje med šolami in gospodarstveniki v občini Trbovlje in širše v Zasavju.

Podpirala bo delovanje kulturnih zavodov in dejavnost glasbene šole. Javne zavode na področju kulture in športa bo spodbujala k izvajanju novih projektov. Z lastnikom zimskega bazena Lafarge bo dogovorila najem in obnovo zimskega bazena, postavila drsališče, uredila dodatne rekreacijske poti. Več sredstev bodo namenili za športna in kulturna društva, ki bodo z projekti aktivirali večji delež starejših k redni in primerni telesni aktivnosti.

Trbovlje in Zasavje se bo v bodoče predstavljalo z enovitim turističnim produktom. Ustanovili bodo zavod za turizem, ki bo deloval profesionalno in spodbujal zeleni turizem, pohodništvo, gorsko kolesarstvo, “glamping”. Sprejeli bodo ukrepe za povečanje nočitvenih zmogljivosti in kmečkega turizma in dnevno tržnico z lokalno ekološko pridelano hrano. Nadaljevala bo projekt okolju prijazne mobilnosti. Izvajali Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Občina bo prispevala dodatna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav in za projekt malih čistilnih naprav na podeželju. Občane bodo redno seznanjali z okoljsko problematiko in spodbujal ekološko vedenje vseh prebivalcev.

Program za razvoj Trbovelj je sestavila skupaj z kandidati za svetnike SDS. V njeni ekipi so strokovnjaki iz gospodarstva, šolstva, zdravstva, socialnega skrbstva in prava in vsi so pripravljeni znanje, izkušnje in energijo posvetiti razvoju trboveljske občine. K sodelovanju bo povabila vse, ki bodo podpirali razvojne projekte, obljublja medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

C. Š.