Ali morda potrebujete (ali vaš bližnji) socialno pomoč?

Tudi letos Ustanova Petra Pavla Glavarja namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski. 

Odbor za dodeljevanje socialne pomoči bo obravnaval prošnje, ki bodo na naslednji naslov prispele do 9. 2. 2019, naslovljeno na: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda.

Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:

• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),

• originalne ali kopije položnic,

• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,

• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka). 

Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki pozna stisko bližnjega.

Celoten razpis je na tej povezavi.

Več si lahko ogledate na portalu osrednje Slovenije.