fbpx

Ali v Črnomlju denarja za otroke res ni, se pa najde za tako nenavadno strategijo občine?

Slika je simbolična. (Foto: iStock)

Zaposleni v Vrtcu Otona Župančiča tudi januarja plač niso prejeli pravočasno. Občina kot ustanoviteljica vrtca jim denarja spet, kot že večkrat pred tem, ni zagotovila ob pravem času. Namesto do 5. v mesecu jim je 79.775,52 evra nakazala 10. januarja, ko so zaposlenim v vrtcu tudi izplačali plače. Spet z zamudo, tokrat 5 dni. Plače v vrtcih in šolah so namreč določene s sklepom Vlade RS, vsak mesec so 5. v mesecu, edino avgusta je datum 3. v mesecu.

Tokrat so plače izplačali 10. januarja, pri tem javno objavljeni podatki kažejo, da zaposleni nimajo visokih plač. Nadalje podatki kažejo, da so vmesna občinska izplačila vrtcu redka in se gibljejo v vrednosti nekaj sto evrov. Ker je občina mačehovska do vrtca, so posledično tudi izdatki vrtca nizki, kar vse se navsezadnje pozna tudi pri oskrbi predšolskega varstva otrok (zaposleni svoje strokovno delo ne glede na to opravljajo zelo dobro). Navsezadnje je to najbolj nazorno pokazal zapisnik Inšpektorata za šolstvo in šport, ki je v vrtčevski enoti Majer 1. decembra lani opravil izreden inšpekcijski nadzor. Pri pregledu so ugotovili celo takšne nepravilnosti, kot so:

  • V enoti nimajo urejenih sanitarij za otroke in odrasle.
  • Otroci imajo na voljo samo eno straniščno kabino (za 31 otrok), druga je neprilagojena za otroke, v njej ne deluje niti izplakovalnik.
  • V objektu ni nameščene izlivne školjke, niti se namesto nje ne uporablja straniščna školjka za odrasle, ob kateri mora biti nameščena ročna prha s toplo vodo na zvijavi cevi, ki omogoča splakovanje kahlic.
  • Vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, niso zavarovana pred razbitjem.
  • Na hodniku in v igralnicah so nameščeni nezavarovani premični rebrasti radiatorji.
  • O igrišču in pomanjkljivih igralih pa tu ni niti vredno govoriti, saj jih ni.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport je nato 12. decembra 2017 v skladu z Zakonom o šolski inšpekciji Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Župančiča Črnomelj – Enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. V zvezi s tem je nato v januarju potekal sestanek med vodstvom direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter vodstvom črnomaljske občine, na katerem je bilo dogovorjeno, da bodo problematiko reševali celostno. Kaj to pomeni, z ministrstva niso pojasnili, dodali so, da o dokončni rešitvi omenjene problematike še ne morejo podati informacij.

Več si preberite na portalu moja-dolenjska.si.