fbpx

Aplavzi za gasilce, zakonskih rešitev pa ne

Foto: iStock

Slovensko gasilstvo je v letošnjem letu zaznamovalo tri pomembne jubileje – 150-letnico gasilstva na Slovenskem, 70-letnico Gasilske zveze Slovenije (GZS) in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.

Osmega septembra so v Metliki na slovesnem dogodku, na katerem so se zbrali gasilci in gasilke iz vse Slovenije, zaznamovali te tri častitljive obletnice. Prav v Metliki so septembra leta 1869 na pobudo graščaka Josipa Savinška ustanovili prvo požarno obrambo, kar naj bi bil začetek gasilstva na Slovenskem. Takrat se je v Metliki na grajskem vrtu postrojilo 27 meščanov, danes pa ekipa slovenskih gasilcev in gasilk šteje približno 160 tisoč prostovoljnih gasilk in gasilcev, približno 1.200 poklicnih gasilcev v 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enotah. Njihov pomen je izjemen, saj so se vedno znova izkazali z nesebično pomočjo, organiziranostjo, izurjenostjo v času vremenskih ujm, poplav, požarov in drugih elementarnih nesreč.

Velika odgovornost
Osrednji dogodek poleg slovesne akademije ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, na kateri so predsednik Janko Cerkvenik, poveljnik Franci Petek, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko Blut ocenili pomen in delovanje organizacije, je bila velika gasilska parada z mimohodom več kot tisoč gasilcev iz vseh sedemnajstih gasilskih regij, poklicnih gasilcev in drugih pripadnikov enot za zaščito in reševanje. V Metliko sta poleg obrambnega ministra Karla Erjavca prišla tudi notranji minister Boštjan Poklukar in predsednik vlade Marjan Šarec, ki je v nagovoru izpostavil, da je biti gasilec velika čast in odgovornost v službi države in soljudi.

In biti gasilec je predvsem velika odgovornost. Pogovarjali smo se s predsednikom enega od gasilskih društev na Notranjskem, ki je izpostavil, da se slovenski prostovoljni gasilci vse bolj profesionalizirajo, kar pa pomeni tudi več izobraževanja, usposabljanja, vaj, ki prostovoljcem ob vsakdanjih obveznostih in službah jemljejo čedalje več časa. »Ne gre samo za pomoč v primeru nesreč, ampak gasilci svoj čas, proste vikende in popoldneve, namenjamo gasilstvu,« pojasni sogovorec in doda: »Želiš pomagati, ampak brez vseh izpitov in obveznosti ne gre.« Gasilce pa ob vsem tem jezi, da njihov status ni povsem jasen.

Blokada predloga
Vlada RS za zdaj ni pokazala večje pripravljenosti, da bi se status gasilcev uredil. Za to pa si vseskozi prizadevajo v Slovenski demokratski stranki (SDS). »Odločili smo se, da v novem sklicu državnega zbora znova predlagamo novelo zakona o gasilstvu z istimi rešitvami, kot smo jih predlagali v zakonodaji marca. Šarčeva vlada je pričakovano in z argumentom o nesistemskosti glasovala proti, zaradi česar naš predlog ne bo začel veljati, status operativnih prostovoljnih gasilcev pa tako še naprej ostaja neurejen,« so razočarani v SDS. To pa ni prvič, da je vlada zavrnila njihov predlog. Že lani spomladi so v SDS pripravili novelo zakona o gasilstvu, v okviru katere so predlagali ureditev odnosa med prostovoljnim gasilcem in delodajalcem in državna sredstva za zavarovanje in preventivne preglede operativnih gasilcev. »To bi bila majhna vsota, ki bi jo bilo treba zagotoviti iz proračuna, a vendarle velika gesta, ki bi povedala, da država spoštuje delo gasilcev.« so prepričani v SDS. V tretjem sklopu pa so predvideli tudi financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi dodatno pokojninsko zavarovanje operativnim prostovoljnim gasilcem. Njihov predlog je bil sicer v prvi obravnavi potrjen, vendar zaradi predčasnih volitev ni dočakal končne obravnave.

Na strani gasilcev
Žalosti jih, da gasilci še v zakonodaji ne dobijo mesta, ki si ga zaslužijo, saj je njihova nesebična pomoč res velik prispevek k družbeni solidarnosti in posebna tudi v svetovnem merilu. Tako ostajajo neurejene stvari na področju gasilske službe in zakona o gasilstvu. V SDS pa jih veseli, da jim je po dolgih pogajanjih in usklajevanjih uspelo vsaj z novelo zakona o voznikih, ki je bila sprejeta aprila. S tem so omogočili gasilcem vožnjo manjših vozil, katerih masa ne presega 3,5 tone, z izpitom kategorije B in na ta način omogočili 24-urno operativno pripravljenost v primeru naravnih nesreč. »V Slovenski demokratski stranki bomo vedno na strani gasilcev, saj razumemo delo in nevarnosti, s katerimi se soočajo na terenu. Tudi v prihodnje bomo pripravljali zakonske predloge, s katerimi bomo omogočili dobre pogoje za delovanje tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev,« so zagotovili in gasilcem čestitali ob visokem jubileju.

Bogatajevi dnevi
Vladna delegacija pa se je udeležila še enega pomembnega dogodka za slovensko zaščito in reševanje. Med 17. in 19. oktobrom so potekali Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki jih pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje z lokalno skupnostjo in so namenjeni seznanitvi širše javnosti z delom služb v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letošnji gostitelj dogodka, že sedmega, je bila občina Postojna. Bogatajevi dnevi, ki se imenujejo po dolgoletnem poveljniku Republiškega štaba civilne zaščite Miranu Bogataju, so največja tovrstna prireditev v Sloveniji. Letošnja prireditev je potekala pod geslom Življenja rešujemo skupaj. Slavnostno odprtje je potekalo v četrtek, 17. oktobra, v Gasilsko-reševalnem centru Postojna. Slavnostni govornik, obrambni minister Karl Erjavec, je poudaril, da zaščita ne pomeni le reševanja ob konkretni nesreči, ampak tudi krepitev preventivnega in samozaščitnega vedenja. Minister se je zahvalil vsem pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč za njihov veliki prispevek pri reševanju življenj, pa tudi njihovim družinam za podporo. Marsikateri gasilec pa se je lahko ob teh besedah le grenko nasmehnil, saj bi lahko pristojni več naklonjenosti pokazali tudi pri konkretnih zakonskih rešitvah.

Maruša Opeka