fbpx

Arsenovič popolnoma izgubil kompas: za nadzornika Mariborskega vodovoda želi postaviti svojega prijatelja Damijana Škrinjara, nekdanjega prodajalca WC školjk in kotličkov!?

Saša Arsenovič (Foto: sta)

Kot kaže, mariborski župan Saša Arsenovič nima ravno razčiščenih pojmov o vodenju javnih podjetij, občina je v številnih javnih podjetjih že predčasno zamenjala nadzornike, največ pozornosti pa je vzbudila nastavitev Damijana Škrinjarja na mesto predsednika nadzornega sveta Snage, pa čeprav naj bi imel dotlej izkušnje le s prodajo WC opreme v eni izmed lokalnih trgovin. Zdaj želijo zamenjati tudi nadzornike v Mariborskem vodovodu, ki ga že več kot desetletje vodi uspešen direktor Danilo Burnač, gre pa za vzorčen primer odličnega vodenja javnega podjetja.

Kot poroča portal Politikis, je razumevanje delovanja mariborskih javnih podjetij mariborskega župana Saše Arsenoviča na katastrofalnem nivoju, kar se seveda izraža tudi pri kadrovanju (svojih) nadzornikov. Pri tem naj bi se Arsenovič obnašal kot slon v trgovini s porcelanom oziroma s sanitarno opremo, o tej prispodobi pa so več navedli v nadaljevanju. To izpričuje tudi zadnji primer želene menjave nadzornikov v Mariborskem vodovodu, ki ga že desetletje vodi zelo uspešen direktor Danilo Burnač. Mestna občina Maribor je predčasno že zamenjala nadzornike v Snagi, Nigradu, Marpromu, Energetiki in Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, jutri pa naj bi sledila predčasna zamenjava treh od šestih članov nadzornega sveta v Mariborskem vodovodu. MOM je namreč sklicala že drugo skupščino podjetja letos, ta pa se bo ukvarjala le z dvema točkama, predčasnim odpoklicem treh dosedanjih nadzornikov in imenovanjem novih.

Je na mesta nadzornikov Arsenovič nastavil popolnoma svoje ljudi, med drugim prodajalca WC opreme?!
​Simona Štrancarja, Leonido Polajnar in Matjaža Mihelaka naj bi tako zamenjali popolnoma Arsenovičevi kadri. To so Matjaž Štandeker, prijatelj mariborskega župana Saše Arsenoviča, koalicijska mestna svetnica Melita Petelin ter še en tesen Arsenovičev prijatelj Damijan Škrinjar, predsednik nadzornega sveta Snage in od tega tedna tudi njen začasni direktor.​ Ravno Škrinjar je v javnosti požel največ zgražanja, saj o vodenju javnih podjetij nima niti najmanjšega pojma in ni bil niti minute na vodstvenih funkcijah. Kot navaja Politikis, naj bi imel izkušnje samo kot prodajalec WC školjk in kotličkov v eni od mariborskih trgovin, večkrat pa naj bi kršil tudi kodeks združenja nadzornikov, med drugim tudi tako, da je mariborskemu Večeru pošiljal zapisnike sej nadzornega sveta, čeprav je šlo za zaupna gradiva. Tudi druge manjše občine solastnice naj ne bi bile zadovoljne nad Arsenovičevo izbiro nadzornika.

Mariborski vodovod: Zaposleni so najbolj zadovoljni z varnostjo zaposlitve in delovnim časom
Danes so predstavili izsledke ankete zadovoljstva uporabnikov, lastnikov in zaposlenih, ki jo v Mariborskem vodovodu tradicionalno izvajajo vsako drugo leto. “Ponosen sem, da so zaposleni zadovoljni. Najbolj s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom, sicer pa se je povprečna ocena zadovoljstva dvignila, in sicer s 3,8 v letu 2017 na 4,0. Največji porast zadovoljstva med zaposlenimi je z možnostjo napredovanja, s plačo in z vodstvom podjetja,” je povedal direktor Burnač.

Foto: Pixabay

“Zaposleni cenijo tudi družbeno odgovornost podjetja, ki jo Mariborski vodovod izkazuje zaposlenim prek pridobljenega polnega certifikata družini prijazno podjetje. Največji pomen so pripisali fleksibilnemu delovnemu času za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Med zaposlenimi so prepoznani tudi ukrepi na področju zdravja na delovnem mestu; največji pomen pripisujejo področju zmanjšanja stresa na delovnem mestu in ukrepom za izboljšanje medsebojnih odnosov,” pa je dodala vodja raziskav v Mariborskem vodovodu, predsednica sveta delavcev in članica nadzornega sveta mag. Lea Kosi Kovačič. S storitvami Mariborskega vodovoda in s kakovostjo pitne vode so zadovoljni tudi uporabniki. Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da 61 odstotkov gospodinjskih in 59 odstotkov poslovnih uporabnikov meni, da je cena vode zmerna, 22 odstotkov tako prvih kot drugih pa meni, da v občinah, kjer Mariborski vodovod izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, pijejo poceni vodo. Skoraj polovica vprašanih je kakovost vode ocenila kot zelo dobro. Uporabniki so z najvišjo oceno ocenili prijaznost zaposlenih in nemoteno oskrbo z vodo. V 16 občinah, v katerih Mariborski vodovod izvaja javno službo, so najbolj zadovoljni z opravljenimi storitvami, kjer so dosegli 4,5 od možnih 5 točk, ter z dosegljivostjo in odzivnostjo zaposlenih (4,3).

Foto: e-Maribor

“Zadovoljni zaposleni ter uporabniki, ki cenijo zaposlene in kakovost storitve, ki jo opravljamo, so največ, kar si kot direktor podjetja lahko želim. Analiza ankete zadovoljstva kaže, da smo na pravi poti, da znamo prisluhniti in izboljšali bomo tudi tiste stvari, ki so bile v letošnjem letu ocenjene nekoliko nižje, a še vseeno zadovoljivo,” je sklenil Burnač.

(Foto:epa)

Mariborski vodovod pa je tudi prvo mariborsko podjetje v javni lasti, k je pristopilo k pridobivanju mednarodnih standardov ISO 37120 in ISO 37122. “Slovenija je kot članica OZN podpisnik Agende 2030, ki opredeljuje cilje trajnostnega razvoja. V našem podjetju smo pristopili k zagotavljanju skladnosti našega poslovanja s standardoma ISO 37120 in ISO 37122, ki pomagata mestom in skupnostim sistematično opredeliti ustrezne cilje trajnostnega razvoja in vzpostaviti strategijo za njihovo doseganje,” je povedal Burnač. Kazalniki v povprečju kažejo dobro sliko, čeprav 2,17 odstotka prebivalcev Maribora še vedno ni preskrbljenih s pitno vodo, ki je zapisana kot ustavna pravica. Večina občin premalo vlaga v vodovodno infrastrukturo, kar lahko vpliva na bodoče zniževanje standarda oskrbe s pitno vodo. Bogati vodonosniki na tem območju namreč zagotavljajo zadostno oskrbo, brez kakršnihkoli prekinitev.

Mariborski vodovod je vzorčni primer odličnega vodenja državnega podjetja
Pod vodstvom Burnača je Mariborski vodovod, ki je največji vodovod v državi, v lasti 19 občin, od tega je MOM večinska lastnica, v zadnjem desetletju postal vzorčni primer, kako se odlično vodi javno podjetje. Leta 2014 je bil MV proglašen za najboljše komunalno podjetje v državi, štirikrat je dobil priznanje za družbeno najbolj odgovorno podjetje v državi, dvakrat se je uvrstil med pet poslovno najboljših podjetij v državi. Ob tem je potrebno poudariti, da ima MV bonitetno oceno AAA in niti enega samega evra kredita. Letos so pri MV dobili nov certifikat ISO 26000, do konca leta bodo pridobili še certifikat ISO 37120 Smart City. Od vseh javnih podjetij v Sloveniji edino MV v celoti deluje v skladu s smernicami t. i. modela Smart City, kar je prepoznala tudi Univerza v Mariboru, kjer MV dajejo kot vzorčni primer uspešnosti vodenja podjetja po tem modelu.

Danilo Burnač (Foto: Facebook)

Rok Krajnc