fbpx

Bajer Zacurek z okolico je že v zaključni fazi ureditve

Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je v sodelovanju s partnerji: Krajevno skupnostjo Šmarje – Sap, Turističnim društvom Šmarje – Sap, Vzgojno varstvenim zavodom Kekec Grosuplje in Osnovno šolo Šmarje – Sap s projektom “Ureditev bajerja Zacurek z okolico” uspešno kandidirala na 2. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem.

Območje bajerja Zacurek in studenca Medvedov izvir se nahaja severno od naselja Šmarje – Sap, ob robu gozda. Lokacija je primerna za druženje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa je tudi dobra izhodiščna točka za krajše pohode po gozdu in daljše pohode proti Plešam in v smeri ljubljanske občine.

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar sta si v torek, 28. aprila 2020, ogledala viden napredek investicije, ki je že v zaključni fazi ureditve.

V okviru projekta je izvajalec del uredil brežino bajerja s pokončnimi lesenimi stebrički iz borovega lesa in odstranil mulj z dna bajerja. Postavljena sta že oba pomola, potrebno je namestiti le še klop, ki bo potekala po celotni dolžini daljšega pomola. Urejeno je tudi manjše otroško igrišče z dvojno gugalnico in manjše vadbišče s preprosto fitnes napravo, namenjeno vadbi otrok in odraslih. Med bajerjem in prostorom za vadbo je postavljen manjši lesen podest s klopjo, namenjen prireditvam ali počitku in opazovanju narave.

Do zaključka gradbenih del bo izvajalec postavil še lesene stebričke namenjene omejitvi vožnje z vozili po urejenem območju okolice bajerja, predvidena je tudi postavitev urbane opreme (dodatnih klopi, košev za smeti in stojal za kolesa), OŠ Šmarje Sap in VVZ Kekec Grosuplje pa bosta k urejenemu območju prispevala informativno in interakcijsko tablo za popestritev ponudbe.

Občanke in občani Grosupljega so dobili še eno točko v naravi, kamor bo prijetno zahajati, posebej v vročih poletnih dneh, ko se je še toliko lepše odpraviti v bližino bajerja, v senco pod krošnjami dreves. Pogodbena vrednost del znaša 60.771,91 evrov z DDV, izvajalec del pa je podjetje Hidrotehnik. Projekt ureditve bajerja Zacurek z okolico delno financira Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Klavdija Mehle, Občina Grosuplje