Brezplačen odvoz azbestnih odpadkov

Občina Kanal ob Soči obvešča, da bodo odvažali azbestne odpadke.

Azbestno-cementni odpadki morajo biti zloženi na paleti (do skupne višine cca. 80cm) in v celoti oviti s folijo. Mesto prevzema mora biti na lokaciji nastanka odpadkov in mora biti dostopno večjemu tovornemu vozilu (brez višinskih ovir: dreves, kablov …). Prevzem in nadaljnje ravnanje z odpadki sta za občane brezplačna.

Občina krajane obvešča, da podatke o lokaciji in količini (število palet) azbestnih odpadkov sporočijo v tajništvo občine na telefonsko številko: 05 39 81 200 ali na elektronski naslov: .

Po predhodni najavi na Občini Kanal ob Soči lahko azbestno-cementne odpadke odpeljete tudi v zbirni center CERO Nova Gorica v Stari Gori. Odlaganje azbestno-cementih odpadkov na drugih lokacijah je prepovedana.

Goriški portal