fbpx

Če država letos ne začne z gradnjo ceste, bodo Korošci protestirali

Foto: e-koroska

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os postavlja 1. februar 2019 kot dokončni rok pristojnim na ministrstvu in Darsu za iskanje rešitve, da se bo gradnja letos na odseku Velenje-Slovenj Gradec pričela. V nasprotnem primer sledi protest.
V sredo, 16. januarja 2019, je na ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Vsi prisotni so uvodoma ugotovili, da se mora vsebina protokola ohraniti. Ne glede na to, je uprava Darsa predlagala enoletni zamik pričetka in konca izgradnje 3. razvojne osi na relaciji do Slovenj Gradca. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se s predlaganim zamikom časovnice ne strinja in vztraja, da se mora gradnja pričeti v letu 2019.
Na področju umeščanja v prostor trase 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Holmcem pristojni vztrajajo na časovnih zamikih enega leta na prvem delu in na odseku Otiški vrh-Holmec za tri leta. Zato Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ugotavlja, da se časovnica močno odmika od zastavljene in bistveno vpliva na vsebino protokola. A priori zavračajo takšne časovne odmike in zahtevajo, da pristojni natančno argumentirajo zamik. Dars in ministrstvo za okolje in prostor pa morata dodatno podpisati protokol in prevzeti odgovornost za realizacijo prostorskega umeščanja.
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os tudi pričakuje, da bo ministrstvo nemudoma pripravilo alternativno rešitev za umestitev trase med avtocesto A1 in Velenjem, v primeru, da državni prostorski načrt na ustavnem sodišču pade.

Komentarji so onemogočeni.