fbpx

Center Ivančne Gorice bo dobil prenovljeno cesto

Ljubljanska cesta v Ivančni Gorici je ena izmed glavnih vpadnic v center ivanške občine, ki je deloma regionalna, deloma lokalna. In prav slednjo bo Občina Ivančna Gorica v prihodnjih štirih mesecih popolnoma prenovila. Pogodbo sta na sedežu občine v ponedeljek, 27. avgusta 2018, podpisala župan Dušan Strnad in direktor izvajalskega podjetja Komunalne gradnje, Viktor Dolinšek. Vrednost prenove znaša dobrih 700 tisoč evrov in bo v celoti financirana iz občinskega proračuna.

Rekonstrukcija omenjene ceste zajema kompletno obnovo cestišča, vodovoda in kanalizacije, izvedbo obojestranske kolesarske steze in enostranskega pločnika, ureditev dostopov do javnih poti ter ureditev javne razsvetljave skupaj s svetlobno signalizacijo.

Župan Dušan Strnad in direktor komunalnega podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek.

Dela bodo stekla v drugi polovici septembra, v času gradnje pa bo potekala zapora, zato bo potrebno upoštevati spremenjeno prometno ureditev. Prav tako se je občina dogovorila o prometnem režimu s podjetjema Livar in IMP Armature, da proizvodni procesi ne bodo preveč moteči.

Ko bo država preplastila še svoj del Ljubljanske ceste od novega krožišča mimo stadiona do križišča in ga semaforizirala, bo Ivančna Gorica dobila sodobno vpadnico z vso potrebno infrastrukturo.

C. Š.