Več kot 103 tisoč upokojencev dobi višje pokojnine

Foto: Pixabay

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo danes 103.569 upravičencem izplačal višjo pokojnino z upoštevanjem novele.

Zagotovljena pokojnina znaša 620,00 evra, zagotovljen znesek invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-2 pa 388,54 evra. Poleg rednih mesečnih nakazil je bilo v maju 2021, upoštevajoč novelo ZPIZ-2I, izvedeno povečanje 103.569 pokojnin, in sicer:

   • za 84.305 uživalcev na znesek zagotovljene pokojnine,
   • za 11.120 uživalcev na zagotovljeni znesek invalidske pokojnine,
   • za 8.144 uživalcev na znesek najnižje pokojnine.
  • Za upokojence