Delovno srečanje med vodstvom Občine Brežice in Direkcije za infrastrukturo glede skupnih projektov

Delovno srečanje župana Ivana Molana s sodelavci in direktorjem Direkcije RS za infrastrukturo Bojanom Tičarjem ter vodjo Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom (Vir: Občina Brežice)

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 7. aprila sestal na delovnem srečanju z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Bojanom Tičarjem in vodjo Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom. V brežiški občini je veliko državnih cest in s tem tudi skupnih projektov občine in direkcije, zato potekajo redna delovna srečanja z namenom uskladitve in čim bolj učinkovite izvedbe investicij.

Med večje projekte, pri izvedbi katerih sodelujeta občina in direkcija, sta zaključena dva – obnova državne ceste R3-675/1207 z gradnjo pločnika skozi naselje Podgračeno in 3. faza gradnje pločnika in obnova državne ceste na Obrežju. Poleti pa se bosta zaključila še projekta sanacije državne ceste ob gradnji kolesarskih povezavah Brežice–Dobova in Brežice–Krška vas.

Kot je dejal župan Ivan Molan, so tekli pogovori tudi o prihodnjih sodelovanjih, saj so v občini odprti še številni drugi projekti – med temi obnova državne ceste na Bizeljskem, urejanje večnamenske poti od Brežic (Šentlenarta) proti Spodnji Pohanci, ureditev regionalne ceste v Pišecah, urejanje državne cesta skozi Ribnico in na Prilipah. Na Prilipah naj bi začeli reševati urejanje avtobusnega postajališča še v tem letu. Ključnega pomena je zagotovo izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nadvoza v Brezini, ki jo vodi direkcija, je poudaril župan Ivan Molan, in nato pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2024, kar pomeni, da bi se leta 2025 lahko začela tudi gradnje nadvoza v Brezini.

Ureditev državne ceste Podgračeno (Vir: Občina Brežice)

“V tem tednu (12. aprila) je dogovorjena uvedba v delo za projektiranje nadvoza Brezina. Celotno projektiranje mora biti zaključno v 300 dneh in s tem bo omogočen začetek gradnje nadvoza Brezina,” je potrdil direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Bojan Tičar.

Vir: Občina Brežice