Dobro tretje četrtletje za Skupino MOL

Foto: STA

Madžarska Skupina MOL je v tretjem četrtletju dosegla 1,449 milijonov USD čistega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Ta je v obdobju od prvega do tretjega četrtletja leta 2022 znaša 3.64 milijonov evrov, kar Skupini MOL omogoča nadgradnjo načrtovanega celoletnega EBITDA na raven 4.41 milijarde evrov.

Ob tem so na poslovanje Skupine MOL od prvega do tretjega četrtletja v znesku približno 1.18 milijarde evrov negativno vplivali nepričakovane obdavčitve ter regulacije cen goriv v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor Skupine MOL, je ob tem povedal: “Medtem ko so se makro razmere v prvih devetih mesecih tega leta za naftno in plinsko industrijo razvijale ugodno, so negotovo zunanje okolje, grozeča recesija, državne intervencije ter nepričakovane obdavčitve povzročili negotovost v industriji. Zdi se, da evropske sankcije določajo gospodarsko prihodnost Evrope; tretje četrtletje leta 2022 se je izkazalo za zelo zahtevno v smislu energetske oskrbe v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope.”

Kot je še poudaril, so do sedaj uspeli ohranjati stabilno oskrbo z gorivi v več državah Osrednje in Vzhodne Evrope, kar meni da je njihov največji dosežek v tem četrtletju – zahvaljujoč izrednim naporom zaposlenih v Skupini MOL. “Tudi v prihodnje bomo potrebovali prizadevanja naših zaposlenih, tako kot potrebujemo tudi discipliniran finančni pristop za prihajajoče tranzicijske investicije za zagotavljanje energetske varnosti, za prehod iz ruskih energetskih virov in da se še naprej osredotočamo na zeleni prehod. Naredili smo ogromen korak v našem 2030+ načrtu: MOL-u je bila podeljena koncesija za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki na Madžarskem za obdobje 35 let, kar nam omogoča širitev v novo, nizkoogljično dejavnost krožnega gospodarstva,” je še povedal Hernádi.

EBITDA v segmentu Upstream (raziskovanje in proizvodnja v naftni in plinski industriji) se je na letni ravni skoraj podvojil in je v tretjem četrtletju leta 2022 znašal 642 milijonov evrov. Glavni dejavniki močnega rezultata tretjega četrtletja so bili makro dejavniki, ki so izravnali negativen vpliv dodatnih pristojbin v zadnjem četrtletju. Prav tako je bil EBITDA v segmentu Downstream (predelava, prevoz in prodaja rafiniranih proizvodov iz surove nafte) v primerjavi  z enakim obdobjem lanskega leta višji in je v tretjem četrtletju dosegel 743 milijonov evrov, vendar pa je bil za 14 odstotkov nižji v primerjavi s predhodnim četrtletjem. EBITDA v segmentu maloprodaje pa je bil v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta nižji za 43 odstotkov. Če primerjamo obdobje od prvega do tretjega četrtletja letošnjega leta, se je EBITDA v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta več kot prepolovil.

Sara Kovač