fbpx

Edina cementarna v Sloveniji Salonit Anhovo podpisala pogodbo za izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn

Salonit Anhovo, ki spada med najsodobnejše evropske cementarne, je s podjetjem Interenergo podpisala pogodbo za izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na industrijskem območju v Anhovem. Tam sicer že poteka gradnja ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji, katere neto površina bo primerljiva z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča.

Gradnja sončne elektrarne na predhomogenizacijski hali Salonita Anhovo je že v teku. Njena neto površina bo znašala 11.180 m2, letno pa bo proizvedla 2.120 MWh električne energije. Začetek obratovanja je predviden za pomlad 2022.

Podpis nove pogodbe se nanaša na dodatne sončne elektrarne z nazivno močjo 1,5 MW, ki bodo postopno pričele obratovati do jeseni 2022. Nameščene bodo na vse primerne strehe v industrijskem kompleksu. V prihodnjih letih v Salonit Anhovo načrtujejo tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh – v kamnolomu in na območju stare cementarne, kjer trenutno še poteka urejanje območja. Ocenjujejo, da bodo imeli do leta 2024 postavljene preko 5 MW inštalirane moči iz sončne energije.

Salonit Anhovo in Interenergo sta h gradnji sončnih elektrarn pristopila v obliki energetskega pogodbeništva oz. partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso proizvedeno električno energijo iz sončne energije bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga in v celoti uporabil v proizvodnem procesu, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je poudaril pomen sodelovanja: “Veseli nas, da smo vzpostavili zanesljivo in kredibilno partnerstvo s podjetjem Interenergo, s katerim si na področju zelenega prehoda delimo skupne vrednote, cilje in vizije. Resničen preboj na področju čiste energije je namreč mogoč le ob sodelovanju različnih podjetij in sektorjev. Z uresničevanjem naših začrtanih razvojnih načrtov, na podlagi katerih si prizadevamo za prehod k ogljično nevtralni proizvodnji cementa, želimo izkazati odgovornost do okolja, v katerem delujemo.”

Sara Kovač