fbpx

Elena Zavadlav Ušaj: Ne pozabiti na korenine!

Foto: osebni arhiv

Njena pisarna se nahaja v drugem nadstropju Mestne občine Nova Gorica. Zaposlena je na Agenciji za javnopravne evidence in storitve, na delovnem mestu višje svetovalke za področje registrov. Solkanka, ki živi v Novi Gorici, je osnovno in srednjo upravno šolo obiskovala v Novi Gorici, nato pa nadaljevala študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani.

Sprejme me v pisarni, v kateri je takoj opaziti, da jo vodi ženska roka. Kljub temu, da sem vstopil v uraden prostor, sem začutil v njem toplino in srčnost, kakršna je tudi ona sama. Prijazen nasmeh, stisk roke, ob zaključku delovnega dne pa še povabilo na kavo za prijetnejši klepet. Kdo ga ne bi sprejel?

Elena, kako vam uspeva ob koncu delovnega dne še vedno biti nasmejana in izžarevati toliko energije?
Sem ženska, ki le redkokdaj počiva. Delo krepi človeka in ga ohranja v neprestanem ritmu. Le ta me poganja v smeri jasnih ciljev na moji poti, kjer ni prostora za slabo voljo. Torej energijo črpam iz dela in uspehov, v prvi vrsti pa je za nasmeh na mojih ustih zaslužna družina. Iz dneva v dan mi lepša trenutke, tako z objemi kot z besedami. To je res nekaj neprecenljivega in največji dar, ki ga lahko dobiš v življenju.

Foto: osebni arhiv

Kot lahko sklepam, ima družina v vašem življenju velik pomen. Kako usklajujete družinske obveznosti z delom, ki ga opravljate?
Res je. Družina je na prvem mestu. Že od rojstva najine hčerke naprej sva se z možem odločila, da bomo vse kar bomo počeli storili skupaj in sva se tega držala tudi kasneje, ko se nama je rodil še sin. To je včasih zelo težko, saj zahteva več časa in napora, s tem pa se plete in krepi naša družinska vez. Vsak člen v njej je pomemben in zato lahko poleg rednega dela in družinskih obveznosti sodelujem tudi v lokalni skupnosti ter v prostovoljnih organizacijah. Pomen trdnosti družine sta mi dala že moja starša, za kar sem jima zelo hvaležna.

Naštela ste kar nekaj dejavnosti, pa pojdimo po vrsti. Diplomirala, specializirala in magistrirala ste na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Tako diploma kot magistrsko delo  sta se nanašala na področje informatike. So vas morda zahteve na delovnem področju pripeljale do te odločitve?
Lahko bi temu tudi tako rekli. Pri diplomskem delu me je nagovorila takratna sprememba zakonodaje in prehod plačilnega prometa iz nekdanje Agencije za plačilni promet, naslednice Službe družbenega knjigovodstva, saj sem sama bila pri vsem tem zraven. Za tisti čas je bila to zelo revolucionarna poteza, ki je med gospodarstveniki pustila močan pečat. V tistem obdobju sem se naključno znašla na področju informatike in to je bilo ključno, da sem že diplomsko delo pisala s  tega področja.  

Kako, da ste se kasneje tudi pri magistrskem delu usmerili na področje informatike, čeprav nam že sam naslov ”Prenova informacijskih sistemov za spremljanje neposestnih zastavnih pravic” nakaže usmeritev tudi na pravno področje, s katerim se sedaj pretežno ukvarjate?
To je bilo obdobje, ko sem v službi pokrivala dve področji hkrati in sicer delno vzdrževanje informacijskega sistema, delno pa področje registrov. Kot vedno mi je velik izziv iskanje novega in takrat se je v AJPES ravno dobro vzpostavil Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Zato sem prišla na idejo da bi poskusila združiti vpis neposestnih zastavnih pravic na premičninah in nepremičninah. In tako je najprej nastalo moje specialistično delo, kjer sem dala poudarek ­ekonomskem vidiku, nato sem nadaljevala raziskovanje v magistrskem delu v smeri prenove informacijskega sistema. Vesela sem, ko mi uspe odkriti nekaj novega.

Celoten intervju si lahko ogledate na portalu go-portal.si.