fbpx

Evropska komisija odgovarja evropski poslanki Šulinovi: Obvestilo o prekršku iz tujine mora biti v slovenščini

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Patricija Šulin je skupaj s slovenskimi evropskimi poslanci nedavno opozorila Evropsko komisijo na probleme, ko nekateri slovenski vozniki oziroma lastniki vozil niso dobili obvestila o cestnih prekrških, storjenih v Italiji in Avstriji, v slovenskem jeziku.

Evropska komisija je v svojem odgovoru potrdila, da bi morala biti uporabljena slovenščina in da obveznost pošiljanja obvestil v jeziku države registracije velja za organe na vseh ravneh – od lokalne, regionalne do zvezne.

Evropska komisija sicer ni pojasnila, kako nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in Avstriji, vendar pa pred poslanskim vprašanjem, ki ga je zastavila Patricija Šulin s poslanskimi kolegi, še ni dobila uradne pritožbe glede njenega izvajanja v Italiji ali Avstriji. Glede na avstrijsko in nemško nacionalno zakonodajo naj bi sicer ti državi načeloma zagotavljali obveščanje v slovenščini. Če pa bi komisija našla dokaze, da sta Avstrija in Italija kršili obveznosti iz člena 5(3) Direktive, so zagotovili, da bi sprejeli potrebne ukrepe za zagotovitev izvrševanja prava EU, kakor je predvideno v Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Če obvestilo torej ni v slovenščini, gre za kršenje direktive o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Če se vam kaj takega zgodi, se zato vsekakor pritožite na posebnem namenskem spletišču https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_sl/ . To spletišče lahko uporabite tudi v primeru katerekoli druge evropske zakonodaje, če menite, da je države ne izvajajo ustrezno.

C. Š.