fbpx

Fiktivnim prijavam bivališča se bliža konec – v parlamentarni obravnavi novela, po kateri bo goljufanje s prijavo bivališča bistveno težja

Foto: STA

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele zakona o prijavi prebivališča. Kot je navedeno v predlogu novele, so njen temeljni cilj dodatni ukrepi za zmanjšanje števila fiktivnih prijav, med drugim s ponovno uvedbo krajevne pristojnosti za prijavo prebivališča.

Ponovna uvedba krajevne pristojnosti bo po prepričanju predlagateljev pripomogla k večji prepoznavnosti fiktivnih prijav in k prenehanju izvajanja navidezno neenotne prakse upravnih enot.

Prav tako namerava vlada z novelo uvesti površinske standarde za število prijavljenih glede na velikost uporabne površine stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Predlog obenem poenostavlja postopek preverjanja resničnosti prijave. Upravna enota bo ob prijavi prebivališča tako dolžna preveriti podatek o namembnosti objekta, njegovi uporabni površini in številu že prijavljenih posameznikov na tem naslovu.

S tem bo omogočena takojšnja izdaja zavrnilne odločbe, torej brez ugotovitvenega postopka in zgolj na podlagi dejstva, da naslov, na katerega se posameznik želi prijaviti, nima stanovanjske namembnosti ali ima premajhno kvadraturo glede na število že prijavljenih.

Z novelo želi vlada ustrezneje urediti tudi postopek prijave prebivališča otroka in jasneje opredeliti obveznost prijave začasnega prebivališča za tujca. Jasneje naj bi razmejili postopek ugotavljanja stalnega prebivališča in predhodne aktivnosti obveščanja o obveznosti izpolnjevanja prijavne dolžnosti. S predlogom se obenem razširja nabor dokazil o pravici do prebivanja posameznika na naslovu, ki se prijavlja.

Ministrstvo za notranje zadeve se je priprave predloga novele lotilo potem, ko je premier Janez Janša na septembrski seji DZ opozoril na številne primere fiktivnih prijav prebivališč v Upravni enoti Maribor. Ta je v poznejši interni reviziji sum fiktivnih prijav ugotovila na 27 naslovih, zato so v 1047 primerih začeli postopek ugotavljanja stanja.

Demokracija