fbpx

V Gornjem Gradu poteka projekt “Zelena rezidenca”

Foto: Gornji Grad

Projekt z naslovom Zelena rezidenca poteka od 1. septembra 2020 in bo po predvidevanjih zaključen 15. septembra 2022. Ocenjena vrednost projekta je v višini okoli 147.000 evrov, naprošena sredstva pa znašajo okoli 97.000 evrov.

Gornji Grad je bil zgodovinsko povezan z benediktinsko in ljubljansko gospodo škofov. Zelena rezidenca bi to zgodovinsko dejstvo rada oplemenitila z umetnostnim slogom. Povezala bi dediščino arhitekture, kulinarike, glasbe v sklopu sodelovanja s krajani sosednjih občin. V načrtu imajo razvoj zelenega gospodarstva in kulturnega turizma, ki bi zajemal tudi kulinariko v trškem jedru.

Takole pojasnjujejo:
“Obrambni stolp “Štekl” in katedrala sta objekta v trškem jedru Gornjega Grada, oba vpisana v register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Da ohranimo pomemben zgodovinski objekt, smo v okviru operacije predvideli obnovo strehe in pritličja “Štekla”. Z novimi vsebinami in programi bomo oplemenitili njegovo vrednost in uporabnost za lokalno skupnost, dolino in območje LAS ZSŠD. Katedrala je po volumnu največja in je edina katedrala na Slovenskem. Je osrednji dediščinski in turistični objekt kraja. Spremljajoče dejavnosti v njeni neposredni bližini, 2 koncerta izvedena v sklopu prireditve festivala zelišč in predavanje na temo glasbe v njeni notranjosti bodo osvetlili njen pomen.

V središču trškega jedra Gornjega Grada je tudi park pred katedralo. V okviru operacije  bo oblikovana idejna zasnova ureditve parka z “zelenimi odri”. Njegova nova poudarjena namembnost bo odprt prostor za srečevanje domačinov ter različnih umetnosti in z njo povezanih aktivnostih. Kot galerija na prostem in hkrati kot odprt atelje.”

Savinjsko-Saleške novice