fbpx

Gradnja prizidka k osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in novo športno dvorano v zaključni fazi

Foto: Občina Grosuplje

Kmalu bo minilo eno leto od položitve temeljnega kamna za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in izgradnjo nove športne dvorane, od tega dne dalje pa smo lahko vsakodnevno spremljali, kako sta se na gradbišču poleg šole dvigala kar dva nova objekta, ki počasi dobivata svojo končno podobo in sta že v zaključni fazi.

Kako potekajo dela, so si v torek, 28. aprila 2020, ogledali župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, vodja investicije Breda Tomšič in Jože Urbič, nadzornik nad izvedbo gradbenih del.

Trenutno se v novem prizidku izvajajo elektro in strojna finomontažna dela, v postopku polaganja je PVC talna obloga. Vgrajena so okna in notranja vrata, na objektu je končana tudi fasada. Parket v malih telovadnicah je položen, potekajo tudi dela za ureditev zunanje okolice.

V tem času, ko zaradi izrednih razmer, ki vladajo v državi, otroci niso fizično prisotni v šoli, smo kar se da izkoristili tudi pri sami gradnji, saj se je izvedel preboj med starim in novim delom šole, kjer bo potekal tudi prehod v novi del. V povezovalnem hodniku se je osvežil strop ter položila nova talna obloga.

Končno podobo tako ne dobiva samo zunanji del objekta, ampak tudi notranji, v katerem bo kar 8 dodatnih učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori, to so kabineti, garderobe, sanitarije, ipd. Bodoča športna dvorana bo zagotavljala kar 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj v košarki, odbojki itn., seveda so v fazi urejanja tudi potrebni pomožni prostori, kot so garderobe s tuši in sanitarije, tehnični prostor za hrambo tribun, stolov in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov, ipd.

Izvajalec del je podjetje CGP. Pogodbena vrednost del za izgradnjo prizidka in športne dvorane znaša 3.892.202,84 evrov, za projekt pa so s strani Fundacije za šport uspešno pridobili tudi nepovratna sredstva v višini 60 tisoč evrov. Omeniti še velja, da gre za okoljsko manj obremenjujočo gradnjo.

Vsi, še posebej pa učenci in njihove učiteljice, učitelji ter ostali zaposleni na šoli, se zelo veselijo dneva, ko bo prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in novo športno dvorano lahko predan svojemu namenu – to pa bo že v zgodnji jeseni.

Klavdija Mehle, Občina Grosuplje