fbpx

Ideja, ki bo razbesnela levičarje: Kip zločinca Tita, ki stoji na Mestnem trgu v Velenju, bi pretopili in iz njega naredili zvonove za veličastno katedralo – načrt že narejen!

Ni skrivnost, da so slovenski komunisti porušili nič koliko cerkva po vsej Sloveniji, še zlasti na Kočevskem. Tudi v Šaleški dolini niso prizanesli cerkvam: tam so denimo porušili čudovito katedralo sv. Jurija, na katero nas lahko spominjajo samo še stare razglednice.

Kot poročajo kronisti, je izkopavanje lignita povzročilo močno preoblikovanje narave in izginotje nekaterih vasi na območju Šaleške doline. “Prva žrtev pogrezanja tal je bila vas Škale s prafarno dekanijsko cerkvijo svetega Jurija. Cerkev je imela pet oltarjev in pet zvonov. Ker je cerkveni zvonik štrlel v nebo in grozeče opominjal, so ga leta 1951 razstrelili. Poleg cerkvene stavbe so 1951 pod gladino Velenjskega jezera izginile še stavbe župnišča, šole, občine, gostilne, trgovine, društvenega doma in pokopališča. S tem so Škale izgubile vso gospodarsko, upravno in kulturno moč nekoč vodilnega kraja doline. V Škalah je od leta 1894 do 1898 kot kaplan služboval Anton Aškerc. Čisti dobiček prodanih razglednic je bil namenjen olepšanju cerkve. Poslana razglednica ima žig pomožne pošte Škale – Skalis,” je zapisano na spletnem portalu Starerazglednice.si, ki ga ureja zgodovinar Maksimilijan Košir. Podobna usoda je doletela tudi cerkev sv. Mihaela v Šoštanju, ki so jo porušili v sedemdesetih letih.

Čakajo na izgradnjo Slomškove cerkve
Leta 1976 so na Škalah sicer sezidali novo cerkev, posvečeno sv. Jožefu, vendar je veliko manjša in po veličastnosti ne dosega tiste, ki je bila dokončno porušena pet let prej. Gre sicer za podružnico župnije sv. Martina, ki je sicer osrednja župnija v Velenju, njeno cerkev pa trenutno tudi prenavljajo. Poleg nje sta na območju Velenja še dve župniji in sicer župnija sv. Karmelske Matere Božje (pod velenjskim gradom) ter župnija bl. Antona Martina Slomška, ki ima sedež v Šaleku – tam se nahaja začasna župnijska cerkev sv. Andreja, na novo cerkev, posvečeno blaženemu Slomšku, pa župljani še čakajo. Na mestu, kjer naj bi stala cerkev, se nahaja večkrat pohabljen križ. Po naših podatkih naj bi gradnjo cerkve najbolj zavirale občinske oblasti. Prejšnji župan Srečko Meh (SD) je celo sam dejal, da dokler bo on župan, te cerkve ne bo. In očitno je ne bo niti pod sedanjim županom, njegovim strankarskim kolegom Bojanom Kontičem. Očitno se bojijo, da bi na tem mestu zrasla katoliška osnovna šola (in vrtec), kar bi lahko ogrozilo monopol javnega šolstva in pridobitev NOB oz. revolucije, saj so revolucionarna izročila v Šaleški dolini zelo močno zakoreninjena.

Notranjost cerkve sv. Jurija v Škalah. Ostal je le spomin… (vir: starerazglednice.si)

Titov kip bi pretopili in iz njega naredili zvonove
No, naš bralec pa ima precej drzno idejo, saj predlaga, da bi katedralo, kot je bila nekdaj v vasi Škale, zgradili kar sredi Velenja na Mestnem trgu, kjer se sedaj bohoti kip zločinca Josipa Broza Tita. Kot pravi, bi omenjeni kip in še nekatere kipe komunističnih zločincev lahko pretopili in iz njih naredili tri zvonove, ki bi glasno zvonili na 90-metrskem zvoniku. Cerkev bi imela tudi stekleno kupolo, v kateri bi prevladovala modra barva, ter velike orgle, na katerih bi lahko igrali učenci orglarske šole Frana Koruna Koželjskega, ki se nahaja nedaleč stran. Podroben opis idejne zasnove omenjene cerkve sicer hranimo v uredništvu. Naj omenimo samo to, da naj bi bila cerkev podkletena, v kletnih prostorih bi bila parkirišča. Skratka, lep idejni opis, kar nekoliko preveč pravljični za omenjeno področje. In verjetno dovolj izzivalen, da bo razjezil mnoge komuniste.

Če smo čisto iskreni, je takšna ideja sicer všečna, a v sedanjih razmerah tako rekoč misija nemogoče. Ko smo se pogovarjali z enim od prebivalcev Velenja, ki je sicer kristjan, je rekel, da bi na tem mestu prej zrasla džamija kot pa kakšna katoliška katedrala. Že tako ali tako je v “rdečem” Velenju večina prebivalstva proti zvonjenju, ne bi jih pa motilo dretje mujezina z minareta mošeje.

Idejna zasnova bazilike v centru Velenja.

Sorodnost z vizijo cerkve na Kureščku
Morda pa bi bilo za Velenje skoraj bolj prikladno, da bi bila cerkev posvečena zavetnici rudarjev sv. Barbari. Zanimivo je namreč, da je idejni načrt cerkve Svete Trojice zelo blizu viziji, ki jo je imel sedaj že pokojni duhovnik Franc Špelič in sicer za novo, veliko cerkev na Kureščku. Ta cerkev naj bi bila namreč posvečena prav Sveti Trojici. Po Marijinih obljubah iz videnj na Kureščku naj bi izgradnja pomenila prelomnico za vso Slovenijo, Cerkev na Slovenskem in za celoten slovenski narod, preko nje pa naj bi znova oživele tudi nekatere skoraj mrtve krajevne Cerkve tudi drugod po svetu. Opis te cerkve smo namreč prepoznali v opisu omenjene ideje katedrale v Velenju: “V to mogočno cerkev bodo prihajali ljudje iz celega sveta in se bodo dogajali čudeži…” Po naših podatkih naj bi bila sredstva za izgradnjo skupaj z zemljiščem na Kureščku že zbrana, vendar mora zeleno luč prižgati ljubljanski nadškof. V ljubljanski nadškofiji pa potrebe po gradnji ne vidijo, ker se število vernikov zmanjšuje, stroški vzdrževanja cerkva pa so visoki. Že tako ali tako pa naj bi v letu 2020 več kot deset manjših župnij v tej nadškofiji priključili večjim…

G.B.