fbpx

Izjava za javnost Jelke Godec – Vlada RS storila konkreten korak naprej pri novogradnji POŠ Kalobje

Foto: zajetje zaslona

Vlada Republike Slovenije je na seji v četrtek, 24.2.2022, uvrstila projekt novogradnje POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v Načrt razvojnih programov države za obdobje 2022 – 2025. Gre za pomemben korak na poti do nove šole in vrtca, za kar so se krajani Kalobja na lokalni ravni začeli boriti že pred enim letom.

Spomnimo na začetke projekta novogradnje POŠ Kalobje. Stara šolska zgradba je bila močneje poškodovana v potresih leta 2020 in 2021, otroci pa so se bili primorani šolati v slabih, celo neprimernih, razmerah. Kljub temu je v začetku leta 2021 Občinski svet Občine Šentjur zavrnil predlog svetniške skupine SDS, da se šoli namenijo dodatna sredstva. Vseeno pa se je iniciativa nadaljevala. Maja 2021 je na pobudo Jelke Godec potekal sestanek s pristojnimi: županom občine Šentjur, predsednikom KS Kalobje, ravnateljem OŠ Hruševec, ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po sestanku ter upoštevanju opomb MIZŠ na prvotni predlagani projekt je bilo dogovorjeno, da MIZŠ pripravi dva nova idejna načrta, ki bosta ustrezala standardom na področju osnovnega šolstva. Novembra 2021 je bil v Državnem zboru RS v okviru sprejetih sprememb proračuna države za 2022 sprejet tudi amandma koalicije, ki je zagotovil 1.950.000 EUR za projekt novogradnje. Na podlagi potrjenih idejnih projektov se je v NRP uvrstil končni projekt Novogradnje POŠ Kalobje.

Cilj projekta je izgradnja prostorov POŠ Kalobje in vrtca Šentjur, zagotoviti dvig standarda šolske in predšolske infrastrukture v občini in na nacionalni ravni, izboljšanje kakovosti dela zaposlenih, izboljšanje počutja vključenih otrok in izvajanja pouka in vrtčevskega varstva, možnost izvedbe dodatnih in obogatitvenih programov s področja osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, rekreacija občanov. Sredstva MIZŠ so namenjena izvedbi normativnega obsega investicije, financiranje nadstandardnih površin je v domeni občine. Izgradnja nadstandardne telovadnice je specifična želja krajevne skupnosti, kar je smiselno upoštevati zaradi nadaljnjega razvoja kraja in priseljevanja mladih družin. Novogradnja POŠ Kalobje bo kraju poleg šolskega poslopja za otroke zagotovila tudi osrednji prostor, kjer se bo oblikovala in srečevala krajevna skupnost.

 Celjski glasnik