fbpx

Izplačilo kriznega dodatka za socialno ogrožene bo 18. maja

Foto: Epa.

Ker je vlada v času pandemije želela zaščititi tudi socialno ogrožene prebivalce, so na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pripravili številne ukrepe, da bi omilili posledice pandemije. V sporočilu za javnost so povedali, da bo izplačilo kriznega dodatka izvedeno 18. maja, znašal pa bo znašal 150 evrov in bo namenjen prejemnikom socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za mesec april namenilo skoraj sedem milijonov in pol sredstev, s katerimi bodo izplačali krizni dodatek skoraj 50 tisoč socialno ogroženim. Upravičenost do dodatka temelji na prejemkih socialne pomoči in varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic bodo do enkratnega solidarnostnega dodatka upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile, pod določenimi pogoji.

Sara Kovač