Izseljevanje mladih družin pospešuje stanovanjska problematika

Mladi se v želji po boljšem življenju in priložnostih selijo s Koroške, velika večina koroških občin se srečuje z negativnim selitvenim prirastom. Eden izmed razlogov za izseljevanje je stanovanjska problematika, ki se je občine dobro zavedajo, problematika pa ne ostaja neopažena niti pri koroških kandidatih za poslance.

Nedavno smo poročali o problematiki izseljevanja na Koroškem. Z negativnim selitvenim prirastom se srečuje 11 od 12 koroških občin, samo Muta se lahko pohvali s pozitivnimi številkami. Podpovprečne plače, nezadostno število ustreznih delovnih mest in bližina Avstrije, kjer so življenjski pogoji boljši, so razlogi, ki v veliki meri odganjajo Korošce iz regije. Med razlogi za odseljevanje pa se skriva tudi stanovanjska stiska mladih družin, ki večkrat ostane neopažena in pozabljena, posledično pa za problematiko ni ustreznih rešitev.

Župani v Mežiški dolini se problematike izseljevanja iz njihovih občin zavedajo, poslužujejo se različnih načinov, kako bi ohranili obstoječe prebivalstvo in privabili kakšno mlado družino, da bi se priselila na Koroško. Denimo v občini Ravne na Koroškem, ki ima po podatkih SURS-a skupni prirast na tisoč prebivalcev v vrednosti -3,4, mladim nudijo dodatno pomoč v smislu subvencioniranja stroškov obresti pri najemu stanovanjskega kredita, s čimer lahko enkrat letno prejmejo do 500 evrov subvencije, jim pomagajo pri razpisih za neprofitna stanovanja in se zavzemajo za gradnjo bloka z 20 neprofitnimi stanovanji. V Črni na Koroškem so pod tržno ceno ponudili odkup komunalno opremljenih parcel, podobne rešitve iščeta tudi občini Prevalje in Mežica. O problematiki smo se pogovarjali s kandidatom za poslanca na prihajajočih državnozborskih volitvah Alešem Logarjem, saj ima rešitve za stiske mladih družin vključene v predvolilni program. Mladi nimajo osnovnih pogojev, za katere bi se morala v prvi vrsti zavzemati država.

Celoten članek si lahko ogledate na portalu e-koroska.si.