fbpx

Kaj je pridobila Občina Mengeš v zadnjih dveh letih in kakšni so načrti za naprej

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Dodatno pa k razvoju občin prispeva zvišana povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial.

Povprečnina v Občini Mengeš je v letu 2021 znašala 4.653.345 evrov, v letu 2022 pa bodo prejeli povprečnino v višini 4.813.940 evrov, kar pomeni povišanje za 160.593 evrov. V letu 2023 pa bodo prejeli še dodatnih 14.937 evrov iz naslova povprečnin. V izvajanju ali načrtu pa so naslednji projekti.

Projekti v Občini Mengeš

ProjektVrednost projekta v evrihČas izvedbe
Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš4.313.0002022-2023
Veliki namakalni sistem KIS – Jablje 1; upravičenec: Kmetijski inštitut Slovenije.780.600realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 – srednja Sava774.000realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

ProjektVišina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0289.806
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 202137.800
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih7.998

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Gorenjski utrip