fbpx

Kako ukrepati, če najdete poginulo ali ranjeno žival

Foto: Twitter

Če najdemo poškodovano ali vidno bolno prostoživečo žival, pokličemo regijski center za obveščanje na številko 112 in povemo, kaj smo našli in kje, javnost obveščajo na Lovski zvezi Slovenije.

Velikokrat se zgodi, da ob cesti najdemo povoženo žival, ki je že mrtva ali pa še kaže znake življenja. Navodila, kako ravnati v takšnih primerih, so izdali na Lovski zvezi Slovenije, kjer predlagajo, da obvestite regijski center za obveščanje na številko 112 in poveste, katero žival ste našli in lokacijo. Regijski center za obveščanje (ReCO) bo glede na lokacijo, kjer smo našli poškodovano žival, poklical upravljavca lovišča – lovsko družino, če gre za divjad, oziroma azil za živali, če gre za zavarovano vrsto živali.

Predstavniki azila bodo žival, ki spada med zavarovane vrste, prevzeli in jo odpeljali v oskrbo. V azilu ne smejo sprejeti divjadi. Če gre za divjad, pridejo na ogled lovci, ki o stanju živali obvestijo lovskega inšpektorja. Če je žival manj poškodovana, se lahko vrne v naravo. V primeru hude poškodovanosti pa lovski inšpektor odredi izredni odvzem. Lovci izvedejo odrejene ukrepe, saj je divjad v lasti države, lovske družine kot upravljavke lovišč pa so s koncesijsko pogodbo zavezane izvajati lovskoupravljavske načrte, ki jih predpiše država.

Poginulo divjad prevzame higienska služba. Poginulo žival, ki spada med zavarovane vrste, pa prevzame Prirodoslovni muzej Slovenije.

Peter Truden