fbpx

Kakšna je kakovost mleka v slovenskih šolah? 

Foto: STA

Poudarek o kakovosti slovenskega mleka in mlečnih izdelkov je vse večja. Ob svetovnem dnevu šolskega mleka je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij poudarila pomen večje oskrbe javnih zavodov s slovenskim kakovostnim mlekom in mlečnimi izdelki. V ta namen so skupaj s partnerji ustvarili katalog z živili, kjer so na enem mestu zbrani ponudniki živil, kmetijskih in živilskih podjetij pa tudi ponudbe kmetij in zadrug, s tem pa omogočijo javnemu zavodu kakovostno pripravo javnega naročila. 

Na temo kakovostnega mleka in mlečnih izdelkov pa bo GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 13. oktobra 2021 v Ljubljani organizirala Mlekarsko konferenco, kjer bo združil pridelovalce in predelovalce mleka ter predstavnike različnih inštitucij, ter ugledni tuji in domači predavatelji. Izpostavili bodo teme, kot so pregled mlekarskega trga in ukrepov SKP, prihodnji izzivi mlekarskega sektorja in potenciali pridelave ekološkega mleka v Sloveniji.

Od leta 2016 dalje so številni pridelovalci mleka in mlekarne v Sloveniji pristopili k izvajanju sheme “izbrana kakovost – Slovenija”, ki zagotavlja 100 % slovensko poreklo mlečnih izdelkov ter izpolnjevanje dodatnih kriterijev kakovosti in svežine, ki so stalno nadzirani.

Mlekarstvo v Sloveniji ima dolgoletno tradicijo in letno pridelamo preko 610 mio l mleka. Za nadaljnjo predelavo v mlečne izdelke se odkupi okrog 560 mio l, od tega 73 % odkupijo slovenske mlekarne, ostalo se izvozi. S prirejo mleka pa se ukvarja po podatkih Statističnega urada RS preko 9.200 kmetijskih gospodarstev. Pridelava mleka v Sloveniji ima številne prednosti za počutje živali in ohranjanje okolja ter omogoča posebno kakovost pridelanega mleka.

Eden izmed ukrepov skupne kmetijske politike je tudi Šolska shema za namen spodbujanja uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšanju prehranskih navad otrok. To se lahko doseže že z izpopolnitvijo šolske prehrane, ki prispeva k uravnoteženem prehranjevanju otrok v njihovem vsakdanu. Za osveščanje mleka v šolski prehrani že od leta 2000 dalje vsako zadnjo sredo v septembru obeležujemo Svetovni dan šolskega mleka.

Več o mlekarski konferenci je na voljo na: https://www.gzs.si/Dogodki/13-10-2021/mlekarska-konferenca.