Katoliški pedagogi vabijo k udeležbi na mednarodni konferenci!

Vir: Facebook

18. novembra bo potekala 5. mednarodna konferenca Vzgoja za ljubezen do domovine in države z naslovom: Jezik kot temelj narodne identitete. Konferenca bo potekala v OŠ Notranjski odred Cerknica in po spletu. 

Vzgoja za ljubezen do domovine in države je krovni naslov vrste mednarodnih konferenc, ki jih v Društvu katoliških pedagogov Slovenije pripravljajo in izvajajo. “V slovenskem šolskem prostoru smo ena redkih organizacij, ki že nekaj let skrbno spremlja delo učiteljev v slovenskih šolah na področju domoljubja. Zavedamo se izrednih vrednot, kakršne so lastna država, jezik, kulturna dediščina in ohranjanje slovenske identitete,” pišejo v sporočilu za javnost.

V DKPS pojasnjujejo, da se temelji domoljubnih vrednost oblikujejo v družini in šoli. V ta namen so izvedli že štiri uspešne mednarodne konference, na katerih so predstavili bogastvo različnih vidikov domoljubja. Naslednja konferenca pa bo tako posvečena jeziku.

“Skrb za rabo jezika je izredno pomembna tako med odraslimi kot med mladimi. V sedanjem, izredno turbulentnem času hitrih družbenih sprememb, je šola nosilec skrbi za ohranjanje lepega slovenskega jezika. Seveda morajo to njeno nalogo sprejeti in nadgraditi javni mediji in odgovorne institucije, da bodo vsaj delno protiutež površni rabi jezika na družabnih omrežjih. Jezik ni pomemben le v vsakdanji rabi, pač pa ima globlji pomen. V njegovi uporabi leži temelj identitete vsakega naroda,” pojasnjujejo v društvu.

Na dogodku bodo trije strokovnjaki osvetlili slovenski jezik skozi zgodovino in kulturno dediščino ter pogledali v pomen in vlogo šolskega sistema za ohranjanje jezika. Nato bodo svoje dejavnosti in delo v šoli v referatih prikazali udeleženci celotne vertikale izobraževalnega sistema. Enako kot na dosedanjih konferencah bodo besedo dobili tudi udeleženci iz tujine in Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in zdomstva. “Njihove izkušnje so izredna obogatitev za slovenske učitelje in posredno tudi za mlade. Vrednote jezika se zavedamo šele takrat, ko je ta ogrožen. Vsaka konferenca pokaže, kako se z izmenjavo medsebojno bogatita matična domovina in slovenstvo izven naših meja,” piše DKPS.

Vir: DKPS

Vabilo k sodelovanju!
V društvu pa ne vabijo samo potencialnih slušateljev, temveč tudi aktivne udeležence, pedagoške delavce in vse, ki v okviru svojega dela in dejavnosti v formalnih in neformalnih oblikah spodbujajo odnos in rabo lepega jezika ali te vsebine raziskujejo. Za konferenco lahko pripravijo izvirni strokovni ali znanstveni prispevek in ga na konferenci tudi predstavijo.

Več informacij o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete na spletni strani DKPS: https://www.dkps.si/izobrazevanje/mednarodna-konferenca/5-mednarodna-konferenca-2023

V okviru vsakoletne konference bodo učitelje in učence spodbudili tudi k praktičnemu ustvarjanju. V sodelovanju z mojstri domače obrti pripravljajo nagradni natečaj z naslovom Košara, izdelek slovenskega pletarstva. Na njem lahko sodelujejo učenci slovenskih devetletk. Mentorje in učence vabijo k sodelovanju. Več informacij na spletni strani: https://www.dkps.si/izobrazevanje/natecaj-kosara-2022-2023

G. K., DKPS.