fbpx

Kdaj in kako bo vlada odpravila nepravično financiranje nujne medicinske pomoči?

Fotografija je simbolična (Foto: STA)

Kdaj in kaj bo storila vlada, da bodo tudi prebivalci, ki jih pokriva Zdravstveni dom Ribnica imeli primerljivo zagotovljeno varnost v nujnih primerih, kot jo imajo prebivalci, ki jih pokriva sosednji Zdravstveni dom v Kočevju?

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem nujne medicinske pomoči ZD Ribnica.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Za podeželje je poleg redne dejavnosti zdravstvenih domov pomembno tudi zagotavljanje nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP). Te še posebej, ker gre za razpršeno poselitev, za veliko oddaljenost od ambulant, slabšo telekomunikacijsko pokritost periferije, prevladujočega ostarelega prebivalstva, daljših dnevnih odsotnosti mladih ali mlajših oseb zaradi šolanja ali dela v oddaljenejših gospodarskih središčih in še vrste drugih razlogov.

Ko analiziramo podatke o financiranju NMP, naletimo na primere nepravičnega financiranja NMP.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (v nadaljevanju: ZD) pokriva območje štirih občin – poleg Ribnice še občine Sodražico, Loški potok in Velike Lašče. Razen občine Ribnica so vse ostale občine redko poseljene z velikim številom naselij in veliko razpršeno poselitvijo, z ne najboljšimi povezavami in velikimi razdaljami od matičnega ZD. Občina Loški potok je tudi mejna občina s Hrvaško.

ZD Ribnica za približno enako število prebivalcev dobi približno polovico manj sredstev za NMP kot sosednji ZD v Kočevju. Ko smo na razgovorih na ministrstvu za zdravje spraševali, kaj je razlog za tako različno teh dveh ZD, ni znal nihče pojasniti razlogov.

Vlado sprašujem:
1. Zakaj je taka razlika v financiranju NMP za ZD Ribnica in ZD Kočevje?
2. Kdaj je ta razlika nastala?
3.Kdaj in kaj bo storila vlada, da bodo tudi prebivalci, ki jih pokriva ZD Ribnica imeli primerljivo zagotovljeno varnost v nujnih primerih, kot jo imajo prebivalci, ki jih pokriva sosednji ZD v Kočevju?
4. Kdaj in kako bo vlada odpravila razlike v financiranju med obema ZD?

C. Š.