fbpx

Kdo so liderji mariborske županove opozicije?

Mag. Zvonko Zinrajh (Foto: STA)

Danes predstavimo prvega.

Začeli bomo z mag. Zvonkom Zinrajhom, predsednikom KOSOS (krovnega seniorsko-upokojenskega združenja v Sloveniji), predsednikom SDS Maribor in podpredsednikom mednarodnega združenja seniorjev v ESU EPP v Bruslju.

Več kot trideset let je deloval na različnih področjih vodstvenih in vodilnih funkcij v slovenski državni upravi. Je dolgoletni aktivist na področju človekovih pravic, predavatelj ter avtor številnih brošur in strokovnih člankov na področju mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic. Pri delu in izobraževanju v nevladnih organizacijah ter v mirovnih misijah si je pridobival izjemne izkušnje tudi pod okriljem Zahodnoevropske unije in OZN.

Deloval je v Albaniji, na Kosovu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kazahstanu in ZDA (Washington DC), kjer se je še posebej angažiral na področju usposabljanja s področja človekovih pravic in mednarodnega prava ter bil svetovalec za begunsko problematiko. Za svoje delo je prejel odlikovanji EU, OZN ter številna odlikovanja in priznanja v Sloveniji. Na območju Balkana je vrsto let deloval na področju sodelovanja s humanitarnimi institucijami, predvsem v času zadnjih balkanskih vojn in znanstveno raziskoval pojav segregacije romskih skupnosti na območju bivše skupne države.

Vodil je več vladnih medresorskih delovnih skupin na različnih delovnih področjih državne uprave, vključno s finančnim delom – predvsem kot nadzornik, usklajevalec in odgovoren za upravljanje s skladi EU za mejo, Schengenski finančni vir, vodil je vladno medresorsko delovno skupino za reševanje problematike tako imenovanih “izbrisanih” ter bil predstojnik Inšpektorata za javno upravo, s pristojnostmi nadzora državnih in organov lokalnih skupnosti-proračunskih porabniki Republike Slovenije.

Je predsednik Nevladne organizacije za človekove pravice Freedom.

Več na e-maribor.si …