Kočevje: Novi rezultati analize pitne vode po nesreči v Melaminu

Foto: Freepik

Rezultati preiskave vzorcev vode, odvzetih 30. in 31. maja 2022, kažejo, da je voda iz vodnih virov iz sistemov na območju širše Kočevske pitna, nesreča v Melaminu pa ni vplivala na kakovost vode na tem območju. Rezultati iz vrtin in zajetij v zvezi z okoljsko nesrečo v podjetju Melamin z dne 12. maja 2022 ne kažejo nobenih odstopanj od predpisanih parametrov za pitno vodo.

Preverjali so vodne vire iz sistemov: Koprivnik, Knežja Lipa, Vimolj, Spodnji Log, Pregrad–Dol, Laze, Bilpa, Žaga, Vrh–Krkovo, Kostel–Kaptol–Delač in Jakšiči. To je razvidno iz zadnjega poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Centra za okolje in zdravje, Enote za pitne in kopalne vode Novo mesto. Pod poročilom je podpisan Dušan Harlander, dr. med. spec. epidemiolog.

V poročilu je še zapisano, da je spremljanje kakovosti vode treba nadaljevati, še dodatno pa je treba spremljati kakovost vode na prispevnem področju Dobliče (JV Črnomelj). Vsaj orientacijsko, in sicer za ocenjevanje morebitne obsežnosti posledic, bi morala biti vključena v monitoring še izvira Radešca in Obrh (porečje reke Krke).

Predlagajo, da se prekliče prepoved uporabe pitne vode, kočevski Hydrovod je o rezultatih preiskav nemudoma obvestil NIJZ in čaka na nadaljnja navodila, do takrat pa se izvajajo trenutni ukrepi.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi: kocevje.si

Moja Dolenjska