fbpx

Konec leta 2025 bo za 5 odstotkov manj sladkorja v brezalkoholnih pijačah 

Foto: iStock

Dodatna zaveza odgovornosti članov Združenja industrije pijač v sklopu Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Gospodarske zbornice Slovenije se je pokazala z zavezujočim podpisom, da bo do konca leta 2025 za 5 odstotkov manj vsebnosti sladkorja v brezalkoholnih pijačah. S tem pa se bo znižala prav, tako povprečna energijska vrednost brezalkoholnih pijač. 

Ob tej priložnosti, ki je korak k odgovornosti celotne družbe, je Marián Šefčovič, predsednik Združenja industrije pijač povedal: “Odgovornost do okolja, v katerem sobivamo, tudi v poslovnem svetu stopa vse bolj v ospredje. Vsi člani Združenja industrije pijač se zavedamo, da je prav vzajemni, trajnostni odnos do potrošnikov in narave eden ključnih dejavnikov, ki bo v naslednjih letih oblikoval našo prihodnost ter nenazadnje odločal o našem poslovnem obstoju. Zato me veseli, da smo že leta 2015 podpisali Zaveze odgovornosti, ki jih spoštujemo, podpiramo in dosledno izvajamo še danes in jih bomo tudi v prihodnje – tako na nivoju industrije, kot v posameznih podjetjih. Ponosni smo, da je trajnostno delovanje že postalo del našega vsakodnevnega razmišljanja in načrtovanja razvoja. To je namreč pomembna zaveza in obljublja bodočim generacijam lepšo prihodnost.”

Skrb za prihodnost GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij izkazuje že z izvedbo programov, kot so “Odloči se za” in “Več ugodnejših”, ki s svojimi aktivnostmi prispevata k širjenju ponudbe živil, ki so proizvedena po merilih sodobnih prehranskih smernic. Oba programa sta sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in sta del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pa nam je ob tedanji zavezi odgovornosti povedala: “Dogajanje v sektorju pijač je izjemno pestro. Kar pa ne odvrača podjetij od aktivnosti na področju družbene odgovornosti in doprinosa k ciljem prehranske strategije Slovenije. Zaveza za še manj sladkorja v brezalkoholnih pijačah je vredna vse pozornosti. Proizvajalcem brezalkoholnih pijač je od leta 2015, ko so se zavezali k čim širši ponudbi pijač različnih prehranskih profilov, uspelo znižati povprečen energijski iznos 100 ml brezalkoholnih pijač za 6 %, kar je pomemben dosežek. S podpisom nove zaveze odgovornosti pa so podpisniki dodatno konkretizirali svojo zavezo k zniževanju vsebnosti sladkorja v brezalkoholnih pijačah, ki je v izhodiščnem letu 2020 znašal 6,46 g/100 ml pijače.”

Podjetja iz sektorja brezalkoholnih pijač so prve zaveze podpisala leta 2015, ko so se zavezala, da brezalkoholnih pijač ne bodo oglaševala otrokom, mlajšim od 12 let, da se bodo odgovorno obnašala v osnovnih in srednjih šolah, da bodo jasno informirala potrošnike o energijski vrednosti na lastnih blagovnih znamkah, da bodo potrošniku ponujala čim širšo ponudbo različnih pijač ter da bodo spodbujala zdrav življenjski slog zaposlenih, pa tudi celotne družbe.

Sara Kovač