fbpx

Krajani Velike in Male Račne bogatejši za pločnik, cestno razsvetljavo, pa tudi za prehod za pešce in avtobusni postajališči

Občina Grosuplje se je z Direkcijo RS za infrastrukturo kot upravljavcem državne ceste Mlačevo – Rašica dogovorila za rekonstrukcijo dela omenjene ceste. Obnova ceste je potekala pred naseljem Velika Račna, in sicer v dolžini 900 metrov, hkrati pa so uredili tudi odvodnjavanje z ureditvijo jarka in čiščenjem propustov, kar je na tem območju zaradi varovanja ekosistema še posebej pomembno.

Prav tako so krajani Velike in Male Račne postali bogatejši za pločnik, cestno razsvetljavo, pa tudi za prehod za pešce in avtobusni postajališči. Da bo za varnost v prometu kar najbolje poskrbljeno, so uredili tudi otok za umirjanje prometa.

Dela so bila v juniju zaključena, v torek, 27. junija 2017, sta si jih župan dr. Peter Verlič in vodja urada za komunalno infrastrukturo Uroš Močnik tudi ogledala.

C. Š.