fbpx

Kresov letos večinoma ne bo ali pa bodo zelo omejeni

Foto: STA

Zaradi epidemije in omejitev, ki veljajo za preprečevanje okužb, tradicionalnih kresov ob letošnjem 1. maju večinoma ne bo ali pa bodo zelo omejeni. Zbiranje ljudi je namreč omejeno na največ 10 oseb.

Ker je vendarle mogoče pričakovati, da bodo kje zagoreli neorganizirani in družinski kresovi, se je Uprava RS za zaščito in reševanje odločila, da pripravi seznam opozoril, ki jih je potrebno upoštevati v primeru, da bo kres vendarle zagorel.

Ob morebitnem kurjenju kresov med prvomajskimi prazniki morajo posamezniki upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
– ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Moje Posavje